Plaatsvervangend hoofd bureau Secretaris-Generaal

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Het betreft een contractsduur tot -aa-3
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.115 - €6.728
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 1 september Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer 530157
 • Plaatsingsdatum 7 augustus 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Bij de Bestuursstaf gaan we over het beleid van Defensie. Daarbij speelt het bureau Secretaris-Generaal een belangrijke ondersteunende rol. Jij hebt als plaatsvervangend hoofd van dat bureau dan ook een dynamische functie die ertoe doet.

Als plaatsvervangend hoofd van het bureau Secretaris-Generaal (BSG) ben je mede verantwoordelijk voor de leiding van het bureau. Ook speel je een belangrijke rol bij het ontwikkelingsproces van beleidsprioriteiten van de bestuursraad. Je behandelt politiek-bestuurlijke kwesties op hoog niveau en adviseert daarover. Dat betekent dat je je inleeft in situaties en van hoog tot laag op een heldere manier met mensen communiceert en zaken terugkoppelt naar hen.

In jouw coördinerende rol is het je taak om lijnmanagers mee te krijgen in het aanleveren van gewenste informatie. Je stelt je dan ook dienstverlenend en verbindend op. De afstemming binnen het departement en het bewaken van de voortgang is jouw verantwoordelijkheid. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de logistieke ondersteuning van de politieke en ambtelijke leiding en van de medewerkers van BSG.

Je adviseert de secretaris-generaal en zijn of haar plaatvervanger (pSG). Ook ondersteun je de pSG specifiek in diens hoedanigheid als hoofd van de Bestuursstaf, en de departementsleiding in haar managementtaak. Contacten heb je in jouw functie volop, niet alleen met Defensieonderdelen, maar ook met andere departementen en de ambtelijke en politieke top. Je vertegenwoordigt het BSG binnen en buiten Defensie en participeert in diverse gremia.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire opleiding.
 • Je hebt inzicht in de organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhang in een bredere context dan je eigen werkterrein.
 • Je hebt ervaring in het functioneel aansturen van mensen, onder andere door het leiden van een team, door te coördineren, door individuele begeleiding of door coaching.
 • Je hebt ruime ervaring in het behandelen van complexe vraagstukken in zowel een politiek-bestuurlijke als uitvoerende omgeving.
 • Je kunt goed opereren in een (politiek-)bestuurlijke omgeving en bent vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen.
 • Je hebt sterk ontwikkelde adviesvaardigheden en bent vaardig in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en bereiken van strategische (beleids)doelstellingen.
 • Je hebt een dienstverlenende instelling, bent communicatief en verbindend en je hebt het vermogen om je te kunnen verplaatsen in de positie van bestuurders en/of politici.
 • Je bent goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en benut deze kennis voor je eigen functie of organisatie.
 • Je bent sterk in het leggen en onderhouden van contacten met personen en organisaties die voor je eigen functie of organisatieonderdeel belangrijk zijn.
 • Je bent in staat invloed uit te oefenen op anderen zodat zij enthousiast worden of hun mening of houding aanpassen.
 • Je kunt goed delegeren en eigen taken en beslissingsbevoegdheden op een duidelijke wijze toedelen aan de juiste medewerkers.
 • Je bent creatief en bedenkt nieuwe mogelijkheden om tot resultaten te komen.
 • Je bent in staat richting en sturing aan een groep te geven door doelen te stellen en daarmee samenwerkingsverbanden tot stand te brengen.
 • Je kunt je werk goed plannen en organiseren en kunt goed samenwerken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €5.115 Max. €6.728 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een contractsduur tot -aa-3
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Dit is een tijdelijke functie tot 01-01-2023.
 • Op het moment dat we je laten weten dat we je willen plaatsen, dragen we je voor bij de secretaris-generaal of de plaatsvervangend secretaris-generaal.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het bureau Secretaris-Generaal (BSG) vervult een spilfunctie binnen de Bestuursstaf en het departement. Het bureau ondersteunt en adviseert de politieke en ambtelijke leiding, zowel inhoudelijk als praktisch. Het BSG bewaakt de kwaliteit, de tijdigheid en de voortgang van stukken, en ziet toe op afstemming binnen het departement. Ook ondersteunt het bureau de departementsleiding in haar managementtaak. Dit betreft onder andere de ondersteuning en advisering van de SG in diens functie als korpsbeheerder van de KMar en in het kader van zijn bijzondere verantwoordelijkheid voor de MIVD. Het BSG onderhoudt daarnaast contacten met de Staten-Generaal en met andere departementen.

Het BSG bestaat uit een bureauhoofd, een plaatsvervangend bureauhoofd, adviseurs, adjudanten, politiek adviseurs, secretaresses, kamerbewaarders en chauffeurs.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Voor deze taken zorgt Defensie ervoor dat militaire eenheden beschikbaar zijn en nationaal en internationaal ingezet kunnen worden.

Bestuursstaf
De Bestuursstaf (BS) ondersteunt de minister en de staatssecretaris bij de besturing van de Defensieorganisatie en adviseert beide bewindspersonen als leden van het kabinet. De BS zorgt voor een beheerste uitvoering van het beleidsproces en de bedrijfsvoering van het ministerie van Defensie. De BS stuurt de operationele commando's en de dienstencentra aan en stelt de beleidskaders voor de gehele Defensieorganisatie vast. In de Bestuursstaf zijn, naast de secretaris-generaal, drie kernspelers. Zij bereiden samen het merendeel van de besluitvorming voor en zijn het hoogste adviesorgaan van de minister. Dit zijn de directeur-generaal Beleid, de Commandant der Strijdkrachten en de hoofddirecteur Financiën en Control.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

dr.ir. P.M.G. Damen-Verkerk

06-12049092

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Schriftelijk solliciteren

Je reactie op de vacature "Plaatsvervangend hoofd bureau Secretaris-Generaal" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "530157" naar:

Kalvermarkt 32
2511 CB
's-Gravenhage

Relevante vacatures

Directeur Financiën en Control

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf, Directoraat-generaal Beleid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Adviseur bestuursondersteuning

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling