Plaatsvervangend Hoofd Arbeid

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Veenhuizen
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.824 - €3.990
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 26 oktober Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 12261
 • Plaatsingsdatum 12 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij de leidinggevende met lef? En wil jij werken in het boeiende en dynamische werkveld van een penitentiaire inrichting (PI)? Als plaatsvervangend afdelingshoofd Arbeid bij de PI Veenhuizen heb je een brede functie in dienst van het arbeidsbedrijf. Mét impact op de re-integratie van gedetineerden in de maatschappij.

Samen met het hoofd Arbeid geef je leiding aan de medewerkers van het arbeidsbedrijf. Daarbij maak je taakstellende afspraken en zorg je voor de opleidings- en ontwikkelplannen. Om dit te bewerkstelligen werkt de afdeling Arbeid samen met andere disciplines binnen de PI Veenhuizen. Je adviseert het hoofd Arbeid bij het afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten en signaleert mogelijke knelpunten en oplossingsrichtingen hierin.

Daarnaast bewaak je de uitvoering van de opdrachten, de voortgang en de kwaliteit. Zo nodig stuur je bij. Je bent verantwoordelijk voor het aanleveren van de productiegegevens bij het regionale bedrijfsbureau en voor de inzet van gedetineerden bij het arbeidsbedrijf. Hiertoe ben je administratief onderlegd. Ook sta je aan de lat voor de werk-/instructiemethoden en veiligheidsinstructies én onderhoud je contacten met in- en externe partners.

Snel en daadkrachtig neem je maatregelen om problemen op te lossen, indien deze zich voordoen. Daarnaast is het jouw taak om voor het team een zo werkbaar en veilig mogelijk klimaat te creëren, waarbij wederzijds vertrouwen en het stimuleren van gedetineerden belangrijk is. Deze functie maakt dat je naast overtuigingskracht, een no-nonsense-mentaliteit en uitstekende samenwerkingsvaardigheden, ook een grote dosis stressbestendigheid, een commerciële inslag en zelfvertrouwen hebt. Je houdt rekening met de verschillende posities, belangen en emoties die leven bij de organisatie en de medewerkers.

Je komt terecht in een zeer dynamische omgeving waar iedere dag wel iets onverwachts gebeurt. Hierbinnen schakel je makkelijk van operationele naar tactische werkzaamheden, waarbij je het resultaat niet uit het oog verliest.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen
De penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen bestaat uit de locaties Norgerhaven, Esserheem en Klein Bankenbosch en biedt plaats aan ruim zeshonderd mannelijke gedetineerden. PI Veenhuizen heeft een landelijke en regionale bestemming. We kennen verschillende regimes: een huis van bewaring, een gevangenis, een inrichting voor stelselmatige daders en een zeer beperkt beveiligde inrichting.

Binnen de PI werken meer dan zeshonderd medewerkers. We staan voor een veilige en humane omgeving voor alle ingeslotenen, en dragen bij aan het voorkomen van detentieschade en het bevorderen van een verantwoorde terugkeer naar de maatschappij. Daarnaast bieden we een positief en stimulerend detentie-/leefklimaat met een individuele aanpak, passend bij de levensloop van de gedetineerde, waarin zelfredzaamheid, autonomie, flexibiliteit en veiligheid centraal staan. Wij dragen hiermee actief bij aan de veiligheid van de samenleving en terugdringing van de recidive. Het in de PI werkzame personeel is hierin een belangrijke schakel. We investeren daarom in een goede werksfeer en ontwikkeling, bieden doorgroeimogelijkheden en hebben personele zorg hoog in het vaandel staan.

De komende jaren staan wij voor een grote uitdaging; beide locaties worden grondig verbouwd en gemoderniseerd. Dit is een hele operatie met veel veranderingen op allerlei gebieden waarbij veel van het management en de medewerkers wordt verwacht.

Arbeidsbedrijf
Arbeid, werken in detentie, is een belangrijk onderdeel van het dagprogramma van gedetineerden in de gevangenis. Gedurende minimaal 20 uur per week verrichten gedetineerden productiewerk. Deels gaat het daarbij om hoogwaardig specialistisch werk of facilitaire werkzaamheden. Landelijk doet de Dienst Justitiële Inrichtingen dat onder de naam In-Made: https://www.in-made.nl/.

Werken in detentie zorgt voor structuur en ritme in het leven van gedetineerden. Daarom lijkt werken in de gevangenis ook op echt werken buiten. In een realistische productiesetting kunnen gedetineerde medewerkers bovendien werknemersvaardigheden ontwikkelen. Via de In-Made Praktijkschool kunnen deze vaardigheden branche-erkend worden gecertificeerd en zelfs tot volledige mbo-diploma’s leiden. Dat maakt het krijgen van een betaalde baan na detentie eenvoudiger. Zo draagt werken in detentie bij aan succesvolle re-integraties en een veilige samenleving.

Om een bedrijfsmatige werk- en leeromgeving te realiseren geven arbeidsbegeleiders (medewerker arbeid) leiding aan gedetineerde medewerkers. De werkopdrachten komen veelal van commerciële opdrachtgevers. De arbeidsbegeleider organiseert de opzet en uitvoering van de werkzaamheden samen met de gedetineerde medewerkers conform wensen/eisen van de opdrachtgever waarbij marktconforme productie- en kwaliteitsnormen leidend zijn. Lean werken is daarbij een continue streven. Als leermeester is de arbeidsbegeleider tevens de talentscout en praktijkbegeleider voor diverse opleidingen.

Binnen het arbeidsbedrijf van de PI Veenhuizen hebben we verschillende locaties waaronder handmatige producties, facilitaire arbeid, machinale producties op gebied van metaal en hout, een las–en-poedercoat-afdeling, een wasserij, een agrarisch bedrijf en meerdere magazijnen.

De vacature is voor de locatie Esserheem. Het arbeidsbedrijf van de PI Esserheem kent een (machinaal) houtbedrijf, een metaalbewerkingsbedrijf, een lasafdeling en poedercoatbedrijf en magazijnen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch-psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R. Buisman, hoofd Arbeid

06-53685741

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Justitieel verpleegkundige penitentiaire inrichting Grave

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Grave
 • Uren per week 28-32
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 11 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Justitieel verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 15 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Gz-psycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Middelburg
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd