Plaatsvervangend Functionaris voor gegevensbescherming

 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 17 juni 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: SZW-647, Plaatsingsdatum: 22 mei 2024

Werk en bestaanszekerheid voor iedereen: samen werken voor samen leven. Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werken we aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen. Mensen moeten zelf kunnen bijdragen aan hun eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen.  

Ons werk heeft grote impact op mensen in Nederland. Al snel raakt dit aan de belangen en rechten van personen in kwetsbare posities. Dagelijks komen we in aanraking met onderwerpen met een groot maatschappelijk belang, zoals bijvoorbeeld armoedebestrijding, kinderopvang of een veilige werkomgeving. Het borgen van het grondrecht op gegevensbescherming is een belangrijk kwaliteitsaspect van ons werk.

De Functionaris voor gegevensbescherming (FG) is zich hiervan bewust en ziet, als interne onafhankelijke toezichthouder, toe op de naleving van de wet- en regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vormt de wettelijke basis voor het toezicht van de FG.

Vanwege toename van werkzaamheden is een vacature ontstaan voor een plaatsvervangend FG (plv. FG).

Samen met en namens de FG gaan jullie aan de slag met de FG-werkzaamheden:

 • Gevraagd en ongevraagd signaleer en adviseer je over de naleving van de AVG. Het gaat onder andere om advies op data privacy impact assessments (DPIA’s) en over het ontwikkelen van beleid en wetgeving met privacyaspecten.
 • Je onderhoudt contacten met veel verschillende partijen. Intern zijn dat de directeuren, lijnmanagers, CPO, CISO, BVA, CIO, FG Wpg en natuurlijk privacy-adviseurs en het bestuur. Extern gaat het vooral om collega-FG’s bij andere ministeries, UWV en SVB.
 • In voorkomende gevallen werk je samen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Je levert een bijdrage aan het FG-jaarverslag en het FG-toezichtplan.
 • Je speelt een rol bij de behandeling van vragen en klachten die de FG ontvangt van collega’s en/of burgers.

Vanuit je taken draag je als plv. FG bij aan het versterken van de gegevensbeschermingscultuur binnen SZW, waarbij groei in volwassenheid van de organisatie belangrijk is.

Zoals uit de werkzaamheden blijkt is je werkomgeving dynamisch en krijg je volop te maken met politiek-bestuurlijke en politiek-strategische vraagstukken.

Als plv. FG werk je, zoals aangegeven, nauw samen met de FG en de SZW-collega’s die ook aan privacy werken. Je vervangt de FG bij afwezigheid.

Organisatorisch is de FG gehuisvest bij de directie CIO-office, informatie voor beleid en bedrijfsvoering en Veiligheid, en wel in de afdeling Veiligheid. Ook het Bureau Beveiligingsautoriteit (BVA) maakt deel uit van dit team. Het afdelingshoofd is tevens de BVA. De FG heeft uiteraard een eigen verantwoordelijkheid als een interne onafhankelijke toezichthouder en brengt (als de FG dat nodig acht) rechtstreeks verslag uit aan het hoogst leidinggevende niveau.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Een veilig SZW, dat is waar wij vanuit het team Veiligheid en Privacy voor zorgen. We werken vanuit de ambitie dat het domein veiligheid integraal wordt bekeken en dat acties vanuit verschillende veiligheidsdomeinen in samenhang met elkaar worden aangepakt. We werken intensief aan het vergroten van kennis, bewustzijn en zelfredzaamheid van alle SZW-medewerkers op de thema’s beveiliging en privacy in hun dagelijkse werk. Wij doen dit door te adviseren en te ondersteunen, maar ook met bewustwordingscampagnes en toezicht.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Recruitment SZW

070-3336680

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ketenarchitect voor de schuldenketen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur CDI Office

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Vereenvoudiging sociale zekerheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)