Plaatsvervangend Facilitair Manager

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Ter Apel
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.750 - €3.885
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 29 juli Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 2264
 • Plaatsingsdatum 13 juli 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Met jouw leidinggevende kwaliteiten begrijp je precies wat jouw medewerkers nodig hebben. Je zorgt als plaatsvervangend facilitair manager dat iedereen zich blijft ontwikkelen en met de juiste dingen bezig is. Of het nu gaat om de dagelijkse facilitaire dienstverlening of onderhoud van de beveiligingsapparatuur; met jou aan het roer loopt altijd alles op rolletjes.

Als plaatsvervangend facilitair manager ben je medeverantwoordelijk voor een goed verloop van de facilitaire werkprocessen en geef je leiding aan de medewerkers. Jij zorgt er voor dat verbeterde werkprocessen en werkwijzen ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden, en dat de afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf worden nagekomen. Ook vervang je de operationeel manager als hij afwezig is.

Jouw taken

 • Je maakt afspraken over de werkzaamheden, stelt voortgangsrapportages op en zorgt voor de bedrijfsvoering van jouw toegewezen locatie(s).
 • Je adviseert het management onder meer over veiligheid en arbo, onderhoud en beveiligingsapparatuur.
 • Je geeft adviezen over verbetering van werkwijzen en richtlijnen van de facilitaire dienstverlening.
 • Je geeft leiding aan de medewerkers, bevordert hun ontwikkeling en voert functioneringsgesprekken.
 • Je draagt zorg voor de in-, door- en uitstroom van medewerkers.
 • Je organiseert en voert het werkoverleg binnen de vestiging.
 • Je bent de vraagbaak wanneer er hardnekkige storingen of klachten zijn, én lost deze op.
 • Je onderhoudt de contacten met de frontoffice.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo-niveau, bij voorkeur in de richting Facilitair Management.
 • Je hebt ervaring met leidinggeven.
 • Je hebt kennis van ontwikkelingen van het Facilitair Bedrijf Dienst Justitiële Inrichtingen en het gevangeniswezen.
 • Je hebt kennis van ontwikkelingen op facilitair en technisch gebied.
 • Je weet hoe je medewerkers moet aansturen en zorgt dat zij zich blijven ontwikkelen.
 • Je bent klantgericht en kunt goed netwerken.
 • Je snapt hoe een grote organisatie in elkaar zit, kunt goed plannen en organiseren én reflecteren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.750 Max. €3.885 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een geschiktheidsassessment maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke aanstelling. Bij goed en volledig functioneren wordt het tijdelijke contract omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.
 • Het betreft een vacature binnen het cluster Noordoost, met de volgende organisatie(onderdelen), PI Ter Apel, DV&O, CTP Veldzicht en AC Ter Apel.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Gaat het om facilitaire dienstverlening, dan kent het rijk vier concerndienstverleners facilitair management. Naast de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn dit de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en FMHaaglanden. Onder deze dienstverleners zijn de rijksdiensten verdeeld. Het Facilitair Bedrijf DJI (FB DJI) richt zich met name op de panden waar onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid gehuisvest zijn. Het aantal door ons te servicen panden groeit nog steeds en dat duurt naar verwachting tot 2021.

Het FB DJI levert adequate facilitaire producten en diensten ter ondersteuning van het primaire proces van de verschillende DJI-onderdelen. Waar nodig borgen wij ook de verwevenheid van de facilitaire dienstverlening met het primaire proces. Binnen DJI betekent dit bijvoorbeeld de inzet van gedetineerden of patiënten in de facilitaire processen. Behalve voor de DJI-organisatie, bieden wij onze dienstverlening ook aan andere onderdelen binnen de Rijksoverheid.

Het FB DJI valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur van het Shared Service Center DJI. Het FB DJI bestaat uit twee afdelingen: de afdeling Regie, Advies en Projecten (RAP) en de afdeling Dienstverlening.

Afdeling Regie, Advies en Projecten

De (hoofd)taken van de afdeling RAP zijn onder meer het vertalen van rijksbeleid voor de facilitaire dienstverlening, het standaardiseren van producten en diensten en het opstellen en beheren van de producten- en dienstencatalogus.

Afdeling Dienstverlening

De afdeling Dienstverlening is opgebouwd uit zestien clusters. Ieder cluster wordt  aangestuurd door een facilitair manager. De hoofdtaken van deze afdeling zijn:

 • Sturen op de dienstverlening aan klanten als het gaat om de inrichting van de werkprocessen en het afhandelen van klantcontacten in het klantcontactcenter;
 • Adequate facilitaire producten en diensten leveren ter ondersteuning van het primaire proces van de verschillende onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid;
 • De verwevenheid van de facilitaire dienstverlening met het primaire proces borgen;
 • Werkzaamheden van facilitaire leveranciers coördineren en monitoren;
 • Producten leveren en diensten uitvoeren conform de producten- en dienstencatalogus;
 • De dienstverlening in de praktijk uniformeren en harmoniseren voor alle locaties en panden, en de processen efficiënt inrichten;
 • Adequate klachtenafhandeling.

Op elke locatie binnen een cluster is een locatieteam aanwezig dat de dagelijkse facilitaire dienstverlening verzorgt.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 13.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R. van Tiel, Plv. Manager Dienstverlening

06-50050526

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

088-0754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior technisch beheerder - Beheerder Skype for business

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Plaatsvervangend afdelingshoofd Arbeid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Evertsoord
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 10 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Justitieel verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 20-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)