Plaatsvervangend afdelingshoofd Kwaliteit, Toezicht en Veiligheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 20 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 28/22-07
 • Plaatsingsdatum 25 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken aan kwalitatief goede en veilige kinderopvang waar ouders met een gerust hart hun kinderen naartoe brengen, adequate wet- en regelgeving, toezicht daarop waar nodig en goed overleg met de partijen in het veld; daar ga jij voor als plaatsvervangend afdelingshoofd. Vanuit Den Haag werk je samen met het hoofd van de afdeling Kwaliteit, Toezicht en Veiligheid.

Je zet je in voor politieke dossiers als vaccinaties en personeelstekort bij de kinderopvang, en meer technische discussies, bijvoorbeeld over vraagstukken rondom het personenregister kinderopvang. Samen met het afdelingshoofd zorg je voor het bewaken van de voortgang van een deel van de dossiers en de balans tussen werken in de actualiteit en beleidsvorming op langere termijn. Daarbij schakel je snel tussen verschillende dossiers. En samen met de clustercoördinatoren en het afdelingshoofd leg je de verbinding tussen onderwerpen binnen het team en de directie.

In deze afdeling worden de vaste overleggen met de partijen uit de sector en toezichthouders gecoördineerd en voorbereid. Naast de overleggen met de vertegenwoordigde partijen stimuleer je dat collega’s in gesprek gaan met de mensen om wie het gaat.

Tot slot draag je bij aan de ontwikkeling van de afdeling. Als directie groeien we, onder andere omdat we meer mensen aannemen. De structuur van onze directie is daarom ook recent veranderd. Dan is een fijne en veilige werkplek en het beheersen van de werkdruk voor de medewerkers en het managementteam erg belangrijk. Jij draagt daaraan bij, onder meer door prioriteiten te stellen, knelpunten en oplossingen te signaleren en persoonlijke aandacht te geven aan je collega’s voor hun ontwikkeling, motivatie en werkplezier. Daarnaast vervang jij het afdelingshoofd bij afwezigheid in het managementteam

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Kinderopvang (KO), onderdeel van het directoraat-generaal Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), is verantwoordelijk voor de Wet kinderopvang. Die wet regelt de financiering van de kinderopvang en waarborgt de veiligheid en kwaliteit van de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Zorgen voor (financieel) toegankelijke en kwalitatief goede kinderopvang, zodat ouders arbeid en zorg kunnen combineren en kinderen zich kunnen ontwikkelen. En daarmee leveren we een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Daarnaast zet de directie zich in voor een goede aansluiting tussen kinderopvang en het primair onderwijs in het belang van ouders en kinderen.

De directie KO heeft te maken met een groot en divers netwerk, waar verschillende politieke, publieke en private belangen een rol spelen. Interdepartementaal zijn er vooral contacten met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financiën, Justitie en Veiligheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Belastingdienst Toeslagen, de Dienst Uitvoering Onderwijs, de Inspectie voor het Onderwijs, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD GHOR Nederland, gemeenten en GGD’en zijn belangrijke partners voor de uitvoering van het kinderopvangbeleid. Met veel van deze organisaties bestaan ook financiële relaties. De directie onderhoudt daarnaast veel contacten met belangenbehartigers uit het veld van de kinderopvang. Dit zijn onder andere partijen die houders, werknemers en ouders vertegenwoordigen.

De directie KO is een kleine, dynamische directie met ongeveer vijfendertig medewerkers. We kennen een goede, veilige werksfeer, en een platte structuur. Je collega’s hebben veel eigen verantwoordelijkheid, werken fijn samen en hebben plezier in het werk. Wat zij nog meer waarderen? De mensgerichte stijl van leidinggeven en de mate van invloed op hun eigen werkzaamheden.

Onze directie bestaat op dit moment uit jouw afdeling Kwaliteit, Toezicht en Veiligheid en de afdeling Stelsel, Toegankelijkheid en Kennis. Je afdeling richt zich op vraagstukken die raken aan het verder bevorderen van de kwaliteit van de kinderopvang en het toezicht op de sector.

Omdat SZW hecht aan flexibel en breed inzetbare medewerkers plaatsen we de medewerkers niet specifiek binnen een directie of afdeling, maar op het niveau van secretaris-generaal, directeur-generaal of inspecteur-generaal. Zo kunnen zij gemakkelijker aan de slag bij andere SZW-directies of –projecten binnen hun eigen organisatie-onderdeel.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Annerieke Franssen

06239 08 352

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker kinderopvangtoeslag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker kinderopvangtoeslag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Chief Science Officer

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd