• Utrecht  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 38 uur
  • €6.237 - €7.851 (bruto)
  • Financieel / economisch
  • Solliciteer voor 16 augustus 2024
  • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 579835, Plaatsingsdatum: 25 juni 2024

Je hoeft geen militair te zijn om bij Defensie te werken!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt bij aan een veilig Nederland. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland? Wij zijn voor de afdeling Bestuursondersteuning bij het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) op zoek naar een plaatsvervangend afdelingshoofd.

De afdeling Bestuursondersteuning bestaat uit 14 enthousiaste, gedreven professionals. De taak van het plaatsvervangend afdelingshoofd is het aansturen van de afdeling, samen met het afdelingshoofd. Je creëert overzicht en verbinding. Je fungeert als coach voor de medewerkers van het team. Identificeert ontwikkelingen in de omgeving van DOSCO die relevant zijn om op in te spelen. Je levert een bijdrage vanuit DOSCO aan ontwikkelingen binnen de Bestuursstaf. Ook bouw je een netwerk op binnen en buiten DOSCO. Je benut dit netwerk om de belangen van DOSCO tijdig mee te kunnen laten wegen in besluitvorming. Verder adviseer en ondersteun je CDOSCO en PCDOSCO op strategisch niveau. Én vervang je als plaatsvervangend afdelingshoofd het afdelingshoofd bij afwezigheid.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Het DOSCO is een zelfstandig defensieonderdeel binnen het ministerie van Defensie. Het DOSCO ondersteunt de krijgsmacht in haar taken. Het DOSCO doet dit door te zorgen voor personele diensten, zoals werving en opleidingen, maar ook huisvesting, vastgoed, catering, beveiliging, bewaking, facilitaire zaken, gezondheidszorg, logistiek en transport. Het DOSCO voorziet zelf in die ondersteuning en koopt een deel van de producten en diensten in bij organisaties buiten het ministerie van Defensie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise.
Het DOSCO is samengesteld uit drie divisies: Facilitair, Logistiek & Beveiliging; Defensie Gezondheidsorganisatie; Personeel & Organisatie Defensie en de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) waarbinnen meerdere afzonderlijke eenheden zijn opgehangen.

Bij de aansturing van de divisies en de NLDA worden C-DOSCO ondersteund door de kernstaf, die bestaat uit de afdeling Bestuursondersteuning, het Kabinet, de afdeling Communicatie en de staf militaire muziek. De afdeling Bestuursondersteuning (BO) van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) levert directe ondersteuning aan de commandant Defensie Ondersteuningscommando en zijn plaatsvervanger, de commandanten van de divisies en de commandant van de NLDA.

De doelstelling van BO is het zorg dragen dat de strategische agenda van DOSCO vanuit alle organisatieonderdelen de vereiste DOSCO-brede focus krijgt en behoudt. BO doet dit bijvoorbeeld door in nauwe samenwerking met de directie F&C jaarlijks het DOSCO-bedrijfsplan op te stellen. De basis voor de interne sturing binnen DOSCO en de externe verantwoording. BO draagt er verder zorg voor dat de genoemde commandanten op alle voorkomende onderwerpen over afdoende informatie beschikken om de juiste, afgewogen besluiten te kunnen nemen. Tevens is er binnen BO juridische ondersteuning ondergebracht.

Buiten het DOSCO heeft BO de taak om de inbreng van Defensie Ondersteuningscommando-aspecten zeker te stellen bij de beleidsvorming binnen de Bestuursstaf. Om genoemde taken uit te voeren, is een deel van de adviseurs bestuursondersteuning dedicated toegewezen aan de divisies, de NLDA en Staf DOSCO. De afdeling bestaat uit 14 medewerkers.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

mevrouw drs. K. Eikelboom-Doek, Hoofd Kernstaf tvs H-bestuursondersteuning 06-10146195

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

mevrouw P. de L'Isle, Hoofd P&O Staf DOSCO 06-12932354

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.