PhD Seismic risk of subsurface hydrogen storage

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 4 jaar, na het 1ste jaar go/no go, na 4 jaar met de mogelijkheid op een vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 17 oktober
 • Vacaturenummer SodM_20211229_10a
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een enthousiaste aardwetenschapper, geofysicus of ingenieur met sterke wetenschappelijke vaardigheden op het gebied van numerieke methoden en programmeren? Wil jij bijdragen aan het minimaliseren van de risico’s die gepaard gaan met grootschalige, ondergrondse opslag van waterstof? Wil je met je onderzoek bijdragen aan een veilige energie transitie? Wil jij onderdeel uitmaken van interdisciplinair team van specialisten? Dan is deze vacature bij Staatstoezicht op de Mijnen, in samenwerking met de Technische Universiteit Delft, echt wat voor jou!

Wat ga je doen?
Je gaat werken op het project “Grotten & Golven: kwantificering van de kans op geïnduceerde seismiciteit geassocieerd met grootschalige waterstofopslag in Nederlandse zoutformaties", een project in de context van de uitdagingen gerelateerd aan ondergrondse opslag als onderdeel van de energietransitie. Door menselijk handelen veroorzaakte aardbevingen zijn voor ondergrondse activiteiten een van de grootste problemen. Kleine aardbevingen zijn al regelmatig waargenomen bij het logen van en opslag in zoutcavernes. Het doel van dit onderzoeksproject is om het mechanisme achter deze bevingen beter te begrijpen om vervolgens te onderzoeken wat de kans op toekomstige bevingen bij grootschalige ondergrondse waterstofopslag is. Bij de TU Delft wordt je onderdeel van het DARSim (Delft Advanced Reservoir Simulator) onderzoeksteam, geleid door dr. H. Hajibeygi. Je zal hier nauw samenwerken met twee reeds bestaande onderzoeksprojecten naar niet-lineair gesteentegedrag. Bij SodM zal je naast je onderzoek ook bijdragen aan het beoordelen van technische rapportages en adviezen op het gebied van ondergrondse activiteiten in het zout.

Meer over de functiegroep Onderzoeksmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Over het team Centrale Expertise
Als Senior inspecteur ondergrond ben je onderdeel van het multidisciplinaire team Centrale Expertise. Dit team bestaat uit technische specialisten met geologische, seismologische, bouwkundige en well engineering kennis. De technische specialisten uit dit team zijn verantwoordelijk voor goede technische analyses die zowel gebruikt wordt in de vergunningen & advies afdeling als de toezichtafdelingen. Daarnaast vindt de onderzoek-coördinatie van SodM in dit team plaats. De grootste gemene deler in dit team is de drive om de aanwezige technische expertise in te zetten voor een veilige energiewinning in Nederland.

Over de Technische Universiteit Delft
De Technische Universiteit Delft (TU Delft) is een veelzijdige instelling die onderwijs en onderzoek in de technische wetenschappen aanbiedt op een internationaal erkend niveau. Onderwijs, onderzoek en ontwerpen zijn sterk gericht op toepasbaarheid. De TU Delft ontwikkelt technologieën voor toekomstige generaties, waarbij duurzaamheid, veiligheid en economische vitaliteit centraal staan. Bij de TU Delft werk je in een omgeving waar technische wetenschappen en samenleving samenkomen. De TU Delft omvat acht faculteiten, unieke laboratoria, onderzoeksinstituten en scholen.

De faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) zet zich in voor excellent internationaal onderzoek en onderwijs op het gebied van civiele techniek, toegepaste aardwetenschappen, verkeer en vervoer, watertechnologie en deltatechnologie. Het onderzoek bestrijkt mondiale maatschappelijke vraagstukken en is nauw verbonden met het onderwijs en het werk van een breed scala aan kennisinstellingen. CiTG is ervan overtuigd dat Open Science deze doelen helpt realiseren en ondersteunt haar wetenschappers bij het integreren van Open Science in hun onderzoekspraktijk. De faculteit CiTG bestaat uit 28 onderzoeksgroepen in de volgende zeven afdelingen: Materials Mechanics Management & Design, Engineering Structures, Geoscience and Engineering, Geoscience and Remote Sensing, Transport & Planning, Hydraulic Engineering and Water Management.

Het Department of Geoscience and Engineering omvat vijf secties: Toegepaste Geologie, Toegepaste Petrofysica en Geofysica, Geo-engineering, Resource Engineering en Petroleum Engineering. Binnen de afdeling is veel ruimte en aanmoediging voor interdisciplinair onderzoek.

De groep Toegepaste Geologie waarin de huidige functie is ingebed, doet onderzoek in een breed scala van geologische onderwerpen, van klastische sedimentologie tot structurele geologie.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Over Staatstoezicht op de Mijnen
SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij de energiewinning, het benutten van de ondergrond en bij transport en distributie van energie, nu en in de toekomst. Dit doet SodM door advies te geven over en toezicht te houden op de winning, opslag en transport van de delfstoffen olie, gas en zout, en ook aardwarmte en wind op zee. SodM zet zich ervoor in dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen en omwonenden en burgers zich veilig voelen.

Daarnaast heeft SodM de taak om de minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd en ongevraagd te adviseren over delfstoffenwinning. SodM heeft daarvoor gespecialiseerde kennis in huis en een goed overzicht van de verschillende sectoren. SodM groeit momenteel naar ongeveer 140 medewerkers. De medewerkers zijn formeel in dienst van het ministerie van EZK maar voeren hun werk uit in naam van SodM.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Annemarie Muntendam-Bos, specialist inspector and associate professor at TU Delft

06-11356513

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Diana Priëto Reyes, Recruitment- en arbeidsmarktcommunicatiespecialist

06-25287540

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior inspecteur geothermie en zout

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior inspecteur olie en gas

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Allround medewerker informatiebeheer en toezicht

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd