Permanente vacature (senior) beleidsmedewerker arbeidsmarkt

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.667 - €5.450
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 1 januari
 • Vacaturenummer 26/19-02
 • Plaatsingsdatum 25 april 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als (senior) beleidsmedewerker bij de directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden werk je met durf, creativiteit en inzicht aan complexe beleidstrajecten en onderzoek. In het hart van de politieke besluitvorming draag je bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van Nederland, vandaag en morgen.

Afdeling Strategie, arbeidsmarkt, stelsels en regelingen:
Je bent direct betrokken bij voorbereiden en uitwerken van grote beleidswijzigingen op het eigen SZW-beleidsterrein en de daarvoor benodigde onderzoeken op politiek gevoelige onderwerpen, zoals de aanpak van krapte en de effecten van robotisering op de arbeidsmarkt. Je analyseert de Nederlandse arbeidsmarkt en de verschillende stelsels en overheidsregelingen die hierop aangrijpen.

Afdeling Collectieve sector en inkomensbeleid:
Je maakt deel uit van een team dat de bewindspersonen en de ambtelijke top adviseert over de Nederlandse economie en onderwerpen van andere departementen die voor SZW belangrijk zijn. Het gaat hierbij om thema's zoals ontwikkelingen in de Nederlandse economie, het begrotingsbeleid, het onderwijs of de woningmarkt. Je denkt ook actief mee in beleidstrajecten op deze onderwerpen. Je rekent door hoe beleidsmaatregelen effect hebben op de koopkracht van mensen. Je analyseert ontwikkelingen in de inkomensongelijkheid en adviseert de minister over de invulling van het inkomensbeleid.

Je analyses overstijgen vaak specifieke wetten en regelingen, bijvoorbeeld wanneer je een inschatting maakt van de mate van kansongelijkheid in Nederland en de mogelijkheden schetst om deze ongelijkheid in te perken. Je werkt daarvoor samen met verschillende collega’s binnen en buiten SZW en denkt mee over hun dossiers of coördineert deze. Je ziet het grotere geheel en de samenhang tussen verschillende onderdelen en hebt ook de vaardigheden om - breder dan alleen op inhoud - te verbinden. Je durft de huidige beleidslijn ter discussie te stellen als je daar aanleiding toe ziet en bent creatief in het uitdenken van oplossingen en onderzoek dat helpt om oplossingen te vinden.

In sommige gevallen ligt de eindverantwoordelijkheid bij onze directie, in andere gevallen denk je actief vanuit een economische invalshoek mee met en tegen anderen. Analyses maak je vaak op direct verzoek van de politieke en ambtelijke top, maar ook regelmatig op eigen initiatief, met vaak als doel de ontwikkeling van beleidsvoorstellen. Je verdedigt de standpunten van SZW bij andere ministeries of bijvoorbeeld de sociale partners. Je zet extern onderzoek uit en coördineert dit. Verder start je discussies met behulp van een creatieve nota of door een inspirerende bijeenkomst te organiseren. Ook kan het verrichten van werkzaamheden in het kader van de EU Employment Committee tot het takenpakket behoren. Dit Comité adviseert de Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid over de ontwikkelingen inzake de werkgelegenheid in de EU.

Functie-eisen

 • Je bent econoom, of uit jouw opleiding of werkervaring blijkt dat je aantoonbare affiniteit hebt met economische vraagstukken.
 • Je combineert een gedegen wetenschappelijke basis met een brede maatschappelijke en politieke interesse, gevoel voor beleid en goede analytische vaardigheden.
 • Je kunt duidelijk over complexe materie communiceren en jouw standpunt helder en overtuigend naar voren brengen.
 • Je bent samenwerkingsgericht. Je werkt bij ASEA veel samen met collega’s van binnen en buiten het ministerie.
 • Je bent inzetbaar op strategische trajecten, maar je kunt ook onder tijdsdruk tot politiek en beleidsmatig bruikbare adviezen komen.
 • Je bent creatief – jij kunt met nieuwe oplossingen een slepende discussie verder brengen.
 • Je kunt complexe beleidsvraagstukken en -processen tot een goed einde brengen.
 • Je kunt de uitkomsten van onderzoeksresultaten naar concrete beleidsvoorstellen vertalen.
 • Kennis van het werkterrein van ons departement strekt tot aanbeveling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5450,88 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van het BBRA’84, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €3.667 Max. €5.450 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Deze permanente vacature staat open voor zowel starters als mensen met ervaring. Inschaling vindt afhankelijk van relevante werkervaring in schaal 10, 11, 12 of 13 plaats.
 • Gebruikelijk voor nieuwe medewerkers is een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast. Afhankelijk van jouw huidige werkplek en achtergrond, behoort direct een vaste aanstelling tot de mogelijkheden.
 • Als onderdeel van de procedure kunnen we vragen naar referenties.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt van diversiteit. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Werk
Het directoraat-generaal Werk is belast met het beleid op de terreinen arbeidsmarkt en sociaal economische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmigratie, arbeidsomstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken.
Het directoraat-generaal Werk bestaat uit de volgende directies:

 • Directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ASEA)
 • Directie Arbeidsverhoudingen (AV)
 • Directie Kinderopvang (KO)
 • Directie Gezond en Veilig Werken (G&VW)
 • Directie Internationale Zaken (IZ)
 • Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW).

Op dit moment bestaat DG Werk uit ca. 240 fte.

Directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden
De directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ASEA) neemt als economisch georiënteerde directie binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een centrale plaats in. We opereren in het hart van de Haagse politieke besluitvorming over het sociaaleconomisch beleid. We hebben korte lijnen naar de ambtelijke en politieke top en een beperkte omvang van ongeveer 30 medewerkers draagt bij aan onze informele cultuur. Onze communicatie kenmerkt zich door openheid en professionele discussies op basis van feiten en analyses. Er is volop ruimte voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.
De directie bestaat uit twee afdelingen: Strategie, Arbeidsmarkt en Stelsels en Regelingen (SAS) en Collectieve Sector en Inkomensbeleid (CSI). Beide afdelingen bestaan elk weer uit 2 clusters. De afdeling SAS houdt zich vooral bezig met het eigen SZW-terrein en met arbeidsmarktontwikkelingen. De afdeling CSI is daarentegen meer gericht op het terrein van andere ministeries, zoals de zorg en het onderwijs, en de inkomensgevolgen van alle grote beleidsontwikkelingen die doorgevoerd worden.
De meerwaarde van ASEA is de inbreng van een economische invalshoek, een goed gevoel voor de politieke verhoudingen, de vaardigheid om hoofd- en bijzaken scherp te onderscheiden en een goed gevoel hoe specifieke onderwerpen samenhangen met het grotere geheel. Daarbij combineren we korte termijnadvisering met het inbrengen van inzichten uit de wetenschap en nemen we de tijd langer stil te staan bij de lange termijnontwikkelingen op een dossier.
Onze werkwijze is flexibel. Medewerkers hebben een eigen aandachtsgebied (dossier), maar worden op allerlei onderdelen van het hele SZW-terrein ingezet. Medewerkers krijgen daarbij veel ruimte om zich te verdiepen in de onderwerpen die ze interesseren, zich te ontwikkelen met behulp van opleidingen en een passende mix te zoeken tussen korte termijnvraagstukken en vraagstukken met een meer strategisch karakter.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Hanneke van den Bout

06-48589945

Mevrouw Elise Splint

06 317 53 131

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool (bij technische problemen)

06-11836912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker gezond en veilig werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Online specialist

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Inspecteur arbeidsmarktfraude

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Woonplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling