Penitentiair inrichtingswerker penitentiaire inrichting Zuid-Oost

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Roermond en/of Evertsoord
 • Werkplekken 13
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op bepaalde tijd
 • Uren per week 27 - 36
 • Maand­salaris €2.209 - €2.871
 • Niveau MBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer DJI_531_LW22
 • Plaatsingsdatum 2 april 2019
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In de penitentiaire inrichtingen in Roermond en Evertsoord zorgen we voor zowel mannelijke als vrouwelijke gedetineerden. Jij bent als medior penitentiair inrichtingswerker een belangrijk aanspreekpunt voor hen. In een afwisselende baan speel je een rol van betekenis bij hun toekomstperspectief. Daarmee werk je mee aan een rechtvaardige samenleving.

Je probeert gedetineerden te motiveren om te werken na detentie, aan een delictvrije toekomst. Je bent je bewust van andere mensen en hun omgeving alsmede je eigen invloed hierop.

Als medior penitentiair inrichtingswerker houd je je bezig met onder meer intake en voorlichting. Daarmee bereid je gedetineerden voor op het verdere verblijf in de inrichting.

Tijdens intakegesprekken let je op zaken die te maken hebben met sociale vaardigheden, basisvaardigheden en persoonlijke doelstellingen. Verder controleer je meerdere malen per dag de aanwezigheid van gedetineerden. Wekelijks controleer je het gebouw en de cellen op veiligheidsaspecten. Je zorgt dat regels worden nageleefd en houdt de individuele veiligheid van de gedetineerden in het oog. Als het nodig is, treed je op: bij agressief gedrag en crisissituaties, maar ook om pogingen tot suïcide, ontvluchting en gijzeling te voorkomen.

Met jouw positieve opstelling bevorder je een goede sfeer, breng je gedetineerden discipline bij en creëer je voor hen een vast dagritme. Je focust op de onderlinge contacten om het leefklimaat te bevorderen. Gedetineerden voorbereiden op re-integratie in de samenleving, dat is jouw doel!

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van minimaal een mbo 4-diploma.
 • Je beschikt over vakkennis op het gebied van bewaking, begeleiding, zorg en instructie.
 • Je bent bekend met methoden van observeren en bent vaardig in het observeren van gedrag van (individuele) personen.
 • Je bent vaardig in het opstellen van rapportages.
 • Je hebt enige kennis van vreemde talen om (primair) te kunnen communiceren met anderstaligen.
 • Je kunt jezelf zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je bent open, integer, initiatiefrijk en flexibel.
 • Je bent in staat om je eigen gedrag kritisch te evalueren, staat open voor evaluatie door anderen, leert hiervan en wijzigt op grond hiervan je eigen gedrag of standpunten.
 • Je herkent je in algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en organisatienormen en handhaaft deze.
 • Je bent in staat om bij problemen of kansen je eigen gedragsstijl aan te passen om zo het gestelde doel te bereiken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 6
 • Maand­salaris Min €2.209 Max. €2.871 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op bepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 27
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Upload je motivatie en cv via de link op www.werkenvoornederland.nl of www.mobiliteitsbank.nl.
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Als je bij ons in dienst komt, vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
 • Het gaat om een vestigingsbrede functie waarbij je in zowel de penitentiaire inrichting PI Roermond als de PI Ter Peel inzetbaar bent.
 • Een fysieke vaardigheidstoets (sporttest), medische keuring, en een capaciteiten- en persoonlijkheidstest maken deel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Voor deze functie worden meerdere vacatures opengesteld.

Meer over de functiegroep Inrichtingswerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting Zuid-Oost bestaat uit de locaties Roermond, Ter Peel in Evertsoord.

Roermond is een inrichting voor mannelijke gedetineerden en heeft de volgende regimes:

 • een huis van bewaring;
 • een gevangenis;
 • een extra zorgvoorziening.

Ter Peel is een inrichting voor voornamelijk vrouwelijke gedetineerden en heeft de volgende regimes:

 • een beperkt beveiligde inrichting;
 • een moeder-met-kindhuis;
 • een huis van bewaring;
 • een gevangenis;
 • een extra zorgvoorziening;
 • een zeer beperkt beveiligde inrichting ‘Flexcap’ (mannen).

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J. Gijbels, Afdelingshoofd

08807-24500

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Afdeling Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker arbeid Penitentiaire Inrichting Zuid-Oost

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Roermond en/of Evertsoord
 • Uren per week 22
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Penitentiair inrichtingswerker penitentiaire inrichting Rotterdam

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medior Penitentiair Inrichtingswerker PI Almelo

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd