Penitentiair inrichtingswerker penitentiaire inrichting Rotterdam

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Werkplekken 16
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 27 - 36
 • Maand­salaris €2.209 - €2.871
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer DJI_540_19_LW16
 • Plaatsingsdatum 26 september 2019
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Gedetineerden begeleiden zodat ze niet opnieuw in de penitentiaire inrichting belanden, maar goed terugkeren in de maatschappij. Dát is jouw doel als penitentiair inrichtingswerker. Door jouw mensenkennis kun je ieders ‘handleiding’ lezen, interpreteren én weet je precies de juiste snaar te raken. Zo zorg jij voor orde en veiligheid op de werkvloer en motiveer je de justitiabelen om mee te werken aan re-integratie. 

In de penitentiaire inrichting (PI) Rotterdam ben jij als penitentiair inrichtingswerker verantwoordelijk voor de orde en veiligheid op de afdeling. Je zorgt ervoor dat vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen goed worden uitgevoerd, door oplettend te observeren en contact te houden met de gedetineerden. Daarnaast werk je aan een succesvolle terugkeer voor gedetineerden in de maatschappij. 

In de PI kom je mannen tegen uit allerlei culturen en met verschillende achtergronden, of met psychische problemen of verslavingen. Jij bent mentor van een aantal gedetineerden die je motiveert en ondersteunt bij het werken aan hun valkuilen. Je confronteert hen met het gedrag waardoor ze in de PI zitten en laat hen hierop reflecteren. In een gesprek leg je problemen bloot en help je deze stapsgewijs op te lossen. Heeft iemand bijvoorbeeld schulden uit het verleden? Dan probeer je hem bewust te maken van wat dit betekent voor zijn terugkeer in de maatschappij en ondersteun je bij resocialisatie. 

Niet elke gedetineerde is even gemotiveerd om hierover met jou in gesprek te gaan. Je werkt bijvoorbeeld met mannen die in voorlopige hechtenis zitten en nog niet zeker zijn van hun straf, met stelselmatige daders of met terroristen. Met welke gedetineerde je ook spreekt, jij geeft hem ruimte, gunt hem tijd en weet toch kleine aanknopingspunten te vinden om hem te stimuleren. Samen met de casemanager bespreek je het gedrag en vorderingen van de gedetineerde. Dit rapporteer je in zijn detentie- en re-integratieplan. Elke zes weken wordt iemand onder meer aan de hand van jouw rapportage besproken in het multidisciplinair overleg.

Elke ochtend kom je met collega’s bij elkaar in de teamkamer om de situatie op de afdeling en de planning voor de dag door te spreken. Daarna begeleid je de gedetineerden bij hun dagelijkse doen en laten. Je gaat bijvoorbeeld mee naar de bibliotheek, waar je samen de krant leest of een potje schaakt. Of je brengt justitiabelen naar de kerk, moskee of arbeidszaal of begeleidt ze tijdens het fitnessen. 

Je werkt nauw samen met verschillende disciplines binnen de PI. De teams bestaan uit ongeveer vijftien penitentiair inrichtingswerkers en een afdelingshoofd. Het team is hecht. Dit is nodig, want jullie moeten op elkaar kunnen vertrouwen bij calamiteiten. De sfeer is informeel en open, jullie durven elkaar aan te spreken wanneer dit nodig is. 

[Testimonial]
Robin over zijn baan als penitentiair inrichtingswerker in de PI Rotterdam (Hoogvliet) “Als mentor begeleid ik gedetineerden zodat ze voorbereid zijn op de terugkeer naar de samenleving. Stap voor stap nemen we mogelijke knelpunten door en denk ik mee over oplossingen. Of ik zorg bijvoorbeeld voor contact met een casemanager of psycholoog. Dit gaat lang niet altijd makkelijk, maar ik kan vaak toch dat extra duwtje in de rug geven. Als je dan ziet dat iemand weer vrij is, op het goede pad is en alles goed voor elkaar heeft, dan doet dat je écht goed. Ieder mens is weer anders: dat is wat dit werk zo mooi maakt.” [/Testimonial]

Word jij de nieuwe collega van Robin? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Piet van Dinther, via 088 – 073 12 62 of Ronald Eggink, via 088 – 073 16 25.

Functie-eisen

Je bent een betrokken collega en bent er als er iets moet gebeuren. Ook sta je stevig in je schoenen en heb je oog voor de veiligheid. Bij ordeverstoringen weet je daadkrachtig op te treden. Belangrijk is ook jouw mensenkennis: je kunt je goed inleven in gedetineerden. Iedereen is anders, maar jij hebt de vaardigheden om écht met mensen in gesprek te gaan en hen te confronteren met zichzelf.

 • Je hebt minimaal een mbo 4-diploma in de richting zorg en welzijn, bijvoorbeeld persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen, sociaalpedagogisch werk of agogisch medewerker GGZ.
 • Je hebt kennis van bewaking, begeleiding, zorg en instructie.
 • Je bent bekend met methoden van observeren en bent vaardig in het observeren van gedrag van (individuele) personen en het rapporteren hiervan.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands. Dit is nodig om rapportages op te stellen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 6
 • Maand­salaris Min €2.209 Max. €2.871 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 27
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Upload je motivatie en cv via de link op www.werkenvoornederland.nl of www.mobiliteitsbank.nl.
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Als je bij ons in dienst komt, vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.
 • Een medische keuring, fysieke vaardigheidstoets (sporttest) en capaciteitentest maken deel uit van de selectieprocedure
 • De sollicitatieprocedure bestaat verder uit een klikgesprek met de leidinggevende en een gesprek met een psycholoog.
 • Het betreft hier om meerdere fte.

Meer over de functiegroep Inrichtingswerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Rotterdam bestaat uit twee locaties: de Schie (Rotterdam) en de Stadsgevangenis (Hoogvliet). Hier zitten gedetineerde volwassen mannen met allerlei soorten achtergronden in verschillende regimes. In de Schie zijn dit een gevangenis, huis van bewaring, extra zorgvoorziening, beheersproblematische gedetineerden en een terroristenafdeling. Hoogvliet huisvest een huis van bewaring, inrichting stelselmatige daders en een zeer beperkt beveiligde inrichting. De PI Rotterdam is een warme organisatie. Het zijn uiteenlopende regimes met veel tot weinig vrijheden en waar veel tot weinig zorg nodig is.

We zetten fors in op het verbeteren van de veiligheid en het op orde brengen van de personele bezetting en toerusting. Ook zetten we in samenspraak met onze ketenpartners (zoals de gemeente en de reclassering) trajecten op voor gedetineerden, die ondersteunen bij een succesvolle terugkeer in de maatschappij.  

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw A.M. Derks, Afdelingshoofd EZV en HVB

08807 31263

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Arbeid penitentiaire inrichting Rotterdam

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Complexbeveiliger penitentiaire inrichting Rotterdam

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Penitentiair inrichtingswerker penitentiaire inrichting Krimpen aan den IJssel

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Krimpen aan den IJssel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 22 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd