Penitentiair inrichtingswerker penitentiaire inrichting Krimpen aan den IJssel

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Krimpen aan den IJssel
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €2.224 - €2.891
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 juli
 • Vacaturenummer DJI_279_20_LW10
 • Plaatsingsdatum 1 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als penitentiair inrichtingswerker heb je nauw contact met een deel van de gedetineerden die in de penitentiaire inrichting in Krimpen aan den IJssel verblijven. Je begeleidt hen bij hun dagprogramma, maar biedt ook de helpende hand bij eventuele problemen of vragen. Hiermee help je ze bij het opbouwen van een toekomst buiten de muren van de inrichting. Een baan met impact? Reken maar!

Dit ga je doen:

Binnen de PI Krimpen aan den IJssel kennen we onder meer de afdelingen huis van bewaring, afdelingen gevangenis, een extra zorgvoorziening en unieke afdelingen waar pilots plaatsvinden die onder meer gericht zijn op de bemiddeling van gedetineerden naar werk. Als penitentiair inrichtingswerker ga je op één vaste afdeling aan de slag. Welke dat wordt, bepalen we in overleg. Daarnaast is het mogelijk dat je soms invalt bij een andere afdeling. 

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de orde, rust en veiligheid op de leefafdeling. Hierbij houd je nauwlettend in de gaten wat er gebeurt. Door continu alert te zijn, leid je eventuele ordeverstoringen snel in goede banen. Daarnaast verricht je één keer per dag een celinspectie. Verder zorg je dat de mensen van de afdeling hun vaste dagprogramma volgen, dat onder meer uit arbeids-, sport-, bibliotheek- en bezoekmomenten bestaat. Bij een aantal van deze momenten houd je toezicht. Door middel van een rooster worden de diensten verdeeld, zodat je precies weet wat er die dag voor jou op het programma staat. 

Je levert ook een bijdrage aan de toekomst van gedetineerden. Zo ben je de mentor van gemiddeld acht tot tien personen. Met hen sta je continu in contact. Door vragen te beantwoorden of ze te adviseren, bijvoorbeeld hoe ze kunnen werken aan een leven na detentie, help je ze verder. Daarnaast houd je in de gaten of ze het vastgestelde dagprogramma volgen, maar ook hoe zij omgaan met personeel en reageren op spanning en conflicten. Je probeert continu op de hoogte te zijn van iemands situatie. Alles wat je opvalt, leg je vast in rapportages. Die worden iedere zes weken besproken in het multidisciplinair overleg van jouw afdeling. Hierbij ben jij ook aanwezig. Om ervaringen te delen en om op de hoogte te blijven van wat er speelt. 

Om de kneepjes van deze functie onder de knie te krijgen, volg je in het eerste halfjaar de Basis Beroepsopleiding, waarin onder meer de disciplines en processen in een penitentiaire inrichting aan bod komen. Daarnaast doe je kennis op over functiespecifieke vaardigheden, zoals het omgaan met mensen en het schrijven van rapportages. 

 

Ruud over de functie van penitentiair inrichtingswerker in de PI Krimpen aan den IJssel:

“De kans minimaliseren dat iemand terugvalt, en eraan bijdragen dat deze persoon een goed leven opbouwt buiten de PI: het is mooi om aan deze doelen te werken. De manier waarop je mensen benadert is in mijn functie allesbepalend. Ik vraag me altijd af: als ik zelf in de gevangenis terechtkom, welke benadering zou ik prettig vinden? Met die instelling ga ik dagelijks aan de slag. Dat begint al bij het openen van de celdeuren. Door de mensen bijvoorbeeld goedemorgen te wensen, maar ook door te luisteren en te doen wat je belooft, bouw je een band op met gedetineerden. Hiermee zorg je voor orde, rust en veiligheid op de leefafdeling. "

Functie-eisen

Dit is jouw kracht:

Goede mensenkennis is van cruciaal belang in deze functie. Jij kunt je goed inleven in de mensen met wie je werkt, waarbij je begrijpt dat iedereen anders is en een andere benadering nodig heeft. Daarnaast is het belangrijk dat je duidelijk bent in je communicatie, maar tegelijkertijd een open, eerlijke en ondersteunende houding aanneemt. Je laat zien dat je mensen verder wilt helpen en toont hierbij je betrokkenheid, waarbij je doet wat je belooft. Daarnaast ben je flexibel en sta je stevig in je schoenen: je begrijpt dat een rustige situatie in een mum van tijd kan omslaan en treedt op zulke momenten daadkrachtig op. 

Wat we verder vragen:

 • Je hebt minimaal een mbo 4-diploma in de richting zorg en welzijn, bijvoorbeeld persoonlijke begeleider specifieke doelgroepen, sociaalpedagogisch werk of agogisch medewerker GGZ. Voldoe je hier niet aan maar beschik je wel over een mbo-3 diploma of een overige mbo-4 diploma, dan bieden we aanvullende opleidingsmogelijkheden.
 • Je hebt kennis van bewaking, begeleiding, zorg en instructie.
 • Je bent bekend met methoden van observeren en bent vaardig in het observeren van gedrag van (individuele) personen.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands (dit is onder meer nodig om rapportages op te stellen) en hebt bij voorkeur kennis van andere talen om met anderstalige gedetineerden te kunnen communiceren.
 • Je vindt het geen probleem om onregelmatige diensten te draaien.
 • Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar en als we je nog gaan opleiden (je nog geen mbo-4 diploma zorg en welzijn hebt) tenminste 32 uur per week.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 6
 • Maand­salaris Min €2.224 Max. €2.891 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en tijd (bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Upload je motivatie en cv via de link op www.werkenvoornederland.nl of www.mobiliteitsbank.nl.
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Als je bij ons in dienst komt, vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.
 • Een fysieke vaardigheidstoets (sporttest), medische keuring en een capaciteiten- en persoonlijkheidstest maken deel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Voor deze functie worden meerdere vacatures opengesteld.
 • Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wil jij als penitentiair inrichtingswerker van betekenis zijn in de penitentiaire inrichting Krimpen aan den IJssel? Laat ons in je motivatiebrief weten wat je voor onze organisatie wilt en kunt betekenen.

Meer over de functiegroep Inrichtingswerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting (PI) Krimpen aan den IJssel bestaat uit één locatie, langs de rivier de Hollandsche IJssel. Wij bieden plaats aan bijna vijfhonderd gedetineerden in verschillende regimes, onder andere gevangenis, huis van bewaring, extra zorgvoorziening en (levens)langgestraften. 

Binnen de PI Krimpen aan den IJssel werken ongeveer tachtig penitentiair inrichtingswerkers. Die zijn verdeeld over een aantal teams. Ieder team heeft wekelijks overleg waarin besproken wordt wat er speelt op de afdeling en hoe we daar het beste mee omgaan. Daarnaast vindt er voor iedere afdeling binnen de PI een multidisciplinair overleg plaats, waarin penitentiair inrichtingswerkers samen met onder meer een casemanager, psycholoog, sportdocent en afdelingshoofd de gedetineerden bespreken. Jouw inbreng wordt hierin op prijs gesteld; jij ziet de mensen een groot gedeelte van de dag, waardoor je inzicht hebt in zaken, bijvoorbeeld over hoe ze omgaan met veranderingen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer P. Schenk, afdelingshoofd

06-48138330

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Complexbeveiliger penitentiaire inrichting Krimpen aan den IJssel

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Krimpen aan den IJssel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Arbeidsbegeleider penitentiaire inrichting Krimpen aan den IJssel

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Krimpen aan den IJssel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 10 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medior Penitentiair inrichtingswerker penitentiaire inrichting Grave

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Grave
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd