Pedagogisch medewerker ITA

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Breda
 • Werkplekken 4
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.605 - €3.521
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 2673
 • Plaatsingsdatum 1 oktober 2019
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) is een inrichting voor jeugdigen waar zij op grond van een vrijheidsnemende maatregel worden opgevoed en begeleid. De RJJI bestaat uit drie locaties. Jij werkt als pedagogisch medewerker op locatie Den Hey-Acker in Breda. Hier draag je binnen vastgestelde methodische kaders zorg voor de pedagogische begeleiding en verzorging van jongeren binnen een leefgroep.

Jij bent de mentor van minimaal één jongere en speelt daarmee een centrale rol in het traject van deze jongere. In jouw mentorrol ben je het eerste aanspreekpunt voor de jongere en voor iedereen die bij deze jongere betrokken is. Denk daarbij aan de hulpverlening en de advocatuur, maar zeker ook de ouders of verzorgers.

Iedere inzet binnen de Rijks Justitiële Jeugdinrichting is er steeds op gericht om jongeren een betere toekomst te bieden. Als zij na verloop van tijd de inrichting weer verlaten, nemen de ouders of verzorgers in de meeste gevallen de opvoedtaak weer op zich. Jij speelt als mentor een belangrijke rol in het contact met het systeem van de jongere. Want een goede samenwerking met de ouders of verzorgers tijdens het verblijf vergroot de kansen op een succesvolle terugkeer in de samenleving.

De RJJI betrekt ouders of verzorgers waar mogelijk bij het traject van een jongere. Als  pedagogisch medewerker onderhoud je daartoe regelmatig contact met de ouders over de voortgang en ontwikkeling binnen de behandeling. De basismethodiek YOUTURN staat centraal bij het werken met de jongeren die in de RJJI zijn geplaatst. Deze methodiek geeft jou en je collega’s binnen de inrichting concrete handvatten en richtlijnen om op gelijke wijze met de geplaatste jongeren om te gaan. Alles is hierbij gericht op het creëren van een verantwoord opvoedingsklimaat en het bewaken van de veiligheid.

Je creëert en handhaaft een optimaal opvoedingsklimaat op de leefgroep. Dat doe je door de onderlinge contacten tussen de jongeren te begeleiden, en waar nodig gericht te interveniëren in het groepsdynamische proces. Daarbij vertaal je zelfstandig de gestelde behandeldoelen naar gerichte interventie- en observatiestrategieën, en naar haalbare pedagogische doelen in de dagelijkse begeleiding.

Tot slot lever je een bijdrage aan de uitvoering van het behandeltraject zoals weergegeven in de actuele individuele perspectiefplannen. In dit kader rapporteer je dagelijks over de groepsdynamische ontwikkelingen in het algemeen en de vorderingen van de individuele jongeren in het bijzonder. Een samenvatting van deze individuele rapportage, aangevuld met eigen observaties, beschrijf je in ieder opvolgend perspectiefplan van de jongere waarover jij het mentoraat voert.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante hbo-opleiding als jeugdzorgwerker, zoals social work, sociaalpedagogische hulpverlening, maatschappelijk werk en dienstverlening of vergelijkbaar. Ook hbo-studenten die in de laatste twee jaar van hun opleiding zitten worden uitgenodigd om te reageren.
 • Je bent bij voorkeur SKJ-geregistreerd. 
 • Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een gesloten setting met jongvolwassenen.
 • Je kunt een bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van het team.
 • Je bent integer, interpersoonlijk sensitief, flexibel, initiatiefrijk en stressbestendig.
 • Je bent responsief, dus je stemt je houding af op signalen die de jongeren uitzenden waarbij je rekening houdt met de situatie waarin zij zich bevinden.
 • Je kunt goed samenwerken, een eigen oordeel vormen en hebt een groot leervermogen.
 • Het is een vereiste dat je gemaakte afspraken, consequent samen met het team kunt uitdragen en blijven hanteren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.605 Max. €3.521 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld en tijd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijke verlof uren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven.  

Als gevolg hiervan worden de aanstellingen van ambtenaren per 1 januari 2020 omgezet naar arbeidsovereenkomsten. Daarnaast is het civiele arbeidsrecht en de cao Rijk van toepassing. 

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Bij de vaste aanstelling geldt een proeftijd van maximaal twee jaar.
 • Voor alle medewerkers van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting geldt een centrale aanstelling met een plaats van tewerkstelling. In dit geval gaat het om locatie Den Hey-Acker.

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting bestaat uit drie locaties: Den Hey-Acker in Breda, De Hartelborgt in Spijkenisse en De Hunnerberg in Nijmegen. Voor de alle medewerkers van de RJJI geldt een centrale aanstelling met een plaats van tewerkstelling. Op dit moment is er vacatureruimte op locatie Den Hey-Acker.

De Individueel Traject Afdeling (ITA) is een afdeling waar jongens geplaatst worden die niet langer behandeld kunnen worden in een reguliere langverblijf groep, omdat hij onvoldoende kan profiteren van een groepsgerichte aanpak, of omdat hij het groepsproces zo ontwricht dat het de anderen jongens belemmert in hun behandeling. Bij de jongens die geplaatst worden op de ITA is meestal sprake van meervoudige en complexe problematiek, waaronder (ernstige) persoonlijkheidsproblematiek, die zich vaak uit in zelfbepalend, intimiderend en agressief gedrag. Op de ITA wordt de (PIJ-)behandeling vanuit een individuele benadering voortgezet. De jongens worden in kleinere groepjes bejegend en het opbouwen van een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie van waaruit een behandeling en traject vormgegeven kan worden staat centraal. De behandeling is gericht op de bevordering van de terugkeer naar een reguliere groep of de terugkeer naar de samenleving. Ook op de ITA vormt gedragstherapeutisch werken de basis, dit wordt aangevuld met een schemagerichte benadering. Schemagericht werken richt zich op het herkennen en veranderen van achterliggende patronen (ook wel schema’s genoemd) die tot klachten/probleemgedrag leiden. Deze schema’s liggen aan de basis van persoonlijkheidsproblematiek. Ze geven weer hoe men over zichzelf denkt (lage of overwaardige zelfwaardering), hoe men de ander beleeft (als bedreigend, kritisch of afwijzend), en hoe men taken in het leven vervult.

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw S. Roovers, Afdelingshoofd

08807 18486

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, afdeling Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior forensisch therapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Pedagogisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Spijkenisse
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Pedagogisch medewerker justitiële jeugdinrichting

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)