Pedagogisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Breda
 • Werkplekken 4
 • Uren per week 28 - 36
 • Maand­salaris €2.554 - €3.452
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 2184
 • Plaatsingsdatum 16 mei 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) is een inrichting voor jeugdigen waar zij op grond van een vrijheidsnemende maatregel worden opgevoed en begeleid. De RJJI bestaat uit drie locaties. Jij werkt als pedagogisch medewerker op locatie Den Hey-Acker in Breda. Hier draag je binnen vastgestelde methodische kaders zorg voor de pedagogische begeleiding en verzorging van jongeren binnen een leefgroep.

Jij bent de mentor van minimaal één jongere en speelt daarmee een centrale rol in het traject van deze jongere. In jouw mentorrol ben je het eerste aanspreekpunt voor de jongere en voor iedereen die bij deze jongere betrokken is. Denk daarbij aan de hulpverlening en de advocatuur, maar zeker ook de ouders of verzorgers.

Iedere inzet binnen de Rijks Justitiële Jeugdinrichting is er steeds op gericht om jongeren een betere toekomst te bieden. Als zij na verloop van tijd de inrichting weer verlaten, nemen de ouders of verzorgers in de meeste gevallen de opvoedtaak weer op zich. Jij speelt als mentor een belangrijke rol in het contact met het systeem van de jongere. Want een goede samenwerking met de ouders of verzorgers tijdens het verblijf vergroot de kansen op een succesvolle terugkeer in de samenleving.

De RJJI betrekt ouders of verzorgers waar mogelijk bij het traject van een jongere. Als  pedagogisch medewerker onderhoud je daartoe regelmatig contact met de ouders over de voortgang en ontwikkeling binnen de behandeling. De basismethodiek YOUTURN staat centraal bij het werken met de jongeren die in de RJJI zijn geplaatst. Deze methodiek geeft jou en je collega’s binnen de inrichting concrete handvatten en richtlijnen om op gelijke wijze met de geplaatste jongeren om te gaan. Alles is hierbij gericht op het creëren van een verantwoord opvoedingsklimaat en het bewaken van de veiligheid.

Je creëert en handhaaft een optimaal opvoedingsklimaat op de leefgroep. Dat doe je door de onderlinge contacten tussen de jongeren te begeleiden, en waar nodig gericht te interveniëren in het groepsdynamische proces. Daarbij vertaal je zelfstandig de gestelde behandeldoelen naar gerichte interventie- en observatiestrategieën, en naar haalbare pedagogische doelen in de dagelijkse begeleiding.

Tot slot lever je een bijdrage aan de uitvoering van het behandeltraject zoals weergegeven in de actuele individuele perspectiefplannen. In dit kader rapporteer je dagelijks over de groepsdynamische ontwikkelingen in het algemeen en de vorderingen van de individuele jongeren in het bijzonder. Een samenvatting van deze individuele rapportage, aangevuld met eigen observaties, beschrijf je in ieder opvolgend perspectiefplan van de jongere waarover jij het mentoraat voert.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante hbo-opleiding als jeugdzorgwerker, zoals social work, sociaalpedagogische hulpverlening, maatschappelijk werk en dienstverlening of vergelijkbaar. Ook hbo-studenten die in de laatste twee jaar van hun opleiding zitten worden uitgenodigd om te reageren.
 • Je bent bij voorkeur SKJ-geregistreerd. 
 • Je hebt aantoonbare werkervaring in een gesloten setting.
 • Je kunt een bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van het team.
 • Je bent integer, interpersoonlijk sensitief, flexibel, initiatiefrijk en stressbestendig.
 • Je bent responsief, dus je stemt je houding af op signalen die de jongeren uitzenden waarbij je rekening houdt met de situatie waarin zij zich bevinden.
 • Je kunt goed samenwerken, een eigen oordeel vormen en hebt een groot leervermogen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.554 Max. €3.452 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 28
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Bij de vaste aanstelling geldt een proeftijd van maximaal twee jaar.
 • Voor alle medewerkers van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting geldt een centrale aanstelling met een plaats van tewerkstelling. In dit geval gaat het om locatie Den Hey-Acker.

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting bestaat uit drie locaties: Den Hey-Acker in Breda, De Hartelborgt in Spijkenisse en De Hunnerberg in Nijmegen. Voor de alle medewerkers van de RJJI geldt een centrale aanstelling met een plaats van tewerkstelling. Op dit moment is er vacatureruimte op locatie Den Hey-Acker.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 13.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw R.M. van Donselaar, manager primair proces

08807 18277

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, afdeling Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Pedagogisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Spijkenisse
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Gedragswetenschapper

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Spijkenisse
 • Uren per week 24-28
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Justitieel Verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Nijmegen
 • Uren per week 6
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)