Patent examiner werktuigbouw/natuurkunde

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 4
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €7.493
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Techniek / productie
 • Reageren voor 10 april
 • Vacaturenummer RVO_20230208_11/14
 • Plaatsingsdatum 9 februari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voor Octrooicentrum Nederland zijn wij op zoek naar vier technisch adviseurs (patent examiners), drie op het vakgebied van de werktuigbouw en één op het vakgebied van de natuurkunde.
De hoofdtaak van een technisch adviseur is het onderzoeken of octrooiaanvragen voldoen aan de wettelijke vereisten van nieuwheid en inventiviteit. Daarvoor moet een technische en juridische analyse van de octrooiaanvraag worden uitgevoerd, een onderzoek in de octrooi-literatuur en in de wetenschappelijke literatuur naar de stand van de techniek worden uitgevoerd en een opinie worden geschreven over de geldigheid van de uitvinding in het licht van de gevonden stand van de techniek.

Andere taken van een technisch adviseur zijn het ondersteunen van collega's op het gebied van octrooivoorlichting en het als lid van een adviescommissie uitbrengen van adviezen op verzoek van derden over de geldigheid van verleende octrooien.

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe, gemoderniseerde Rijksoctrooiwet gericht op het vergroten van de rechtszekerheid en de toegankelijkheid van het huidige nationale octrooistelsel. In aanvulling op de bestaande combinatie van onderzoek en opinie zal een toetsings- en oppositieprocedure bij Octrooicentrum Nederland ingevoerd worden met een beroepsprocedure bij de rechter. De komst van de nieuwe Rijksoctrooiwet zal een verzwaring van het werkpakket van de technisch adviseurs betekenen.

De functie van technisch adviseur is ingeschaald in de functieschalen 11-14, waarbij een technisch adviseur in schaal 11 onder begeleiding van ervaren technisch adviseurs wordt opgeleid in het uitvoeren van het onderzoek naar nieuwheid en inventiviteit. Na het afronden van de interne opleiding (circa 3 jaar, afhankelijk van voorkennis) voert een technisch adviseur in schaal 12 zelfstandig dergelijke onderzoeken uit en neemt hij/zij deel aan adviescommissies over de geldigheid van octrooien. Een technisch adviseur in schaal 13 kan daarnaast de rol van voorzitter in deze adviescommissies vervullen en/of beleidsmatig participeren in wet- en regelgeving. Na de invoering van de nieuwe Rijksoctrooiwet zal een technisch adviseur in schaal 13 tevens verantwoordelijk zijn voor de toetsing van octrooien en zal hij/zij deelnemen aan oppositieprocedures. Een technisch adviseur in schaal 14 ten slotte heeft daarnaast strategische advisering in zijn werkpakket en na de invoering van de nieuwe Rijksoctrooiwet zal een technisch adviseur in schaal 14 de rol van voorzitter in oppositieprocedures vervullen.

Een universitaire opleiding (master) op een van de onderstaande technische vakgebieden:

 • mechanical engineering - civil engineering - electrical engineering
 • aerospace engineering - industrial design - computer science
 • building technology - automotive technology - science
 • agrotechnology - chemical engineering - electronics
 • physics - systems & control - nanoscience
 • elk aanpalend vakgebied

Een technisch adviseur beschikt over een technische expertise van hoog niveau en is in staat om zich snel nieuwe kennis eigen te maken. Daarnaast vraagt het werk om een sterke juridische affiniteit en een hoge taalvaardigheid. De technisch adviseur moet scherp, duidelijk en genuanceerd in het Nederlands kunnen formuleren.
Ten slotte is ten minste passieve kennis van het Engels, Duits en Frans noodzakelijk om publicaties in die talen te kunnen begrijpen.

De volgende competenties vinden wij belangrijk:

 • Zorgvuldig handelen: je bent in staat om een gedegen opinie te schrijven over de geldigheid van de uitvinding in het licht van de stand van de techniek.
 • Analyseren: je bent in staat om octrooiaanvragen te onderzoeken aan de wettelijke vereisten van nieuwheid en inventiviteit.
 • Plannen en organiseren: je bent in staat om je werk zo te organiseren dat zorgvuldigheid én resultaat elkaar opvolgen.
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13, schaal 14
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

In eerste intsantie bieden wij je tijdens de uitgebreide opleiding tot technisch adviseur een contract voor bepaalde tijd aan. Wij hebben de positieve ervaring binnen 2 jaar te kunnen beoordelen of je geschikt bent. In dat geval bieden wij je een contract voor onbepaalde tijd aan.

Het werk als technisch adviseur begint met een klassikale opleiding die 14 weken duurt. In de oneven weken van de klassikale opleiding word je één à twee dagen per week op kantoor Den Haag verwacht, in de even weken is dat vier à vijf dagen. Na de klassikale opleiding werk je onder leiding van een ervaren technisch adviseur en word je minimaal twee dagen per week op kantoor Den Haag verwacht. Eenmaal zelfstandig aan het werk blijft dat hetzelfde.

Voor deze functie is het beleid financiële belangen en effecten EZK en LNV van toepassing. Dit betekent dat je een meldingsplicht van belangen en nevenwerkzaamheden hebt omdat je werkzaamheden gaat verrichten waaraan het risico van financiële belangenverstrengeling en het oneigenlijk gebruik van koersgevoelige informatie verbonden is.

Voorts kan een veiligheidsonderzoek deel uitmaken van de procedure, dit in verband met het niveau van geheimhouding met betrekking tot de informatie waarover je in deze functie beschikt.

De vacature staat open t/m 9 april. Wij hanteren twee momenten, namelijk:

 1. Briefselectie op 7 maart en twee gesprekken op 16 maart.
 2. Briefselectie op 11 april en twee gesprekken op 24 april.

Je wordt voor één van de twee momenten uitgenodigd, afhankelijk van het moment van solliciteren. De gesprekken vinden plaats op ons kantoor in Den Haag, Prinses Beatrixlaan 2.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Octrooicentrum Nederland is een onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en zorgt ervoor dat bedrijven, kennisinstellingen, overheden en uitvinders eenvoudig octrooien kunnen aanvragen ter bescherming van hun technologische vinding. Ook geeft Octrooicentrum Nederland voorlichting over het octrooisysteem en zorgt er voor dat doelgroepen octrooien kunnen gebruiken als bron van informatie en inspiratie. Ten slotte vertegenwoordigt Octrooicentrum Nederland Nederland in Europese en mondiale organisaties op het gebied van industrieel eigendom.

Technisch adviseurs werken binnen het team Octrooiverlening van Octrooicentrum Nederland. Dit is het kenniscentrum bij uitstek op het gebied van octrooien en is de octrooiverlenende instantie van Nederland. Octrooicentrum Nederland (OCNL) bestaat verder uit een team Octrooikennis en -Voorlichting, een team Octrooikwaliteit en Advies en een team Octrooiregistratie. OCNL behartigt de belangen van Nederland in Europese en mondiale organisaties op het gebied van de industriële eigendom. Het is onderdeel van de Afdeling Octrooien, Valorisatie en Sectoren van RVO.
Binnen het team Octrooiverlening werken circa 25 hoogopgeleide medewerkers (meerderen ook gepromoveerd), technisch en juridisch georiënteerd. Het werkterrein van het team Octrooiverlening is sterk inhoudelijk bepaald. De productie van OCNL heeft een - binnen het vakgebied vermaarde - hoge kwaliteit en het is de ambitie om dat vast te houden.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Saskia Jonkhart (Teammanager)

06 25 70 81 16

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur High Tech Oost-Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Procescoördinator

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Europese Landbouwsubsidies

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)