• Stand­plaats Nieuwegein
 • Contractduur 1
 • Uren per week 32
 • Maand­salaris €0 - €4.494
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 25 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 2021-84
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

32 uur per week, schaal 10

Als outreachend professional ben je werkzaam binnen de afdeling Geynwijs, team Intensieve ondersteuning, van de gemeente Nieuwegein. Je richt je op inwoners die zelf geen hulpvraag stellen, maar waarover wel (veel) zorgen zijn. Het vertrekpunt daarbij is contact leggen en vertrouwen opbouwen met moeilijk bereikbare inwoners in zorgwekkende situaties. Om vervolgens, als het lukt om contact te leggen, toe te leiden naar passende hulpverlening en over te dragen aan een reguliere casushouder binnen Geynwijs of hulpverlening.

Wat ga je doen?
Bekijk de video om meer te weten te komen over de werkzaamheden: https://vimeo.com/537728175/0431debea1

Je gaat actief op de voordeur van inwoners af op basis van een melding van anderen (professionals dan wel inwoners). Veelal is sprake van zorgmijders of zorgmissers in combinatie met achterliggende, veelal meervoudige, problematiek en waar urgentie is om te interveniëren. Het gaat bijvoorbeeld om het voorkomen van dreigende huisontruimingen door woningcorporaties of mensen die zich opsluiten in huis of bijzonder gedrag vertonen en daarmee overlast veroorzaken.
Je pakt deze zaken daarom ook snel op en weet hierin te prioriteren. Je kunt een melding beoordelen om de juiste vervolgstap te bepalen, waaronder of dit een melding is in het kader van de Wvggz. Je hebt affiniteit met deze doelgroep en weet contact te leggen met de inwoner. Je brengt de situatie van de inwoner, waaronder diens sociale netwerk, in kaart.
Als je contact hebt weten te leggen inventariseer je de problematiek, kijk je wat er nodig is en waar de inwoner voor open staat, zodat passende zorg kan worden ingezet. Indien nodig wordt inzet van ervaringsdeskundigen en/of bemoeizorg van Altrecht aangedragen.
Wanneer het om een melding gaat voor de Wvggz, doe je een verkennend onderzoek om te bepalen of wellicht gedwongen GGZ-zorg nodig is.

Je beoordeelt of inzet van anderen, bijvoorbeeld netwerk of hulpverlening, gewenst is. Je zet vervolgens acties voortvarend in gang om de situatie van de inwoner te verbeteren. Die kunnen liggen op het gebied van zorg, welzijn, opvoeding, scholing, werk, financiën, wonen, veiligheid en leefbaarheid. Je betrekt zo nodig de buurt en/of familie, om te zien of die om de inwoner heen kan staan en van vaste waarde kan zijn in de toekomst. Waar nodig maak je afspraken met instanties en waar nodig neem je de inwoner aan de hand mee naar die afspraken. Je hebt zicht op de bij de inwoner betrokken instanties en je regisseert zo nodig een beperking van het aantal betrokkenen.
Je bent er voor de inwoner, zo nodig buiten kantoortijden. Je bent zelf geen hulpverlener, maar wel de spin in het web en het eerste aanspreekpunt voor de inwoner. Je vervult een schakelfunctie in het betrekken van de omgeving, instanties en sociaal netwerk om de hulp te optimaliseren waarbij je de inwoner ondersteunt in het voeren van de regie over diens leven. Je zoekt en bemiddelt, verwijst actief, regelt overbruggingszorg en leidt indien nodig toe naar reguliere zorg. Je laat pas los als de inwoner weer in zijn kracht staat of “geland” is bij de passende instantie. Je laat ook los als er geen resultaat te behalen is en verplichte zorg niet aan de orde is.

Je haalt resultaat: je weet de zorgelijke situatie van de inwoner om te buigen, waardoor:
• de inwoner de hulp en ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft,
• de omgeving minder overlast ervaart,
• alleen die instanties zijn betrokken die voor de inwoner relevant zijn op dat moment;
• de instanties doen wat ze moeten doen (of juist even pas op de plaats maken)
• de samenleving kosten bespaart, doordat bv. met jouw inzet huisontruimingen, overlast en/of crisiszorg worden voorkomen, waarmee bijvoorbeeld de woningcorporatie en politie worden ontlast.

Je werkt samen met de collega’s binnen het outreachteam en de gemeente en een breed scala aan instanties in Nieuwegein, zoals de woningcorporaties, WIL, GGDrU, MOvactor, Santé Partners, politie, huisartsen, POH(j)GGZ, Samen Veilig Midden-Nederland/Veilig Thuis. Je neemt daarbij de spelregels van privacy in acht. Je bouwt een netwerk op met relevante instanties.
Je bent in staat eigenstandig beslissingen te nemen over wat jij nodig vindt voor de inwoner. Je spiegelt dit zo nodig met je collega’s van het outreachteam. Je houdt je casuïstiek en resultaten bij. Je legt verantwoording af aan je teamleider. Als je knelpunten ervaart met externe instanties na herhaaldelijk rappel van jouw kant schaal je dit op naar je teamleider. Je werkt ook samen met de beleidsadviseur Zorg & Veiligheid van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Je voorziet deze gevraagd en ongevraagd van advies voor zaken die verbetering behoeven om jouw werk als outreachend professional goed te kunnen doen. Je signaleert en analyseert knelpunten en ontwikkelingen in de uitvoering en rapporteert deze, zo mogelijk met verbetervoorstellen aan de teamleider en/of beleidsadviseur. Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; je weet wanneer je het college over concrete casussen informeert en welk bestuurlijk draagvlak je hebt voor je handelen.

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Nieuwegein nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Planeconoom

Gemeente Nieuwegein
 • Stand­plaats Nieuwegein
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Klant Contact Centrum (KCC)

Gemeente Midden-Delfland
 • Stand­plaats Schipluiden
 • Uren per week 28
 • Reageren voor 23 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Communicatieadviseur warmtetransitie

gemeente Houten
 • Stand­plaats Houten
 • Uren per week 28
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd