• Veenhuizen  -  route
 • HBO bachelor, MBO - 4
 • 32 - 36 uur
 • €3.246 - €4.340 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 9 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 52375, Plaatsingsdatum: 10 juli 2024

Een baan met veel verantwoordelijkheid op een werkplek waar geen dag hetzelfde is. Word Teamleider in de penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen. En zorg iedere dag weer voor een veilig  werkklimaat. Dankzij jou kunnen je collega’s hun werk goed doen.
Zo bezorg je onze patiënten een veilig verblijf. 

Als teamleider geef je leiding aan een team en is het jouw taak om binnen je team draagvlak te creëren en medewerkers in hun kracht te zetten. Wat hebben zij nodig om zo goed mogelijk tot hun recht te komen? Daar probeer jij de juiste begeleiding in te bieden.
Samen met je team geef je de gedetineerden wat mee, zodat ze beter terug naar buiten gaan dan hoe ze binnen kwamen. Jullie doel is dan ook de gedetineerden een goed en veilig verblijf te bieden. Jouw verantwoordelijkheid is ervoor zorgen dat het team
goed op elkaar is ingespeeld. Als je team er staat, straal je dat uit naar de doelgroep en krijg je veel meer voor elkaar.

Verder zijn je werkzaamheden het:

 • toezien op de personele, financiële en materiële beheersing van jouw afdeling;
 • voorzitten van het teamoverleg;
 • (doen) uitvoeren van de personele planning.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de PI Veenhuizen werken ruim zeshonderd medewerkers. Jij kunt daar straks onderdeel van zijn. We investeren in de (door) ontwikkeling van onze collega’s en ook in een goed werksfeer. Daarnaast staat personele zorg ook hoog in het vaandel. Waarom?
Omdat jullie als onze medewerkers een hele belangrijke schakel zijn bij het bieden van een veilige en humane omgeving voor alle ingeslotenen. Onze medewerkers dragen bij aan het voorkomen van detentieschade en bevorderen een verantwoorde terugkeer naar de maatschappij. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

De heer E. Kral, hoofd Veilgheid 06-52085676

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Paulien Kerkdijk 06-15552272

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Operationeel manager (Afdelingshoofd)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Badhoevedorp
 • Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Casemanager Detentie en Re-integratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Zwolle
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 8
  €3.246 - €4.340 (bruto)

Teamleider beveiliging

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Vught
 • MBO
 • 36
 • schaal 8
  €2.945 - €3.954 (bruto)