Operationeel Manager Team Applicatiebeheer & Keten

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 30 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/IV/2022/522
 • Plaatsingsdatum 28 april 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Informatievoorziening (IV) heeft een vacature voor Operationeel manager team Applicatiebeheer en Keten (FGR: Manager S13). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Een belangrijke uitdaging voor de IND is het kunnen omgaan met de continu veranderende migratiestromen en de gevolgen die dit met zich meebrengt voor Nederland. De IND heeft de ambitie om binnen vijf jaar een moderne dienstverlener te zijn die informatie- en datagestuurd werkt voor het gehele dienstverleningsproces van aanvragen, naar beslissen en handhaven, inclusief procesvertegenwoordiging, waarbij de klant op ieder moment over de juiste verblijfstitel beschikt. Dit stelt andere en hogere eisen aan de informatievoorziening (IV) van de IND. Het vraagt om verdergaande digitalisering van de processen, de inrichting van een data-organisatie, een wendbare en snel op verandering inspelende IV-organisatie en een robuust en toekomstbestendig IV-landschap.

We zijn op zoek naar een operationeel manager die een team Applicatiebeheer & Keten binnen de nieuwe afdeling IV-Productiehuis verder gaat brengen. De directie IV en daarmee ook het IV-Productiehuis zijn afgelopen jaar gestart en je hebt samen met je collega’s veel ruimte om deze nader vorm te geven, in lijn met de ambities van de IND naar een flexibele en toekomstbestendige IND. Daarnaast zijn we begonnen met de vervanging van ons grote systeem INDiGO, waarbij we gebruik maken van nieuwe technologieën. Kortom, een hele interessante omgeving als veranderen je in het bloed zit.

Wat ga je doen?

“Het werk van een Operationeel Manager is zeer veelzijdig. Je bent een belangrijke schakel tussen de directie en de operationele organisatie. Je geeft mede sturing aan de IV organisatie van de IND en bent daarnaast ook inhoudelijk bezig met de dagelijkse uitdagingen op de werkvloer.”

Je bent hoofd van een slagvaardig team dat bestaat uit professionals in de volgende vier subteams:

 • Team ICS (Integratie- en Content Systemen)
 • Team Siebel
 • Team DWH (Data WareHouse)
 • Team Ketenbeheer

De technisch applicatiebeheerders en ketenbeheerders nemen deel aan projecten, spelen een rol bij zowel de ontwikkelingen van applicaties, het uitvoeren en ondersteunen van diverse soorten testen en in beheer nemen van (nieuwe en gewijzigde) applicaties, het Life Cycle management van applicaties en de onderliggende platformen. Daarnaast bewaken zij de kwaliteit door continue monitoring, geven advies over technische oplossingen, lossen incidenten op (vaak in samenwerking met gebruikers) en spelen een proactieve rol bij in – en externe ontwikkelingen.

De technisch applicatiebeheerder en ketenbeheerders stemmen veel af met in-externe partners. Binnen de migratieketen speelt de informatievoorziening van de IND een belangrijke rol. Hiervoor monitoren, controleren en eventueel herstellen de ketenbeheerders de berichten die in de keten worden uitgewisseld.

We verwachten dat je kennis en kunde hebt op een van deze domeinen; dat je weet wat er speelt op het vakgebied en dat je begrijpt wat je mensen van je nodig hebben. Het is dus meer dan alleen peoplemanagement.
Daarnaast ben je lid van het MTPH waar je een belangrijke bijdrage levert aan de doorontwikkeling van de IV-Organisatie. Een plek waar je je breed kunt ontwikkelen met veel ruimte voor eigen inbreng en eigen verantwoordelijkheid.

De IND zoekt voor haar locatie in Den Haag een Operationeel Manager die binnen het Productiehuis verantwoordelijk is voor:

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Leidinggeven aan de medewerkers in jouw team;
 • Zorgdragen voor het voldoende capaciteit, ook tijdelijke externe inzet, binnen gestelde budgettaire kaders;
 • Het technisch applicatiebeheer en ketenbeheer van systemen in ons IV landschap;
 • Het toewijzen van professionals aan de agile teams en projectteams, zodanig dat de doelen van de IND kunnen worden gerealiseerd;
 • Mede vormgeven aan de migratie naar een DevOps organisatie;
 • Mede sturing geven aan de organisatie en het resultaat door je inzet in driehoeksoverleggen (Operationeel manager, Scrum master en Product Owner) voor één of meerdere agile teams;
 • Mede sturing geven aan de organisatie en het resultaat door je inzet in het Management Team van het Productiehuis;
 • Verantwoordelijkheid te nemen voor één of meerdere onderwerpen die buiten je directe teamverantwoordelijkheid liggen en bijdragen aan het verbeteren van de organisatie;
 • Je faciliteert één of meerdere vakgroepen en zorgt daarmee voor kennisverbetering, innovatie op vakgebied en borging van kennis;
 • Vastgestelde jaardoelen behalen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Productiehuis

Bij de IND ontwikkelen en beheren we zelf het systeem dat ons primair proces ondersteunt. Het Productiehuis is daarbij de thuisbasis van ongeveer 300 professionals die in agile teams en projectteams voor het hele proces van analyse tot applicatiebeheer zorgen.

De hoofdtaken van het Productiehuis zijn:

 • Het realiseren van software en diensten in het voortbrengingsproces (productieproces) in de agile teams.
 • Het toewijzen van professionals aan de agile teams en projectteams.
 • Het plannen en realiseren van releases.
 • Het stimuleren en faciliteren van deskundigheidsbevordering door de professionals.

De IND heeft de ambitie om naar een moderne datagedreven- en informatiegestuurde organisatie te groeien. Om daar te komen zal de komende jaren het applicatielandschap drastisch veranderen en moderniseren. Daarbij zullen we gebruik maken van de nieuwste techniek. Daarnaast maken we nu een grote slag naar Agile werken en ook dat neemt de nodige veranderingen met zich mee. Kortom je komt binnen op een moment met veel uitdaging waar je je ervaring in kwijt kan, en tegelijk werkt aan een IND met een toekomstgerichte informatievoorziening.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Huub van Mierlo, tactisch manager

06 - 14 81 12 29

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilse Blad, Adviseur Werving en Selectie

06 - 31 10 91 40

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Business Analist

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Business Analist

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Siebel Developer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)