Operationeel manager (Afdelingshoofd) PI Sittard

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Sittard
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.675 - €4.070
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 21 februari
 • Vacaturenummer 24470
 • Plaatsingsdatum 27 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een baan met impact in een dynamische werkomgeving? Reken maar. De gedetineerden op jouw afdeling hebben veel justitiecontacten achter de rug, zijn ‘streetwise’ en hebben vaak te maken met (meervoudige) verslavingen, problematisch gedrag, verstandelijke beperkingen en problemen in de diverse leefgebieden. In de Penitentiaire Inrichting Sittard bevorder jij, als operationeel manager, samen met het multidisciplinair team het re-integratieproces van deze gedetineerden.

Als operationeel manager, ook wel intern bekend als Afdelingshoofd, ben je operationeel verantwoordelijk voor de dagelijkse gedetineerdenzorg van de afdeling. Jij hebt de dagelijkse leiding over één van de vijf leefafdelingen. Jouw team telt ongeveer 10 á 15 penitentiair inrichtingswerkers (piw’ers) die verantwoordelijk zijn voor de zorg en begeleiding van gedetineerden, verdeeld over twee afdelingen. Zij zijn de ogen en oren van de senior casemanagers. Daarnaast zijn bij de uitvoering van de detentie veel andere medewerkers en externe partijen betrokken. In jouw rol van afdelingshoofd houd jij het overzicht over alle trajecten. Je maakt in jouw functie taakstellende afspraken met de (plaatsvervangend) vestigingsdirecteur en de medewerkers, monitort de uitvoering hiervan en stuurt bij waar nodig. Ook stel je een afdelingsjaarplan en voortgangsrapportages op, als onderdeel van het vestigingsjaarplan.

In zeer nauwe samenwerking met je collega-afdelingshoofden bewaak je de trajecten die beginnen op jouw afdeling en voortgezet worden op de andere afdeling. Hiervoor werk je ook intensief samen met de senior casemanagers en de gedragsdeskundigen. Bovendien houd je zicht op alle externe contacten met reclasseringsorganisaties, extramurale behandelaars en zittingen bij de rechtbank vanwege de voortgang van het traject. 

Naast het leiden jouw eigen afdeling, maak je ook deel uit van het team afdelingshoofden in de Penitentiaire Inrichting Sittard. Samen met hen maak je een rooster voor jullie aanwezigheid, vervanging en afdeling overstijgende zaken. 
Waar je vooral mee bezig bent is het professionaliseren van je team. Het coachen en begeleiden van de piw’ers, het monitoren van rapportages en zgn. bejegening. Dat betekent dat je goed in staat bent zowel leidinggevende als mentor te zijn voor je medewerkers. Dagelijks begeleid je je teamleden bij interventies op de werkvloer, mentorgesprekken, je biedt kennis en kunde aan. Je handelt calamiteiten daadkrachtig en zorgvuldig af, en treedt hierbij ook preventief op. Kortom, een verantwoordelijke baan in een bijzondere omgeving

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Sittard heeft een huis van bewaring, een extra zorgvoorziening, een inrichting voor stelselmatige daders en een gevangenisregime. De maximale capaciteit is 325 gedetineerden. PI Sittard heeft zo’n 225 medewerkers. Je gaat een team aansturen met gemotiveerde en collegiale medewerkers.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer A. Alberts, Vestigingsdirecteur

06-25702661

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Penitentiair Inrichtingswerker (Penitentiaire Inrichting Sittard)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Sittard
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Magazijn PI Sittard

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Sittard
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 4,schaal 5
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Complexbeveiliger (Penitentiaire Inrichting Sittard)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Sittard
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd