(Operationeel) Manager

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Personeel en organisatie, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 29 september Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/JZ/2022/657
 • Plaatsingsdatum 15 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Juridische Zaken één vacature voor de functie van (Operationeel) Manager (FGR: Manager S13). Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor de duur van 12 maanden met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken die vragen om doortastende professionals die belangen kunnen afwegen in een voortdurend veranderende omgeving.

Wat ga je doen?

“Als operationeel manager vertaal ik de visie van de IND en de directie JZ door naar de dagelijkse praktijk. Ik ben aanspreekbaar en spreek aan op resultaten en gedrag. Ik luister naar medewerkers en begeleid hen bij dilemma’s en uitdagingen. Ik breng signalen van de werkvloer terug naar de juiste plek en neem medewerkers goed mee in veranderingen. Hierbij neem ik leiding en geef ik medewerkers het goede voorbeeld.”

In jouw rol van Operationeel Manager binnen de directie Juridische Zaken (JZ) geef je leiding aan ongeveer 30 professionals, verdeeld over twee teams. De teams bestaan uit procesvertegenwoordigers die schriftelijk en mondeling verweer voeren in beroepszaken van vreemdelingen. Het is ook mogelijk dat je als manager een team met procesvertegenwoordigers aanstuurt en een ondersteuningsteam dat verantwoordelijk is voor onder andere de administratie, logistiek en planning van het team van procesvertegenwoordigers.

Je bent verantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van jouw teams. Je begeleidt medewerkers individueel en in teamverband bij hun ontwikkeling waarbij de JZ leidende principes aanspreekbaarheid, dienstbaarheid en zichtbaarheid centraal staan. Ook ben je in staat om hen op een coachende wijze te motiveren. Hiermee stimuleer je de betrokkenheid van medewerkers bij de doelstellingen van het team en hun samenwerking met alle relevante betrokkenen. Daarnaast beoordeel je het functioneren van je medewerkers uit je teams lettend op het resultaat, zowel kwantitatief en kwalitatief als houding en gedrag. Als manager zorg je ervoor dat de medewerkers zich thuis voelen in het team en in de directie JZ. Je borgt de verbinding tussen de medewerkers onderling en tussen jouw teams.

Naast leiding geven aan je teams werk je ook aan JZ brede opdrachten zoals projecten gericht op kwaliteitsverbeteringen op de inhoud van het werk of het verbeteren van de huidige processen. Je zet je analytisch en probleemoplossend vermogen in om knelpunten in de uitvoering op te sporen en op te lossen. Je komt met voorstellen voor verbeteringen en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kaders voor de uitvoering. Belangrijk hierbij is het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en uitvoeren van nieuwe ideeën en concepten.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Leidinggeven aan twee teams;
 • Meewerken aan brede opdrachten;
 • Vastgestelde jaardoelen behalen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Juridische Zaken heeft een belangrijke rol bij het bewaken en bevorderen van de juridische kwaliteit in al het handelen van de IND en het waarborgen dat daarvoor de passende condities aanwezig zijn. Zowel bij de uitvoering van het toelatingsbeleid als in de activiteiten binnen de eigen bedrijfsprocessen levert JZ juridische expertise. We doen dat op zaaksniveau door het bepleiten van en adviseren in individuele zaken. Zaaksoverstijgend doen we dit door advisering en kaderstelling. Daarnaast signaleren en monitoren we de (juridische) kansen & risico’s (legal management en compliance).

De juridische vertegenwoordiging van de IND en ketenpartners (zoals COA, DT&V) in (hoger) beroepsprocedures bij de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en in procedures bij de internationale gerechtshoven, vormt een groot deel van onze werkzaamheden. Onze kennis en expertise van het vreemdelingenrecht zetten we ook proactief in, zodat besluiten in één keer goed genomen kunnen worden en de vreemdeling snel duidelijkheid krijgt op zijn aanvraag. We signaleren trends en potentiële verbeteringen. Samen met onze partners zetten we die in voor een effectief (keten)proces en beleid, met oog voor de mens achter de zaak.

De directie JZ heeft daarnaast bedrijfsjuridische expertise in huis. De werkzaamheden van deze adviseurs richten zich op het borgen van de juridische kwaliteit van het handelen van de IND binnen de eigen bedrijfsprocessen. Dit doen we onder andere bij aanbestedingen, privacyvraagstukken en gegevensverkeer.

Als directie JZ staan we voor samenwerking en verbinding met onze ketenpartners en stakeholders, en gaan we voor een hoge kwaliteit. We vinden het belangrijk een moreel fitte organisatie te zijn met betrokken en gedreven professionals, waarbinnen een open en veilig werkklimaat bestaat en waar voldoende ruimte geboden wordt voor een eigen geluid.

De directie Juridische Zaken bestaat uit 16 generieke teams, een ondersteuningsteam (met drie taakgebieden), 1 desk juridische ondersteuning en 4 specialistische teams. De directie en het management worden ondersteund door een staf.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Diana Dekkers, MT-lid directie Juridische Zaken

06 52 87 73 13

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anjena Chandoesing, adviseur Werving en Selectie

06 50 09 41 89

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directiesecretaris

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

MT lid directie JZ (Tactisch Manager)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Compliance Officer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)