(Operationeel) Manager

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Ter Apel
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 1 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer IND TA/DAB/2022/776
 • Plaatsingsdatum 19 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Asiel & Bescherming (A&B) een vacature voor de locatie Ter Apel voor een (Operationeel) Manager (FGR: Manager S13). Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Deze vreemdelingen verdienen snel duidelijkheid. Als manager bij de Directie Asiel & Bescherming heb jij hierin een belangrijke rol. Heb jij affiniteit met asiel en deze uitdagende maatschappelijke opgave? Kun jij medewerkers inspireren en aansturen om gezamenlijke doelen te behalen en hen motiveren zich blijvend ontwikkelen? Zoek jij als vanzelfsprekend de samenwerking op met (keten)partners binnen en buiten jouw organisatie? Hou jij van een dynamische werkomgeving en breng je rust als de druk toeneemt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat maakt deze functie zo leuk?

“Ter Apel is een prachtige locatie in een dynamische werkomgeving, met bevlogen medewerkers die zich volop inzetten voor goede resultaten. Werken in Ter Apel doet ertoe; je zit elke dag midden in de actualiteit. Asiel is een bijzonder proces, het laat je niet meer los. We staan samen voor een enorme maatschappelijke opgave. Als manager heb je – naast oog voor de resultaten – ook oog voor de zachte kant. Mijn doel is om te inspireren, ruimte te bieden, de teams optimaal samen te laten werken en oog te hebben voor verbeteringen.” Jolanda Sagel, manager Ter Apel.

Werken op een locatie als Ter Apel vraagt een flexibele en creatieve houding, waarbij je niet schuwt ook buiten kantoortijden aan te pakken. Je werkt nauw samen met onze ketenparters zoals het COA, de AVIM, DT&V, Nidos, de Raad voor de Rechtsbijstand en Vluchtelingenwerk Nederland.

Wat ga je doen?

Als manager bij de IND geef je leiding aan een team van circa 25 HBO/WO professionals. Jouw medewerkers zijn dagelijks met asielzoekers in gesprek over hun reden om in Nederland asiel aan te vragen. Zij nemen ook de beslissing of de asielaanvraag ingewilligd wordt of niet. Complex en uitdagend werk, dat je raakt en niet zomaar loslaat. Als manager ben jij voor hen een coach, sparringspartner, collega, inspiratiebron maar biedt je bovenal een veilige en vertrouwde omgeving waarin het werk optimaal gedaan kan worden.

De locatie Ter Apel is het kloppend hart van de asielprocedure in Nederland. In Ter Apel vindt voor bijna alle vreemdelingen de start van hun asielprocedure in Nederland plaats. De locatie kent een bijzondere en dynamische werkomgeving waar overzicht, kalmte en vooral samenwerking belangrijk zijn.

Samen met collega-managers coördineer je de werkzaamheden van de teams en draag je gezamenlijk zorg voor deze werkprocessen en de kwaliteit ervan. Door samen te werken kun je eenheid van de uitvoering bewaken en in de complexere zaken gesprekken over menselijke maat voeren, waar je als manager een rol in hebt. Het werk van jouw medewerkers heeft immers direct impact op het leven van mensen die vragen om bescherming in Nederland en kan rekenen op bijzondere interesse van media en maatschappij. Dit vergt een grote mate van zorgvuldigheid, zelfstandigheid en doortastendheid van jouw medewerkers. Zij hebben jou hierbij nodig als leidinggevende en als persoon met aandacht voor vitaliteit.

We zoeken een manager die inspireert, motiveert en ondersteunt. Met een sturende en dienende leiderschapsstijl zorg jij ervoor dat jouw team tijdig zijn doelstellingen haalt en dit met plezier doet. Je stuurt op productie, kwaliteit en ontwikkeling van medewerkers en geeft tegelijkertijd ruimte en vertrouwen. Je zorgt ervoor dat jouw team de klant centraal stelt met zorgvuldige toepassing van de regelgeving. Hierbij coach jij de medewerkers bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Als leidinggevende bij de IND heb je een voorbeeldrol. Je durft je kwetsbaar op te stellen en vraagt actief om feedback. Kernwaarden van de IND zijn: richting, ruimte, resultaat, rekenschap, verbinden, verantwoordelijkheid en vertrouwen.

Je bent als manager van een hoor- en beslisteam straks onderdeel van het Managementteam Behandelproces Aanmeldcentrum Ter Apel. Een MT-team dat volop in ontwikkeling is, haar strategische koers aan het bepalen is en toewerkt aan meer grip krijgen op het uitvoeringsproces. Er ligt een flinke veranderopgave in het MT, we zoeken daarom ook een manager met ruime kennis en bewezen ervaring in verandertrajecten en teamvorming.

De dynamische omgeving van AC Ter Apel, de snel veranderende processen en de diversiteit aan medewerkers maken dit werk bijzonder uitdagend en interessant. Gezien de uitdaging waar we ons in Ter Apel voor gesteld zien, ben je aanvullend ‘hands-on’, in staat snelle besluiten te nemen voor de korte termijn en tegelijkertijd rust, focus en visie voor de lange termijn te brengen. Deze dynamiek geeft je energie, enthousiasme en stimuleert je improvisatievermogen.

In jouw rol leg je hiërarchisch verantwoordelijk af aan een Tactisch Manager / MT-lid Asiel en Bescherming. Van jou wordt verwacht dat je samen met je MT-leden de tactische koers van Asiel en Bescherming mede-bepaalt en indien nodig richtinggevend beïnvloed op basis van je kennis van het uitvoerend proces.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Sturend en dienend leiding geven aan jouw team en medewerkers;
 • Teamdoelstellingen behalen;
 • Contact en netwerk onderhouden met de eigen organisatie en verschillende stakeholders.

Ben jij een breed inzetbare manager die inspireert, motiveert en ondersteunt en je voldoet aan het onderstaande, reageer!

 • Je beschikt over aantoonbaar academisch werk- en denkniveau. Dit blijkt uit relevante werkervaring, een afgeronde opleiding en/of assessment;
 • Je brengt ruime leidinggevende werkervaring mee.
 • Ervaring met lean werken is een pre;
 • Verandermanagement is een pre;
 • Kennis van de primaire IND-processen en ervaring met Asielwerkzaamheden is een pre;
 • Bereid te reizen;
 • Ervaring met het werken in een digitale werkomgeving (waaronder ook hybride oplossingen) is een vereiste.

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen groep
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Reflecteren
 • Innoveren

Herken jij jezelf ook hierin?

Je bent professioneel betrokken en gaat slagvaardig, doortastend, mensgericht en resultaatgericht te werk. Je bent je bewust van de politiekgevoelige aspecten van het werk en kan hiernaar handelen. Uiteraard kun je onder stress functioneren en blijf je jezelf ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak. Door te presteren onder druk behaal je de beste resultaten en met onverwachte omstandigheden en uitdagingen kun je goed omgaan. Geen dag is hetzelfde en dat trekt jou juist aan. Van nature ben je in staat kansen en mogelijkheden te zien waar een ander alleen problemen ziet. Jouw leiderschap kenmerkt zich door een goede balans tussen sturend en dienend leiderschap.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Om een nog beter (of aanvullend) beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.

We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Je hebt ook bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, tenzij je al een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie A&B beslist over asielaanvragen, over zaken waarin mensen met een asielstatus familieleden naar Nederland willen laten overkomen, en over herbeoordelingen van vergunningen. We gaan op een professionele, doelmatige en respectvolle manier te werk om onze klant duidelijkheid te geven over zijn toekomst. Tijdig en zorgvuldig beslissen: daar draait het om. Daarom vinden we het belangrijk dat we de klant en de (asiel)keten goed kennen, en werken we met gemotiveerde, integere en flexibele medewerkers. We werken dan ook nauw samen met partners zoals het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de politie en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Een internationale omgeving
Wij werken in een internationaal georiënteerde omgeving. Wereldwijd speelt de verschuiving van de huidige situatie naar opvang in de regio. Mede daarom wordt in Europees verband toegewerkt naar een gemeenschappelijk asielbeleid. Door actief samen te werken en kennis te bundelen, dragen we bij aan een krachtige uitvoering van dit beleid.

Veranderen
Onze directie is flink aan het veranderen. Het doel is tweeledig: we willen de klant sneller en beter van dienst zijn én we willen het beslisproces efficiënter en goedkoper inrichten. Technologische ontwikkelingen spelen een belangrijke rol in het behalen van dit doel.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Alvin Hasken, (Tactisch) Manager Ter Apel

06-46935307

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilse Blad, Senior Adviseur Werving en Selectie

06-31109140

Solliciteren?

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Operationeel Manager Innovatie & Ontwikkeling

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Apex Ontwikkelaar / Performance Analyst

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Information Security Officer

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)