• Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32 - 36 uur
 • €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Financieel / economisch, ICT
 • Solliciteer voor 15 juni 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • 2 werkplekken
Kenmerk: DGVBR/OBF/24/12, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

Bij Digitale Diensten staat kwaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel. Voor zowel onze opdrachtgevers als voor onze medewerk(st)ers. We bieden mooie kansen en ontwikkelingsmogelijkheden in een prettige werkomgeving. Dat vraagt wel wat van onze medewerk(st)ers en onze leidinggevenden. Qua inzet, kennis en kunde, maar vooral ook qua houding en gedrag.

De afdeling Digitale Diensten verzorgt naast het beheer op en ontwikkelen van managementrapportages (dashboards) met behulp van Qlik Sense ook het functioneel beheer van het financiële landschap dat wordt ontsloten via Exact Synergy Enterprise/Exact Globe/Cifas. Het ontwikkelteam van Exact Synergy Enterprise/Exact Globe/Cifas ondersteunt op haar beurt het functioneel beheerteam.

Als ontwikkelaar Exact/Cifas ben je verantwoordelijk voor het doorvoeren van nieuwe of gewijzigde functionaliteiten op basis van support- en wijzigingsverzoeken. Deze wijzigingsverzoeken hebben betrekking op aanvullende of nieuwe behoeftes in de applicatie Exact Synergy Enterprise en Cifas. Je bent bekend met tooling als BPA Platform (Orbis Taskcenter) en Trigger & Validation Manager (TVM), welke ingezet kunnen worden om de behoeftes door te voeren.

De te implementeren nieuwe of gewijzigde functionaliteiten worden vastgelegd in de mede door jou opgestelde of aangepaste handleidingen. Het implementeren van de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten doe je in samenspraak met de business analist en de coördinator change- en releasemanagement.

De werkwijze binnen het team is gebaseerd op de ISM methode. Het gebruik van de ISM methode geeft de medewerker in het team handvatten om de werkzaamheden gestructureerd uit te voeren. Het team, waar jij deel vanuit gaat maken, bestaat uit ontwikkelaars welke behoeften op basis van uitgewerkte userstory’s implementeert. De uit te voeren werkzaamheden vinden plaats op basis van een agile / scrum werkwijze. Je houdt rekening met de uitgangspunten uit de userstory bij het bouwen van de oplossing. Verder instrueer je de collega’s van beheer wat de werking is van de nieuwe of gewijzigde functionaliteiten.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Sinds 1 januari 2023 bestaat de Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) als eigenstandige organisatie binnen BZK en binnen het Directoraat-Generaal voor Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk (DG-VBR). OBF faciliteert en ondersteunt bedrijfsprocessen voor zelfstandige agentschappen, organisatieonderdelen van BZK en daarbuiten. OBF verzorgt met ca. 120 fte de bedrijfsvoering van alle VBR-onderdelen. Daarbij gaat het om Financiële administratie, Business- en Concerncontrol, Communicatie, een breed pakket van algemene bedrijfsvoeringsdiensten (huisvesting, in-, door- en uitstroommedewerkers, wagenparkbeheer etc.), en ook ondersteuning voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming.

OBF heeft de ambitie om de dienstverlening voortdurend te verbeteren, en een actieve rol te spelen in de uitvoering van VBR-brede belangrijke en actuele thema’s. Voorbeelden daarvan zijn: Integriteit, Duurzaamheid, Inclusiviteit, de I-ambtenaar etc.

De afdeling Informatievoorziening is gericht op enerzijds de verregaande digitalisering en automatisering en bedrijfsvoering bij OBF zelf, waaronder de vernieuwing van het IT-landschap (rondom Exact) en de doorontwikkeling van de ontwikkelstraat met het low-code/no-code platform WEM. Anderzijds is de afdeling actief als dienstverlener voor andere VBR-onderdelen; waaronder Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (ODI), Rijksbeveiliging en Logistiek (RBL) en de Rijks Inkoop Samenwerking (RIS). Deze organisaties tezamen bestrijken een breed en divers palet aan overheidstaken.

Het Rijk is in een stroomversnelling geraakt om verbeterslagen door te voeren op het gebied van IV. Er is een Besluit CIO-stelsel Rijk 2021 dat geïmplementeerd wordt per departement, informatiebeveiliging is een speerpunt en er lopen programma’s zoals Open op Orde en het Rijksprogramma Duurzame Digitale Informatiehuishouding (RDDI). De afnemers van OBF hebben behoefte aan professionele advisering en ondersteuning op het gebied van IV. De afdeling IV gaat hierin voorzien.

De afdeling Informatievoorziening bestaat uit drie teams:

 1. CIO-office
 2. Digitale Diensten (teams OPS, DEV, QLIK, BUSINESS/SERVICE)
 3. Applicatie ontwikkeling

Je gaat aan de slag bij de afdeling Digitale Diensten waar je deel uitmaakt van een team van ongeveer 16 collega’s. Binnen dit team werken specialisten op het gebied van (functioneel) beheer, ontwikkeling en informatiemanagement. Jij bent als ontwikkelaar Exact/Cifas verantwoordelijk voor het doorvoeren van nieuwe of gewijzigde functionaliteiten op basis van support- en wijzigingsverzoeken. Deze wijzigingsverzoeken hebben betrekking op aanvullende of nieuwe behoeftes in de applicatie Exact Synergy Enterprise en de ad-on Cifas. Je bent bekend met tooling als Solution Builder (SB) en Trigger & Validation Manager (TVM), welke ingezet kunnen worden om de behoeftes door te voeren.

Digitale Diensten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

René Lander

06-21634671

Mark Dierkes

06-50768129

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Business analist Exact

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Financieel Beheer

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-27
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coordinator Financieel Beheer / ICT

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd