• Stand­plaats Apeldoorn
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 1152464
 • Plaatsingsdatum 2 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Afspraken vastleggen met werkgevers. Informatie uitwisselen met het UWV en andere partijen. En de loonaangifteberichten ontvangen en verwerken. En dat alles volgens wet- en regelgeving. Dat is echte een uitdaging.” Frank, ontwerper Integratie Business Services Loonheffingen.

Herkenbare IT-oplossingen van en voor de Belastingdienst voortbrengen en leveren. Dat is de missie van Integratie Business Services (IBS). Hierbij worden generieke en specifieke voorzieningen geïntegreerd tot compleet werkende IT-oplossingen. De afdeling IBS Loonheffingen is verantwoordelijk voor adviesregie, architectuur, ontwerp, bouw, test, integratie, (gebruikers)documentatie en het implementatierijp opleveren van de aangepaste bedrijfsprocessen en de informatievoorziening binnen de keten Loonheffingen. Voor inkomsten is dit meer dan € 150 miljard en de uitkering van tegemoetkomingen meer dan € 800 miljoen.

We zijn verantwoordelijk voor de integratie van de gehele oplossing die gerealiseerd kan worden door de eigen teams van IBS Loonheffingen, (Generieke Business Services)en raakvlakken binnen IBS. IBS Loonheffingen stemt de architectuur af, stuurt de realisatie en de planning via de realisatieteams en verstrekt de opdrachten naar de raakvlakken, zoals CBS, UVW en SVB. We nemen de lead bij testen over de onderdelen heen en stemmen af met de business-owner (productmanagement) over prioritering en implementatie- en releasemomenten.

Samen met de keten Loonheffingen staan we de komende jaren voor grote uitdagingen. De Europese en nationale wet- en regelgeving is sterk in beweging. Daarnaast is het applicatielandschap verouderd. Om aan wet- en regelgeving te kunnen blijven voldoen moet het applicatielandschap worden gemoderniseerd, waarbij we gebruikmaken van state-of-the-art architectuurprincipes en technologieën. Hierbij maken we voortdurend de afweging tussen het tijdig voldoen aan de eisen van wetgeving en business en realiseren van een robuust en wendbaar applicatielandschap om dit ook in de toekomst te kunnen doen.

Als ervaren ontwerper ben je multidisciplinair inzetbaar. We zoeken meerdere ontwerpers die aan de slag gaan met de refactorprojecten vernieuwing werkgeversadministratie, vernieuwing privégebruik auto en vernieuwing heffing loonbelasting en premie werknemers- en volksverzekering. De genoemde applicaties zijn technisch verouderd en worden herbouwd met behulp van Java/Angular. De vernieuwing werkgeversadministratie wordt gehost via z/OS, vernieuwing privégebruik auto via IPAS en vernieuwing heffing loonbelasting en premie werknemers- en volksverzekering via Mainframe.

Op basis van de solution architectuur stellen we ontwerpdocumenten op (epics/features/userstory's). Naast de technische veranderingen worden processen aangepast, actualiseren we beschrijvingen en houden we rekening met de requirements. Als senior ontwerper ben je vormend bezig bij de inrichting van het team, de uit te voeren werkzaamheden en de te hanteren processen. In een agile/scrumteam ontwerp je userstory’s waarmee jouw IT-collega's functionaliteiten kunnen bouwen. Daarnaast zorg je dat userstory’s in de realisatie en implementatie juist worden geïnterpreteerd en omgezet in werkende programmatuur. Jij wilt graag de inhoud begrijpen, en bent in staat deze uit te leggen aan je collega's.

Met jouw ruime kennis en ervaring kun je met gemak userstory’s schrijven, procesmodellen en schermontwerpen maken, het meldingenoverzicht onderhouden en beslisbomen opstellen. De procesmodellen en de beslisbomen worden opgesteld met de tool Enterprise Studio. Kennis en ervaring van deze tool en notatiewijze is een pre. Ook kun je een inventarisatie maken van de samenloop van situaties, en een of meerdere statusdiagram(men) opstellen. Daarnaast wordt verwacht dat je snel inzicht hebt in de samenhang van de te leveren resultaten.

De userstory’s hebben de diepgang van een usecase. Waar in een usecase ook de techniek beschreven wordt, ontbreekt die in de userstory’s. Deze beperken zich tot het beschrijven van de functionaliteiten die de gebruiker nodig heeft om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Hoewel je geen usecases schrijft, kun je die wel reviewen om te verifiëren of de userstory’s op correcte wijze zijn verwerkt.

Word jij de nieuwe collega van Frank? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op Erik Hamelers.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Informatievoorziening (IV) heeft een integraal jaarplan. De organisatie werkt voor de gehele Belastingdienst en heeft als doel de Belastingdienst optimaal te ondersteunen. Daartoe werkt IV met de business samen op basis van functionele gelijkwaardigheid. In onderling overleg wordt de prioriteitstelling vastgesteld, waarbij de eindverantwoordelijkheid steeds meer schuift richting de business.

Onderdeel Integratie Business Services (IBS) brengt IV-voorzieningen voort in aansluiting op het primair proces.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Erik Hamelers, teamleider

06 - 11 49 92 02

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ingrid van Kooten, adviseur Werving & Selectie

06 - 55 28 56 48

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Testautomatiseerder IT-applicaties

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Applicatieontwikkelaar java

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Applicatie ontwerper

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd