• Stand­plaats Bonaire
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 40
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 4 augustus Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer RCN/2021/23
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als ontvanger houd je je niet alleen bezig met de inning en (dwang)invordering van verschuldigde belastingbedragen, maar werk je tevens aan vele - weliswaar invorderingsgerelateerde - fiscaaltechnische onderwerpen. Het innings- en (dwang)invorderingsproces van de Belastingdienst CN, heeft namelijk heel veel raakvlakken met de diverse andere werkprocessen van de Belastingdienst CN.

Als ontvanger heb je zicht op de relaties tussen de diverse processen van de Belastingdienst alsmede kennis van de organisatie en de relaties met de diverse stakeholders. Je zorgt dat je inhoudelijke kennis met betrekking tot de wetgeving op het gebied van invordering van belasting op peil is en blijft. Maar ook je kennis op andere relevante rechtsgebieden zoals het BW BES, het faillissementsrecht en rechtsvordering is je op het juiste niveau.

Deze functie is kaderstellend, grensverkennend en vernieuwend van aard. Namens de Belastingdienst CN voer je in voorkomende gevallen onderhandelingen met uiteenlopende organisaties, belangenverenigingen, maar vooral ook met belastingschuldigen en diens vertegenwoordigers.

Functietaken

 • Je behandelt zelfstandig complexe innings- en invorderingsaangelegenheden met een hoog afbreukrisico voor de Belastingdienst, bedrijven en burgers;
 • Je treedt op als adviseur en begeleider ten aanzien van de aanpak van ingewikkelde innings- en invorderingsproblemen;
 • Je ontwikkelt (innovatieve) instrumenten, methoden, technieken en systemen op het deskundigheidsgebied van inning en invordering;
 • Je initieert en adviseert over innings- en invorderingsprocessen. Voorts voer je overleg met diverse partijen en onderhandelt in situaties welke vanuit proces technisch opzicht, inhoudelijk en complex van aard zijn;
 • Je fungeert als projectleider voor de implementatie van nieuwe innings- en invorderingsprocessen;
 • Je beslist over complexe invorderingsmaatregelen, past deze toe en hebt inzicht in de diverse aspecten bij de aansprakelijkstellingen waarover een standpunt moet worden ingenomen dan wel waarop beleid moet worden ontwikkeld;
 • Je beoordeelt nieuwe invorderings- en inningsprocessen;
 • Je vertaalt complexe materie in concrete stuurgegevens voor directie en MT-leden;
 • Je geeft voorlichting aan externe organisaties (bedrijven) en burgers over fiscaaltechnische aangelegenheden;
 • Je informeert proactief directie en MT-leden aangaande knelpunten;
 • Je evalueert je eigen werkwijze, leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan directie, MT-leden en medewerkers.

Functie-eisen

 • Afgeronde WO opleiding, bij voorkeur richting Fiscaal/Civiel recht;
 • 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in het vakgebied;
 • Specialistische kennis van (Dwang)invorderings- en Inningsprocessen voor de Belastingdienst;
 • Deskundig en zeer ervaren met projectleiding en onderzoek;
 • Conceptueel inzicht in de samenhang tussen verschillende onderdelen van de fiscale wetgeving;
 • Beïnvloedend vermogen om resultaat te realiseren;
 • een rechtsstatelijke instelling een vereiste;
 • Bijeenkomsten leiden met interne en externe partijen.

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit;
 • Analytisch vermogen;
 • Overtuigingskracht;
 • Resultaatsgerichtheid;
 • Omgevingsbewust;
 • Plannen en Organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Wat wij bieden

  • Een aanstelling conform het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;
  • Een marktconform salaris, in aanloopschaal 11 en functieschaal 12, van minimaal $ 3.429,- en maximaal $ 5.056, - per maand bij een 5 daagse werkweek van 39,5 uur (inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring);
  • Met ingang van 1 januari 2022 een arbeidsduur van 36 uur per week, met behoud van salaris;
  • Een 13e maand (8,33% van de bezoldiging, met een minimumbedrag van $ 1.750,-- bruto);
  • Vakantiegeld (8,33% van de bezoldiging);
  • Een goede pensioenvoorziening ondergebracht bij PCN;
  • 184 vakantie-uren bij een 39,5-urige werkweek (met ingang van 1 januari 2022, 168 vakantie-uren bij een werkweek van 36 uur per week);
  • Een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren en een positieve beoordeling;
  • Een verhuisregeling, indien je vanuit het buitenland reageert.
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 40
 • Maximaal aantal uren per week 40

Bijzonderheden

Procedure

 • Een assessment of casus kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Aanstellingseisen

 • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • Een medische keuring ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds;
 • Het Nederlanderschap.

Goed om te weten voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland

 • Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;
 • Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 12.575,-- in 2021), wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;
 • Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;
 • Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Belastingdienst Caribisch Nederland

Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) is verantwoordelijk voor belastingheffing, -toezicht en -inning van de rijksbelastingen en de uitvoering van de Belasting-, Douane en Accijnswetgeving binnen de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Op alle drie de eilanden zijn kantoren gevestigd. B/CN is onderdeel van de Nederlandse Belastingdienst/Douane. B/CN heeft inmiddels een breed pallet aan (online) dienstverlening operationeel en is toonaangevend op het ICT gebied voor de overheid in de regio.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Tania Boezem

+599 781 0272

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tania Boezem

+599 781 0272

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Fiscalist met als specialisatie Opbrengstbelasting (OPB)

Belastingdienst Caribisch Nederland
 • Stand­plaats Bonaire-Kralendijk
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 11 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Systeembeheerder

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Bonaire-Kralendijk
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 11 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medisch Adviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Bonaire-Kralendijk
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 11 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd