Onderzoeksondersteuner Laboratorium Plantgezondheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Wageningen
 • Contractduur 1-1-2022 t/m 31-12-2022
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.269 - €2.949
 • Niveau MBO
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 28 januari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20211207_6
 • Plaatsingsdatum 14 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij graag bijdragen aan het buiten Europa houden van plantenziekten en -plagen die schadelijk kunnen zijn voor de Nederlandse land- en tuinbouwsector? Ben je communicatief vaardig, een echte aanpakker én heb je laboratorium ervaring? Dan is deze functie als Onderzoeksondersteuner Laboratorium Plantgezondheid bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou!

Als Onderzoeksondersteuner Laboratorium Plantgezondheid kom je te werken bij de divisie Laboratoria in team 1 van de afdeling Nationaal Referentiecentrum (NRC). Je werkt NRC breed mee aan laboratoriumonderzoek naar plantenziekten en -plagen. Het is onze taak om te onderzoeken of de door Europa vastgestelde quarantaine organismen aanwezig zijn op de binnengekomen monsters. Deze quarantaine organismen willen we buiten Europa houden, omdat ze schadelijk kunnen zijn voor de land- en tuinbouw.

Er komen bij het NRC dagelijks nieuwe monsters binnen, die tijdens inspecties door de Inspecteurs opgehaald zijn. Van sommige monsters weten we van tevoren dat ze eraan komen, maar er komen ook tal van onverwachte monsters binnen. Als Onderzoeksondersteuner Laboratorium Plantgezondheid bereid je monsters voor volgens vastgestelde protocollen en werkwijzen. De monstervoorbereiding varieert van het beoordelen van vangplaten en vruchten op de aanwezigheid van verdachte insecten tot het extraheren van schimmels uit grond. Samen met de expert stel je de bevindingen vast en zorg je voor een juiste administratieve vastlegging. Je zorgt ervoor dat alle informatie zorgvuldig opgeslagen wordt en dat de werkwijze voldoet aan de ISO17025-norm.

Daarnaast lever je een bijdrage aan het in stand houden en beheren van de NRC collecties. In deze collecties bewaren we belangrijke soorten als prototype om toekomstige soorten aan te toetsen. Je houdt je bezig met diverse werkzaamheden, van het in collectie brengen van insecten tot het testen van compost van wratziekte op vitaliteit. Je zorgt ervoor dat de collectiegegevens nauwkeurig vastgelegd worden in Excel en de NRC collectie database.

Ook werk je mee aan het onderhouden van het kwaliteitssysteem van de afdeling volgens de ISO17025-norm. Wanneer procedures, instructies of formulieren vernieuwd moeten worden of wanneer er bijvoorbeeld nieuwe apparatuur of software geïmplementeerd wordt, ga jij na of de vastgelegde protocollen nog voldoen of dat er wijzigingen nodig zijn.

Tot slot beheer je de diverse laboratoriumruimtes en de daarin aanwezige apparatuur. Je vertolkt in jouw werkwijze de NVWA-kernwaarden: transparant, betrouwbaar, onafhankelijk en professioneel.

Meer over de functiegroep Onderzoeksondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Nationaal Referentiecentrum (NRC) is binnen de NVWA hét kenniscentrum voor plantenziekten en -plagen, vectoren en invasieve planten. De afdeling beschikt over moderne laboratorium- en kasfaciliteiten, die het mogelijk maken om diagnostiek en onderzoek uit te voeren aan deze organismen. Je komt te werken in een divers team van enthousiaste en bevlogen specialisten, die kennis leveren over schadelijke organismen, zowel op het gebied van de diagnostiek als biologie, epidemiologie en taxonomie.

Vanuit de specifieke vakkennis wordt informatie gegeven over het bestrijden en beheersen van uitbraken en de potentiële risico’s van plantenziekten en plaagorganismen in relatie tot de wereldwijde handel in planten en plantaardige producten. Hiervoor worden contacten gelegd en onderhouden met onderzoekers, bedrijven en beleidsmedewerkers in binnen- en buitenland. Het NRC is geaccrediteerd volgens ISO 17025.

De afdeling bestaat uit vijf teams:

 • Team 1: Bacteriologie, Invasieve planten en Kassen.
 • Team 2: Entomologie, Nematologie, ARBO en biologische veiligheid.
 • Team 3: Mycologie en Moleculaire biologie diagnostiek.
 • Team 4: Virologie en Monsteradministratie.
 • Team 5: Centrum monitoring vectoren en Moleculaire biologie onderzoek.

Het NRC is een kennisgeoriënteerde afdeling. We bieden je dan ook goede faciliteiten om je kennis te verdiepen of te verbreden middels een opleiding en eventueel bezoek aan congressen en zusterorganisaties.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

E.J. (Erik) Souer, Teamleider Team 1, NRC

06-15430806

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Analist Moleculaire Biologie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Wageningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 25 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Mycoloog/Fytopatholoog

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Wageningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 25 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Inspecteur Horeca, regio Randstad

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)