Onderzoeker circulaire economie

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 4 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.683 - €4.905
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 19 augustus
 • Vacaturenummer PBL 2019-099
 • Plaatsingsdatum 6 juli 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Het kabinet streeft naar een circulaire economie in 2050. Dit vergt operationalisering van doelen, maatregelen en instrumenten per maatschappelijk domein, zoals in de gebouwde omgeving, voor de voedselvoorziening en voor kunststoffen. De kennisbasis die hiervoor nodig is, wordt onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), samen met andere kennisinstellen, ontwikkeld. Jij helpt het PBL om de juiste kennis te ontwikkelen en te vergaren en door te vertalen in relevante beleidsadviezen.

Hoofdvragen waarmee je te maken gaat krijgen: Welke milieudruk hangt samen met welk gebruik van grondstoffen? In welke ketens is de levering van cruciale grondstoffen kwetsbaar? Wat zijn trends in grondstoffenstromen en waar in de economie zitten welke voorraden grondstoffen en wanneer komen deze vrij? Welke belemmeringen voor circulaire initiatieven worden in de praktijk ervaren? Welke beleidsmaatregelen geven een impuls aan circulaire initiatieven? Welke acties zetten overheden en bedrijven in om de transitie naar een circulaire economie te versnellen? Bovenstaande vragen zullen worden geadresseerd in de eerste CE-rapportage, die eind 2020 zal verschijnen. Van jou wordt een actieve bijdrage verwacht voor deze CE rapportage in de vorm van inhoudelijke tekstbijdragen en de coördinatie van een hoofdstuk in dit rapport.

Functie-eisen

• Je hebt affiniteit en ervaring met beleidsrelevant onderzoek en het toepasbaar maken van wetenschappelijke resultaten voor beleid. Daartoe heb je een systemisch denkkader waarmee je het gevarieerde werkterrein van de CE kunt structureren, hoofd- van bijzaken onderscheidt en strategisch kunt terug redeneren vanuit een lange-termijndoel.
• Je kunt vanuit je expertise met kennis van zaken met wetenschappers over hun bijdrage in de Circulaire Economie Rapportage  praten.
• Je hebt ervaring met het werken in interdisciplinaire projecten, kunt projectmatig een inhoudelijk werkprogramma vanuit beoogde lange-termijndoelen vorm geven en bent in staat de voortgang van het programma te bewaken.
• Je weet de slag te maken van beleidsvragen naar onderzoeksvragen en bent in staat om de (on)mogelijkheden in discussies goed te verwoorden en op papier te zetten.
• Je functioneert goed in teamverband en je weet goede persoonlijke verhoudingen en effectieve werkafspraken met kennisinstellingen, ministeries en andere maatschappelijke organisaties in balans te houden.
• Je onderhoudt het contact met één van de transitieagenda’s, waarbij je weet welke kennisvragen daar spelen en welke relevante kennis daar aanwezig is.
• Je hebt een master opleiding bestuurskunde, milieukunde, economie of sociale geografie, en bent bij voorkeur gepromoveerd.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11
 • Maand­salaris Min €2.683 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 4 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als sector Duurzame Ontwikkeling willen we ons concept hanteerbaar maken voor beleidsmakers en de samenleving. We vatten het begrip ‘duurzame ontwikkeling’ breed op: hoe bereiken we een goede kwaliteit van leven — hier en nu, elders en later — en hoe houden we die in stand? Hiervoor ontwikkelen we afwegingskaders en beleidsinstrumenten. Het gaat onder andere om de verdere ontwikkeling en uitvoering van de methodiek van maatschappelijke kosten-batenanalyses en om systeem-dynamische en economische modellering voor verkenningen en evaluaties van het beleid. De sociaaleconomische, fysieke en beleidsmatige processen die duurzame ontwikkelingen bepalen, strekken zich uit over verschillende schaalniveaus. Daarom richt ons onderzoek zich zowel op Nederland en Europa als op de mondiale verbanden.

 

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw dr. J.A. Bouma

06 - 46 67 10 73

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw drs. A.A. Lamein

06 - 11 71 53 02

Mevrouw W. Boedjawan

06 - 11 09 78 87

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker circulaire economie en ontwikkelingslanden

Planbureau voor de Leefomgeving, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Woordvoerder / senior communicatieadviseur

Planbureau voor de Leefomgeving, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker waterveiligheid en waterkeringen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)