Onderzoeker bij de Kinderombudsman

Kinderombudsman

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 6 februari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 230001
 • Plaatsingsdatum 18 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je behandelt als casemanager individuele klachtendossiers en komt in samenspraak met de Kinderombudsman tot een passende en betekenisvolle afronding. In veel gevallen door middel van (schriftelijk) onderzoek en het opstellen van een rapport. Er zijn ook andere vormen van klachtbehandeling mogelijk, zoals bemiddeling, (telefoon)gesprekken of een interventie om een zaak in beweging krijgen.

Bij dit alles gaat het om een goede aansluiting bij de doelgroep. Die bestaat uit kinderen en jongeren of hun (wettelijk) vertegenwoordiger, familieleden, professionals of andere burgers die menen dat één of meer rechten van jeugdigen niet worden geëerbiedigd. Je bent dan ook in staat om helder en overtuigend met hen te communiceren.
Je neemt deel aan het teamoverleg en signaleert onderwerpen die interessant kunnen zijn voor collega's en/of een thematische aanpak. Ook lever je een bijdrage aan algemene werkzaamheden van het team.. Je hebt een actieve houding als het gaat om kennisdeling. Je werkt samen met de collega's van de Nationale ombudsman in relevante individuele dossiers en wisselt informatie met hen uit over thematische onderwerpen.

N.B. De Nationale ombudsman is een organisatie in verandering. Dat heeft gevolgen voor hoe deze functie er in de toekomst precies uit gaat zien. Qua werkzaamheden en taken en waar deze wordt gepositioneerd binnen de organisatie.

 • een academisch opleiding en bij voorkeur een juridische achtergrond
 • 5 jaar ervaring met klachtbehandeling en bij voorkeur op het gebied van kinderrechten
 • een scherpe en analytische blik, zonder dat je je daarbij verliest in details
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • een helicopterview en (politiek) bestuurlijke sensitiviteit en/of bent bereid je hierin (verder) te ontwikkelen
 • heel goed kunnen plannen en regie voeren op de eigen workload
 • een goed inlevingsvermogen en een flexibele, oplossingsgerichte instelling. Je kunt situationeel handelen en vertoont eigenaarschap
 • uitstekende samenwerkingsvaardigheden en je bent omgevingsbewust en organisatiesensitief

Competenties

 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren
 • Bestuurssensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Netwerkvaardigheid
 • Analyserend vermogen
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn raadplegen

Selectiegesprekken worden gehouden in de week van 20 en 27 februari 2023. In de 2e selectieronde volgt ook  een schrijfopdracht,

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Kinderombudsman

Ieder kind kan in zijn of haar leven in een kwetsbare situatie belanden. Een situatie waarin kinderrechten onder druk staan. De Kinderombudsman bevordert de naleving van kinderrechten in Europees en Caribisch Nederland. Het Kinderrechtenverdrag en het belang van het kind vormen daarbij altijd het vertrekpunt
De Kinderombudsman is er voor de kinderen van wie de rechten in het geding zijn. Zij – en hun ouders/verzorgers – kunnen hun situatie lang niet altijd zelf veranderen. Daarom beweegt de Kinderombudsman de betrokken partijen om die situatie(s) voor kinderen te verbeteren. Daarbij betrekt de Kinderombudsman jongeren bij zijn activiteiten. Om zo de problematiek vanuit de mening, belangen en belevingswereld van de jongeren zelf zichtbaar te maken.
De Kinderombudsman is een autoriteit op gebied van kinderrechten in ons land. Hij stelt inhoudelijke speerpunten vast, kaart – gevraagd en ongevraagd – kinderrechtenissues aan en geeft voorlichting. Dat doet hij bij iedereen die een rol speelt of kan spelen bij de bevordering en naleving van de kinderrechten. Zoals het kabinet, het parlement, colleges van B&W, gemeenteraden, bestuurders, beleidsmakers, organisaties in het jeugdveld en uitvoerende professionals.
Naast het agenderende werk, helpt de Kinderombudsman iedereen op weg die hem benadert. Want iedereen kan zelf bij de Kinderombudsman een klacht voorleggen, of om hulp en advies vragen bij situaties waarin ze vermoeden dat kinderrechten niet worden nageleefd. En als een officiële klacht in eerste instantie niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kan de Kinderombudsman die klacht in behandeling nemen.
De Kinderombudsman bestaat sinds 2011 en is onderdeel van de Nationale ombudsman. Er werken 16 medewerkers in het team Kinderombudsman

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business consultant

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior bedrijfsjurist

Centraal Justitieel Incassobureau
 • Stand­plaats Leeuwarden (Hybride Leeuwarden/vanuit huis)
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Raadsonderzoeker Utrecht

JenV|Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd