• Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 10 december Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 61/22-168
 • Plaatsingsdatum 25 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Eerlijk, gezond en veilig werk. En bestaanszekerheid voor iedereen. Dat is waar de Nederlandse Arbeidsinspectie zich sterk voor maakt. De Nederlandse Arbeidsinspectie ontwikkelt zich naar een informatiegestuurde toezichthouder. De afdeling Analyse & Onderzoek levert daarvoor informatieproducten aan de toezichtsprogramma’s en de directie Opsporing van de Arbeidsinspectie. Als onderzoeker bij onze afdeling Analyse en Onderzoek lever jij een belangrijke bijdrage aan de realisatie van deze informatieproducten.

Jij bent een onderzoeker met affiniteit met het domein van de Nederlandse Arbeidsinspectie en voor deze vacature affiniteit met het domein van Werk en Inkomen en het Sociaal Domein. Je vertaalt de – soms complexe - informatiebehoefte van programma’s naar concrete informatieproducten. Je bent in staat om een onderzoeksplan op te stellen, waaraan je vervolgens - vaak met andere onderzoekers – uitvoering geeft. De informatieproducten waaraan je werkt, zijn van hoge kwaliteit.

De afdeling Analyse & Onderzoek bestaat uit verschillende eenheden: drie teams van onderzoekers, een team analisten, team Data Science Lab en een team data-analyse en bronnen (DAB). Je hebt oog voor de samenwerking met het analistenteam en de collega’s van het team DAB en het Data Science-Lab. De afdeling is volop in ontwikkeling binnen de Directie Informatievoorziening en als onderzoeker draag je hieraan bij.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.
Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

 • Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau, blijkend uit relevante werkervaring en/ of een diploma, dan wel vast te stellen via een assessment.
 • Je hebt je opleiding, dan wel aanvullende vakopleidingen, gevolgd op het gebied van sociologie, psychologie, criminologie, bestuurskunde of economie.
 • Je hebt kennis van of affiniteit met het werkveld van de Nederlandse Arbeidsinspectie en in het bijzonder met Werk en Inkomen en Sociaal Domein.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het uitvoeren van onderzoeken, vanaf het opstellen van relevante onderzoeksvragen tot het formuleren van juiste conclusies en aanbevelingen. Je beheerst het scala aan methoden van onderzoek zowel kwantitatief als kwalitatief.
 • Je hebt affiniteit met data gericht werken en ervaring met programmatisch en projectmatig werken.
 • Je kan programmeren in R en Phyton of je hebt het vermogen dit jezelf snel eigen te maken.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5343,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 11 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Indien je nog niet werkzaam bent binnen de Staat der Nederlanden, zal er worden gestart met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, die bij wederzijdse tevredenheid na een jaar wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Mede afhankelijk van ervaring kan bij binnenkomst sprake zijn van salariëring in de aanloopschaal (schaal 10).
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via HRMwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wij houden onder ander toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Ook onderzoeken we de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleren ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. We sporen fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit op binnen de keten van werk en inkomen.
De directie informatievoorziening is verantwoordelijk voor een goed functionerende en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening. De directie is verantwoordelijk voor het vertalen van ontwikkelingen in de informatiebehoeften vanuit de verschillende inspectie-onderdelen naar een passend aanbod.

De afdeling Analyse & Onderzoek is verantwoordelijk voor het leveren van informatieproducten en diensten die de Nederlandse Arbeidsinspectie in staat stellen om informatie gestuurd te werken. Hierbij gaat het enerzijds om kennis, analyse en dataproducten en anderzijds om het bouwen van innovatieve tools waarmee informatie en intelligence kan worden gegenereerd. Deze producten zijn nodig om efficiënt en doelgericht te inspecteren en rechercheren daar waar de hardnekkigste problemen zitten en het effect het grootst is.

De afdeling Analyse & Onderzoek draagt bij aan effectmeting van programma’s door het toetsen van de effectiviteit van interventies die de Inspectie toepast, het onderzoeken van de samenhang met andere interventies en het vaststellen van de condities waaronder deze interventies optimaal effectief zijn. Daarbij zijn het ontwikkelen van meetmethoden en prestatie- indicatoren die de effectiviteit van interventies zichtbaar maken van belang. De afdeling onderhoudt de daarvoor noodzakelijke interne en externe contacten met kennisinstituten, wetenschap en informatieleveranciers. Daarnaast levert de afdeling Analyse & Onderzoek deskundigheid onder meer op het terrein van methoden en technieken ten behoeve van andere Inspectie onderdelen zoals de programma’s, directie Opsporing, MIC, PSO en IKC. De afdeling Analyse & Onderzoek ontwikkelt voortdurend haar productportfolio en stelt tegelijkertijd daar waar mogelijk specifieke producten gestandaardiseerd beschikbaar.

Nederlandse Arbeidsinpectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Ook werkt de Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Nederlandse Arbeidsinpectie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Drs D.C.L. (Desiree) de Boer

06 201 46 847

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinpectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directie Controller

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Hr-adviseur

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Rechercheur Financieel Specialist Arbeidsuitbuiting

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)