Onderwijsdeskundig expert voor basisteam

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 4
 • Contractduur 1 oktober 2022 tot en met 1 oktober 2023
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 22 augustus Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer DGPV/2022/1186
 • Plaatsingsdatum 2 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat doet het basisteam en wat zoeken we?

Het basisteam staat scholen met raad en daad bij. Zij fungeren als verbindingsofficier tussen de hulpvraag van de school en verdere bronnen voor ondersteuning. Het doel is dat zij de school helpen bij duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Het basisteam ondersteunt in eerste instantie 150 scholen die via de subsidieregeling masterplan basisvaardigheden worden geselecteerd. De inzet van het basisteam is dan ook op de basisvaardigheden taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid.

Voor het basisteam zoeken we op korte termijn een ondernemende onderwijskundig expert met kennis van het onderwijsveld in het PO/VO. Het basisteam is erop gericht samen met de school een plan op maat te maken en te ondersteunen bij de praktische uitvoering ervan. Wij zijn op zoek naar een persoon die gemakkelijk kan makelen en schakelen tussen de vraag vanuit de school en de beschikbare ondersteuning en mogelijke verbeterinterventies. Iemand die kan fungeren als stevige sparringpartner voor scholen en samen met scholen een plan kan maken en deze kan doorvertalen naar concrete hulp. Dit vraagt sterke communicatieve vaardigheden, iemand die ‘de vraag achter de vraag’ kan achterhalen en brede kennis heeft van het onderwijsondersteuningsaanbod bij zowel publieke als private partijen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Primair Onderwijs
De directie Primair Onderwijs (PO) werkt aan het versterken van de sector en het stelsel, zodat leraren en schoolleiders dagelijks het best mogelijke onderwijs voor onze kinderen kunnen realiseren. Hiervoor werken we nauw samen met andere betrokkenen zoals de PO-Raad, scholen en schoolbesturen, gemeenten, leraren, de organisaties die het onderwijsbeleid uitvoeren en andere departementen als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De sector bestaat uit meer dan 7.000 onderwijsinstellingen verenigd in circa 1.000 schoolbesturen. Er gaan elke dag ongeveer 1,5 miljoen kinderen tussen de vier en twaalf jaar naar de basisschool. Onze directie bestaat uit vier afdelingen en er werken ongeveer vijfentachtig medewerkers.

De directie Voortgezet Onderwijs
De directie Voortgezet Onderwijs (VO) richt zich op het onderhouden van het stelsel voor voortgezet onderwijs en op strategische innovatie van het beleid en stelsel. We staan dicht bij de politiek en spelen continu in op politieke ontwikkelingen. Ons werk kent een grote dynamiek, het werktempo is hoog en de zelfstandigheid van onze beleidsmedewerkers is groot. Bij grotere onderwerpen werken we op projectbasis, waarbij de projectteams het niveau van de afdeling of de directie kunnen overstijgen. Ons team van ongeveer negentig medewerkers bestaat uit hooggekwalificeerde beleidsprofessionals en is gemengd samengesteld, qua leeftijd en gender. Hier zijn we professioneel en betrokken, en gaan we informeel en collegiaal met elkaar om. Er wordt hard gewerkt én veel gelachen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.
Het ministerie van OCW zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Michiel Boele van Hensbroek

06-46849336

Danielle Verheggen

06-15038357

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker onderwijs aan nieuwkomers

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Onderzoekscoördinator

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Financieel beleidsmedewerker onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd