Ondersteunend Medewerker Bureau Internationale Inzet

Dienst Terugkeer en Vertrek

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.675 - €3.617
 • Niveau MBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 9 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/2021/046
 • Plaatsingsdatum 25 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij je schouders zetten onder en vorm geven aan Bureau Internationale Inzet, dan is deze uitdagende functie van Ondersteunend Medewerker iets voor jou! De functie van ondersteunend medewerker is een tijdelijke plek voor de duur van één jaar, waarna op basis van een evaluatie wordt bezien in hoeverre deze plek structureel zal worden ingevuld.

Bureau Internationale Inzet (BII) is een relatief nieuw onderdeel van de Directie Internationale Aangelegenheden (DIA), afdeling Europa en Projecten. BII bestaat sinds december 2020 en is verantwoordelijk voor de internationale inzet van de DT&V. Samen met de coördinator en adviseur geef je vorm aan de taken en werkzaamheden van BII en staat de komende periode in het teken van de verdere ontwikkeling van het fundament dat er nu ligt.  

Dit doe je door het organiseren en faciliteren van vergaderingen en bilaterale gesprekken met de medewerkers en externe partijen. Je bent de organisatorische en logistieke spin in het web van het Bureau Internationale Inzet. Je handelt alle werkzaamheden op zorgvuldige en adequate wijze af. Je hebt oog voor de informatiebehoefte vanuit de organisatie en voor de collega’s die in het buitenland werken. Je bent in staat om zelfstandig processen op te stellen en in kaart te brengen.

Daarnaast help je de coördinator en adviseur bij het vormgeven van bijeenkomsten, opleidingen en het opstellen van inhoudelijke documenten zoals een briefing ter voorbereiding op een uitzending. Je brengt vragen en behoeften van de verschillende partijen in kaart en schrijft zelf ook mee aan de inhoud van bijvoorbeeld een werkplan, handboek en/of rapport. Je fungeert als vraagbaak en houdt de medewerkers/organisatie op de hoogte over de stand van zaken v.w.b. het bureau en de internationale inzet.

Als ondersteunend medewerker ben je verantwoordelijk voor het administratieve proces en neem je het initiatief tot het verder opzetten van een professionele, overzichtelijke administratie op het gebied van de internationale inzet. Je handelt proactief als je knelpunten constateert en doet daarbij verbetervoorstellen.

Meer over de functiegroep Medewerker Verwerken en Behandelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Internationale Aangelegenheden (DIA) waarborgt de toegang van vreemdelingen tot het land van herkomst. Daartoe onderhoudt de directie contact met de centrale autoriteiten en de diplomatieke vertegenwoordigingen in Nederland en België. Ook wordt nauw samengewerkt met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Nederlandse ambassades.

Binnen DIA worden alle aanvragen voor het krijgen van (vervangende) reisdocumenten afgehandeld. Het gaat om reisdocumenten waarmee de vreemdeling terug naar het land van herkomst kan reizen. Ook verzorgt DIA de aanvragen voor een akkoord in het kader van Europese terug- en overnameovereenkomsten. 

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen rechtmatig en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren.
Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet.

De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het migratiebeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND), de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Buitenlandse Zaken (BZ) en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners.

Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken.

Het Directieteam van de Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat uit een algemeen directeur, drie directeuren een Hoofd Afdeling Strategisch Advies en een Hoofd Bedrijfsvoering. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: 

Dienst Terugkeer en Vertrek

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager beleidspool / senior beleidspoolmedewerker

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 januari
 • Dienst­verband Detachering

UWV Senior Communicatieadviseur Klant & Service

UWV
 • Stand­plaats Amsterdam Sloterdijk
 • Uren per week 32-38
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2024

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd