Onderhandelaar Dure Geneesmiddelen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 23 september Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer VWS200171 (GMT)
 • Plaatsingsdatum 9 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Innovatieve maar dure geneesmiddelen toegankelijk en betaalbaar maken voor patiënten, nu én in de toekomst. Wil jij daaraan bijdragen? Als onderhandelaar bij het ministerie van VWS doe je dat samen met je collega’s van het onderhandelteam. Dit in een omgeving waarin beleid, politiek, publieke en private belangen samenkomen, op het snijvlak van commercie en de overheid. Je werkt aan besluiten van de minister die direct het belang raken van de patiënt, de premiebetaler en bedrijven.

Financiële arrangementen, zo heten de onderhandelde afspraken, worden afgesloten bij besluiten over opname in de basisverzekering van nieuwe dure geneesmiddelen. Door te onderhandelen houden we de geneesmiddelen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten toegankelijk voor patiënt en arts. Het Buro Financiële Arrangementen Geneesmiddelen adviseert de minister, voert onderhandelingen met geneesmiddelfabrikanten, onderhoudt contacten met Zorginstituut Nederland en zorgt voor een professionele uitvoering van de arrangementen.

Als onderhandelaar (sr. beleidsmedewerker) werk je aan de voorbereiding en uitvoering van de onderhandelingen en de arrangementen. Elk financieel arrangement is een project op zich dat jij al snel van begin tot eind zal leiden. Je bereidt de onderhandelingen voor door relevante informatie en data te verzamelen. Je leest hiervoor wetenschappelijke artikelen, analyseert klinische en financiële data, gaat in gesprek met partijen zoals de beroepsgroep, patiënten en zorgverzekeraars en bedenkt met het team een onderhandelstrategie.

Voor de uitvoering van de arrangementen stel je de contracten op en maak je rekenmodellen in Excel en reken je jaarlijks uit hoeveel korting zorgverzekeraars terugkrijgen.  

Je werkt daarbij geregeld samen met collega’s van de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie en andere directies binnen VWS. Je werkt mee aan de internationale samenwerking met andere landen en het beleid voor dure geneesmiddelen. Tot slot heb je vaak contact met partijen buiten VWS, zoals het Zorginstituut Nederland, patiëntenorganisaties, artsen, zorgverzekeraars, inhoudsdeskundigen en uiteraard farma bedrijven.

Het is de bedoeling dat je na een inwerkperiode kunt opereren als trekker van onderhandelingstrajecten en deze begeleidt en uitvoert binnen het team. Dit brengt eigen verantwoordelijkheid met zich mee en vraagt van je dat je kan werken met korte tijdslijnen en onder de nodige druk.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitair werk- en denkniveau. Dit kan door een afgeronde universitaire opleiding in de richting farmacie, biomedische wetenschappen, biofarmaceutische wetenschappen, geneeskunde of (gezondheids)economie of met aantoonbare werkervaring op universitair niveau binnen een van deze vakgebieden;
 • Je hebt bij voorkeur werkervaring in (zorg)inkoop, health technology assessment of market access van geneesmiddelen;
 • Je kunt medisch-wetenschappelijke en financiële informatie over geneesmiddelen bij elkaar brengen en analyseren;
 • Je rekent graag met data en hebt de nodige ervaring met Excel;
 • Je kunt je standpunt helder en overtuigend verwoorden;
 • Je schrijft heldere notities en je kunt complexe materie kernachtig en eenduidig beschrijven voor anderen;
 • Je neemt initiatief, signaleert actief en pakt zaken op.
 • Je kunt zelfstandig projecten uitvoeren en omgaan met werken onder tijdsdruk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS200171 (GMT) richten aan: Huib Kooijman.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Nederlandse burgers moeten verzekerd zijn van doelmatige zorg met kwalitatief hoogwaardige en veilige producten. De directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT) werkt aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van medische producten, waarbij ruimte is voor innovatie. De directie is onderdeel van het Directoraat Generaal Curatieve Zorg en deels ook van het Directoraat Generaal Volksgezondheid. Binnen GMT komen krachtige commercie, wetenschappelijke ontwikkeling en het publieke belang samen, met als spelers burgers, zorgverzekeraars, zorginstellingen, artsen en apothekers, fabrikanten, groothandels, wetenschappers, nationale en internationale organisaties, advies- en uitvoeringsorganen en Nederlandse en Europese beleidsmakers.

Het Buro Financiële Arrangementen Geneesmiddelen heeft als aparte organisatie-eenheid (9 mw.) binnen de directie de verantwoordelijkheid voor de selectie, onderhandeling en uitvoering van financiële arrangementen en de advisering daarover aan de minister. De directie GMT kent verder verschillende beleidsclusters en is verantwoordelijk voor:

 • Het aanjagen van partijen in samenspel met de topsector Life Sciences Health om innovatie tot stand te brengen.
 • De beschikbaarheid, de kwaliteit en de veiligheid van lichaamsmaterialen (bloed, organen en weefsels).
 • De toelating van genees- en hulpmiddelen tot de markt en beleid voor klinisch onderzoek met medische producten, zoals bepaald in internationale regelgeving, de Geneesmiddelenwet en de Wet op de medische hulpmiddelen.
 • De vergoeding, betaalbaarheid en toegankelijkheid van genees- en hulpmiddelen via het basispakket van de Zorgverzekering.
 • De onderhandeling en uitvoering van financiële arrangementen voor dure geneesmiddelen.
 • De Wet Geneesmiddelenprijzen en het geneesmiddelenvergoedingssysteem.
 • Het bevorderen van veilig gebruik van medische producten (waaronder geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en straling) en patiëntveiligheid.
 • Het beleid ten aanzien van registratie van bijwerkingen van geneesmiddelen.
 • Het stimuleren van het doelmatig gebruik van medische producten.
 • Het beleid rondom uitvoering en vergoeding van farmaceutische zorg door apotheekhoudenden.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Huib Kooijman

070-3406471

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager Primair Proces/ Hoofd Farmacotherapeutische groep bij het aCBG

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker oorlogsgetroffenen en herinnering Tweede Wereldoorlog

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)