Omgevingsmanager defensievastgoed

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 31 mei Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer RVB/2021/101
 • Plaatsingsdatum 21 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Kazernes, vliegbases, oefenterreinen, marinehavens. Vanuit talloze locaties verspreid over het land zet Defensie zich in voor de welvaart en vrijheid van Nederland. Jij hebt, vanuit de omgeving Utrecht, alle ruimtelijke-ordeningszaken in het oog rond defensievastgoed. Als omgevingsmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf behartig je daarbij het belang van Defensie, zodat zij haar werk goed en veilig kan doen.

In jouw functie heb je het mandaat om autonoom voor Defensie te spreken over de ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening binnen het gebied dat je monitort. Alle openbaarmakingen van ruimtelijke plannen heb je snel op het netvlies. Je weet wat er speelt aan beide zijden van de hekken rond een locatie. Veiligheidsbewaking speelt daarbij een belangrijke rol. Zo is bij de uitbreiding van een munitiecomplex de afstand tot de directe omgeving van belang. De aanleg van een waterplas naast een vliegbasis trekt vogels aan. En hoogbouw kan de radarsystemen verstoren.

Belangrijk bij jouw werk zijn een tiental zoneringen voor onder meer geluid, munitie en absolute bouwhoogtebeperkingen. Deze zoneringen liggen als een lappendeken over Nederland en zijn planologisch geborgd. Elk hebben ze specifieke randvoorwaarden en een eigen dynamiek. Daarvoor creëer je draagvlak in gesprekken met gemeenten en provincies tijdens planologische procedures. Of in overleggen met gemeenten en bijvoorbeeld een projectontwikkelaar die een windmolenpark wil bouwen in de buurt van een Luchtmachtbasis.

Voor je werkzaamheden onderhoud je continu jouw netwerk binnen de regio. Gevraagd en ongevraagd adviseer je ook de klant en collega’s uit de eigen organisatie over lopende of op handen zijnde projecten. Eventueel coördineer en begeleid je onderzoeken die inzicht geven in ruimtelijke-ordeningsvraagstukken. Natuurlijk ben je ook het eerste aanspreekpunt voor lokale organisaties. Denk daarbij aan de heemkundekring die betrokken willen zijn bij cultuurhistorisch erfgoed. Zo zorg je ervoor dat Defensie en alle partijen in de omgeving goede buren blijven.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma in bijvoorbeeld een bestuurskundige of juridische richting.
 • Je hebt inzicht in het speelveld van ruimtelijke ordening – bij voorkeur door relevante ervaring – en wilt je on the job verder ontwikkelen in het vakgebied.
 • Je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden en kunt vlot een netwerk opbouwen en onderhouden.
 • Je weet wat er in je omgeving speelt, bent je bewust van de belangen van andere partijen en kunt daarbij effectief het belang van jouw klant vertegenwoordigen.
 • Je kunt goed samenwerken, draagvlak creëren en anderen overtuigen van jouw ideeën.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.756 Max. €4.430 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Op dit moment vinden de sollicitatiegesprekken digitaal plaats via videobellen. Bij de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek ontvang je hiervoor een instructie.
 • Voor je werkzaamheden bezoek je regelmatig locaties van het ministerie van Defensie. Daarom word je gescreend door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst . We gaan ervan uit dat je hieraan meewerkt.
 • Omdat we duurzaamheid stimuleren, reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov zijn bedrijfsauto’s beschikbaar.
 • Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken we onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. Je overlegt met het clusterhoofd hoe je hier invulling aan geeft. Het kan dus ook zijn dat je af en toe op een andere locatie of thuis werkt.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Vastgoedbeheer bestaat uit de afdelingen Assetmanagement, Technische Expertise, Vastgoedinformatiemanagement, Realisatie Regionaal Oost, Realisatie & Advies Buitenruimte,
Bedrijfsvoering & Uitvoeringsstrategie, Realisatie Landelijk, Planning, Werkvoorbereiding & Administratie en
Realisatie Regionaal West. De directie Vastgoedbeheer beheert de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf, zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand.

Sectie Omgevingsmanagement
De sectie Omgevingsmanagement is onderdeel van de afdeling Assetmanagement. We zorgen voor het afstoten en gereedmaken van Defensievastgoed en leveren specialistisch onderzoek en advies. Onder andere op het vlak van zakelijke rechten, jacht, huur en medegebruik. Ook verkrijgen en beheren we projectgerelateerde toestemmingen op het gebied van bouwen, reclame, inrit, sloop, kap en natuur. Daarnaast werken we aan belangenbehartiging, planologie, inrichting, structuur- en ontwikkelingsplannen en huisvestings- en beleggingsadviezen.

Onze sectie bestaat uit vijf clusters:

 • Ondergrond
 • Ruimte
 • Omgevingsrecht en Private Zaken
 • Vergunningen Brandveiligheid, Milieu en Water
 • Milieubeheer en Advies

Cluster Ruimte
Het cluster Ruimte bestaat uit twee teams. Team Plannen richt zich met het programma Structuur- en Ontwikkelingsplannen op stedenbouwkundige toekomstplannen voor defensielocaties. Jij gaat aan de slag in team Ruimte dat met het oog op ruimtelijke ordening de belangen behartigt van alle defensielocaties in Nederland en het Caribisch gebied. Met tien andere omgevingsmanagers vorm je een hecht team. We gaan zoveel mogelijk voor een eenduidige aanpak van de werkzaamheden. Ook nu we allemaal vanuit huis werken. We begrijpen wat er nodig is om de belangen van Defensie in het eigen gebied te vertegenwoordigen. Je hebt vrijwel dagelijks contact met de managers van aangrenzende gebieden. Met hen stem je af over gebiedsoverschrijdende zaken. Neem een laagvliegzone, die kan zich over twee gebieden uitstrekken. Een keer in de vier weken zijn er cluster- en teamoverleggen waarin we onder meer zaken bespreken die in elk gebied kunnen voorkomen.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Iwan vd Wardt, Clusterhoofd Ruimte

06-10346359

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving & Selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice Werving & Selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Uitvoerend omgevingsmanager

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 20 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur aanbestedingen bouw en renovatie (schaal 11)

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag/Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur beveiliging rijksvastgoed

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd