• Rotterdam (Maastoren)  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 24 juli 2024 Nog 9 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: WNZ-24-015, Plaatsingsdatum: 20 juni 2024

Werken aan projecten die impact hebben op de hele samenleving, zoals goede doorstroom op de A15 Botlekbrug en het veilig houden van de Van Brienenoordbrug of aan de verbreding van de A20. Als omgevingsmanager zie je toe op een juiste uitvoering van de langlopende afspraken met alle betrokken stakeholders. Kom werken bij Rijkswaterstaat en gun jezelf een baan met toekomst! Solliciteer direct!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol

Binnen onze vaak technisch complexe en bestuurlijk dynamische omgeving realiseer jij de gewenste positionering van Rijkswaterstaat in de regio Zuid-Holland. Je stuurt het omgevingsmanagement van politiek-gevoelige projecten aan. Daarbij zie je toe op een correcte uitvoer van de langlopende afspraken met de verschillende stakeholders. In de uitvoeringsfase gericht op vervanging en renovatie of beheer, werk je aan projecten zoals het onderhoud van de regio A15 Maasvlakte – Vaanplein (MAVA), de Rijnlandroute (RLR), de Blankenburgverbinding (BBV) en A16 Rotterdam.

Als omgevingsmanager en coach stuur jij de de omgeving en -communicatieadviseurs aan. Je zet de beschikbare mensen en middelen zo efficiënt mogelijk in en betrekt de juiste interne en externe spelers en stakeholders bij jouw project. Dankzij jouw proactieve operationele, tactische en strategische afstemming verlopen werkzaamheden goed. Je concentreert je daarbij op het managen van politiek-bestuurlijke aspecten, verkeersmanagement, communicatie en conditionering. In deze regio zorg je voor een zo goed mogelijke afstemming met de omgeving, de gebruikers, bewoners en organisaties. De belangen van de beheerder houd je daarbij goed in de gaten. Samen met het projectteam werk je aan het behalen van projectmijlpalen en -doelen, waarbij de algehele verantwoordelijkheid bij de projectmanager ligt.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

Deze zelfstandige functie biedt jou de mogelijkheid om met jouw externe blik oog te hebben voor alle belangen, zodat je daadwerkelijk impact hebt op de omgeving.

Je bent niet alleen gericht op het het behalen van de doelen van het projectteam maar werkt ook graag actief mee. Dat doe je in een sturende en coachende rol, aan de ontwikkelingen op het vakgebied van omgevingsmanagement. Met jouw kennis en inzicht adviseer je met plezier het management op zowel strategisch als tactisch niveau en denk je mee in bestuurlijke context.

Wat wij aan jou waarderen

Als echte teamspeler ben je prima in staat om samen met anderen resultaten te behalen. Je staat open voor verandering, bent communicatief sterk en kunt goed luisteren. Je houdt van verbindend werken en het creëren van draagvlak, ook wanneer er sprake is van weerstand en je weet invloed uit te oefenen op de juiste plek. Daarnaast sta je bekend als proactief en netwerkvaardig.

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer direct!

Toch nog meer weten? Bel dan gerust met Wouter de Vos, senior omgevingsmanager, via 06-51311556 of met Merel Stolk, teamhoofd District Rotterdam Mainport, 06-27878850. Zij staan je graag te woord.

Of bekijk eens dit webinar over omgevingsmanagement en dit filmpje over het afzinken van tunneldelen en het interview met Jörgen van der Meer en kom zo meer te weten over omgevingsmanagement binnen Rijkswaterstaat.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen West-Nederland Zuid (WNZ)? Deze regio is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in de provincie Zuid-Holland. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten en 4 stormvloedkeringen in deze provincie.

Het gebied is dichtbevolkt met intensief gebruikte en complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. Knelpunten worden in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aangepakt. Zo is de A4 Delft-Schiedam aangelegd en wordt momenteel de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20 ontwikkeld.

Dit gebied staat tevens onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Waterveiligheid is dan ook een belangrijk onderwerp: zo heeft Rijkswaterstaat bijvoorbeeld sensoren in de dijken en stormvloedkeringen geplaatst (onder andere in de Maeslantkering) om de kwaliteit van onze waterkeringen te monitoren. Verder zijn er, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn.

De zorg voor onze veiligheid op de weg en over het water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal.

Organisatie

Rijkswaterstaat staat voor een enorme onderhoudsopgave. Bruggen, tunnels, sluizen, wegen en waterkeringen, gebouwd in de jaren 50 en 60, zijn toe aan renovatie en vervanging. Ons werk is om vooruit te kijken. Uitdagingen als klimaatverandering, mobiliteits-en milieuvraagstukken vragen om nieuwe oplossingen. We moeten ons rijkswegennet en ons vaarwegennet klaar maken voor de toekomst. We onderzoeken hoe we ons werk er zo organiseren dat we behouden wat we al doen én bijdragen aan de ontwikkeling van professioneel assetmanagement. En ook hoe we de organisatie hiertoe optimaal inrichten en collega’s kunnen faciliteren hun talenten gericht in te zetten. Dit betekent dat onze functies ook voortdurend veranderen. De rol zoals deze nu omschreven is, kan in de toekomst een andere invulling krijgen. Daarom kijken we naar de kennis, kunde, competenties en het talent dat jij meebrengt. Dit staat altijd voorop.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit 6 landelijke en 7 regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Jeske Elands, teamhoofd Projectgebonden Omgevingsmanagement 06-23186132

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Dorien van Eijnsbergen, adviseur Werving en Selectie 06-20310069

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectmanager planstudies

Rijkswaterstaat
 • Rotterdam
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 14
  €5.864 - €8.550 (bruto)

Technisch adviseur

Rijkswaterstaat
 • Utrecht en Middelburg
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Adviseur omgeving wegen

Rijkswaterstaat
 • Haarlem
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)