Netwerkadviseur bij de sector BSP (Beheerstrategie en Programmeren)

Provincie Noord-Holland

 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.472 - €4.959
 • Reageren voor 28 februari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer B&U-BSP-3312-1
 • Plaatsingsdatum 7 februari 2020

Functie­omschrijving

Als Netwerkadviseur werk je aan het in stand houden van de infrastructurele netwerken, die in beheer zijn bij de provincie Noord-Holland. Je bent in staat om operationele doelstellingen en functionele eisen te vertalen naar integrale maatregelenprogramma’s die gericht zijn op het in stand houden van de netwerken. Je hebt daarbij een belangrijke bijdrage in het actueel, betrouwbaar houden van het meerjarenprogramma van onderhoudsinvesteringen in de gebieden. De Netwerkadviseur stemt beheergrenzen en beheerafspraken af met andere infrabeheerders en interne stakeholders en gebiedsopdrachtnemers. Samen met de objectbeheerders, sector Mobiliteit van de directie Beleid en andere stakeholders stel je integrale projectscopes op (in de vorm van statusrapporten) en brengt deze in het Opdrachtenloket voor overdracht naar de interne realisator. Samen met diverse objectbeheerders, omgevingsmanagers, gebiedsaannemers en andere stakeholders handel je klachten en vragen af die via ons servicepunt binnen komen. Ook rapporteer je over het kwaliteitsniveau van de netwerken en bent daarbij in staat om risico’s helder te definiëren. Je behartig belangen van de provincie binnen infrastructurele projecten uitgevoerd door derden en stemt deze af met de verschillende vakdisciplines. Je bent een netwerkadviseur met oog voor het belang van de provincie en gevoel voor de verhoudingen binnen de opdrachtgeversketen. Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen (assetmanagement, innovaties, prestatie indicatoren, etc) en verwerkt die concreet in je werkzaamheden. Je werkt actief aan het bijhouden van de kennis op jouw vakgebied. Je brengt nieuwe kennis, ervaringen en standpunten in bij de vakgroep Netwerkadvies en pakt ontwikkelvragen proactief op. Je onderhoudt daartoe ook de externe contacten, neemt deel aan relevante (inter)provinciale overlegorganen en brengt daarbij (vernieuwende) standpunten in. Je bent in staat complexe opdrachten zelfstandig te trekken en zoekt daarbij samenhang en samenwerking met andere sectoren bij de directie B&U en de directie Beleid.

Functie-eisen

• Je hebt een HBO/academisch werk- en denkniveau; • Je beschikt over ten minste 10 jaar ervaring op het gebied van beheer en onderhoud; • Je hebt inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen; • Je hebt vaardigheid in het tot (interne) afstemming komen met betrekking tot het opstellen van programma’s en adviesnota's, wijzigingen in regelgeving en beleidsvoorstellen; • Het opstellen van beleidsadviezen en rapportages is geen probleem voor je; • Je kwalificeert jezelf met name op de competenties omgevingsbewustzijn, bestuurlijke effectiviteit, probleemanalyse en initiatief; • Conceptueel denken, beleidsvorming en strategie bepalen, probleemanalyse, oordeelsvorming, advisering en leiden van projecten behoren tot jouw vaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Maand­salaris Min €3.472 Max. €4.959 (bruto)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

• Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individuele Keuze Budget van circa 22% van je bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op gebied van verlofuren en geld. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. • Verder krijg je alle ruimte om je talent verder te ontwikkelen. • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- per 5 jaar. • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer en dienstreizen bij OV; • Goede balans tussen werken en privé, bij ons is 36 uur fulltime. Wil je meer of minder werken, in overleg is veel mogelijk. • Tijdelijke arbeidsovereenkomst en bij gebleken geschiktheid vast dienstverband • Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams.

Bijzonderheden

Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure. Bij indiensttreding wordt er om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. De sluitingsdatum van de vacature is 27 februari 2020.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Beheer & Uitvoering heeft als taakstelling het adequate beheer van de provinciale infrastructurele voorzieningen en gebieden en de uitvoering van projecten en programma’s ten behoeve van deze voorzieningen en gebieden. B&U zorgt voor de aanleg en reconstructie van nieuwe (provinciale) wegen en vaarwegen en voor het onderhouden van de bestaande wegen. We leggen fietspaden aan, bouwen ecoducten, maken verkeersveilige rotondes, werken aan veilige en natuurvriendelijke oevers en houden onze waterwegen op peil. We faciliteren goed openbaar vervoer en ontwikkelen en beschermen samen met organisaties, bedrijfsleven en inwoners het groen in Noord-Holland. We doen dit samen en duurzaam. B&U is ook bezig om haar ambitie als regisseur te realiseren. De onderwerpen die momenteel hoog op de agenda staan en die hieraan bijdragen zijn onder meer: assetmanagement, uitvoering van de geïntegreerde gebiedscontracten, het implementeren van het programma duurzaamheid en programma vaarwegen en het uitrollen van het nieuwe areaaldata-informatiesysteem. Vanuit de gebiedsteams wordt het beheer en onderhoud van het provinciale areaal georganiseerd en op hoog-tactisch en strategisch niveau aangestuurd. Binnen de netwerken zien we de objectdisciplines terug van onder andere kunstwerken, openbare verlichting en bermen. De werkprocessen van de volledige directie zijn georganiseerd binnen het Asset Management systeem. De beheerstrategie wordt uitgevoerd in de 6 gebieden onder aanvoering van 6 integrale gebiedsteams. Uitvoering van het vast- en variabel onderhoud en het incidentmanagement gebeurd door marktpartijen die met gebiedscontracten voor 10 jaar zijn vastgelegd in de gebieden.
Wil jij samen met collega’s bouwen aan de toekomst van ruim 2,5 miljoen Noord-Hollanders? Bij de provincie Noord-Holland werk je onder andere aan technologische innovaties, duurzame en slimme infrastructuur, energietransitie en natuurontwikkeling. Zo lever jij een bijdrage aan de samenleving! Bij de provincie werk je bovendien aan je eigen toekomst. Je krijgt de ruimte voor het ontwikkelen van jouw talenten, ambities en persoonlijke groei. Net als de provincie blijf je voortdurend in beweging en maken we samen het verschil.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Frans Noordberger sectormanager BSP

06-0611079097

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Servicedesk Info Personeel

023-5145606

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Provincie Noord-Holland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Unitmanager Wegen en Vaarwegen

Provincie Noord-Holland
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 3 maart

Beleidsadviseur Mobiliteit

Provincie Noord-Holland
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 36

Rentmeester

Provincie Noord-Holland
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 6 maart