MT-lid Subsidieportaal

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €6.547
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 5 juli Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DGSenB/220285
 • Plaatsingsdatum 20 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij DARC zijn we op zoek naar een nieuw MT-lid Subsidieportaal!

Per 1 januari 2020 is bij DGSenB het Subsidieportaal ingericht. Er is hard gewerkt en inmiddels staat er een goed functionerend team met gemotiveerde medewerkers en een solide proces voor het uitvoeren van subsidies en bijdragen aan medeoverheden. Het Subsidieportaal werkt voor alle onderdelen van het bestuursdepartement van JenV en is in positie als het kennisloket waar beleidsmedewerkers terecht kunnen met hun vragen.

Wat ga je doen?
Het werken bij het Subsidieportaal is afwisselend en uitdagend. Je geeft leiding aan een team van ongeveer 10fte. Je dagen zijn soms voorspelbaar maar vaker ook juist niet. Jouw doel is het goed functioneren van het Subsidieportaal te continueren en samen met je team alle aanvragen tijdig, rechtmatig en controleerbaar af te handelen. Als MT-lid van het Subsidieportaal onderhoud je daarbij contact met de opdrachtgevende beleidsdirecties binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en met toezichthouders als de directie Financieel-Economische Zaken, Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer.

Jij zorgt ervoor dat alle subsidieprocessen goede doorlooptijden hebben en dat je team de juiste werkzaamheden uitvoert. Het werkproces wordt onder jouw aansturing continu geoptimaliseerd, ook in relatie met de (financiële) systemen bij JenV. Bovendien zorg je voor een klantgerichte en dienstverlenende houding bij je hele team.

Het team
Het team Subsidieportaal draagt bij aan de maatschappelijke opgaven van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met de expertise van je team ben je een onmisbare partner voor beleidsmedewerkers én aanvragers zoals stichtingen, gemeenten en provincies. Het Subsidieportaal werkt voor het hele ministerie en kijkt dus mee bij een groot deel van het beleid. Het contact met de vele beleidsdirecties maakt dit een unieke positie om in werkzaam te zijn. Je team bestaat uit ongeveer 10 personen in de functies van juridisch adviseur en (senior) medewerker. Jouw medewerkers toetsen de aanvraag, adviseren de opdrachtgevende beleidsdirectie onder welke voorwaarden de subsidie wel of niet wordt toegekend en begeleiden vervolgens het proces tot en met de vaststelling achteraf. Jullie zijn samen verantwoordelijk voor de verschillende subsidiedossiers, van aanvraag tot en met verantwoording. We werken hybride. Wat betekent dat we minimaal 1 keer per week samen op kantoor zijn.

Wat zoeken wij in jou?
JenV kent relatief veel incidentele, beleidsrijke subsidiedossiers. Daarnaast heeft JenV er de afgelopen jaren een aantal grote regelingen voor financiële bijdragen aan gemeenten bij gekregen. Dat betekent dat het kan gaan om juridisch complexe vraagstukken, waar van het Subsidieportaal een oplossingsgerichte en flexibele houding wordt verwacht. Je kan je daarbij inleven in de standpunten van je gesprekspartner, en kunt tegenwicht bieden als het gaat om uitvoerbaarheid en (on)realistische verwachtingen. Je bent bekend met, of bereid je te verdiepen in zowel de financieel-procesmatige als de juridische kant van het proces.

Het aansturen, begeleiden en motiveren van je medewerkers laten wij met een gerust hart aan je over. Jij draagt bij aan hun ontwikkeling en creëert een prettige cultuur waarin mensen van elkaar kunnen leren.

Als MT-lid maak je deel uit van het managementteam (MT) van de directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit (DARC). Een keer per week komen jij, de andere MT-leden en de directeur bij elkaar in het managementoverleg. Daarin bespreken jullie diverse DARC-gerelateerde onderwerpen, inhoudelijke zaken of HR-gerelateerde onderwerpen. De sfeer in het managementteam is goed, het is een fijn team met interesse voor elkaar en waarin iedereen voor elkaar klaarstaat.

Ben jij de persoon met aantoonbare managementkwaliteiten die wij zoeken? Solliciteer dan per omgaande!

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Advies, Regie en Centrale autoriteit
De directie Advies, Regie en Centrale autoriteit (ARC) draagt bij aan het behalen van beleids- en uitvoeringsdoelstellingen van het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB). Dit doen we door te adviseren, faciliteren en toetsen op het gebied van financiën, informatievoorziening, juridische zaken en bedrijfsvoering. Verder geven we advies over beleidsvraagstukken vanuit juridisch, informatiekundig en financieel perspectief. We ondersteunen het directoraat, de beleidsdirecties en de programma’s van DGSenB. Ook helpen en ondersteunen we de bedrijfsvoering en uitvoering van werkprocessen binnen het bestuursdepartement van DGSenB. Denk hierbij aan managementondersteuning, personeelsadvies, financiën, juridische en facilitaire zaken.

Het Subsidieportaal
Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft de ambitie om alle facetten van het financieel beheer, waaronder het subsidiebeheer, geheel op orde te hebben. Het niet-beleidsmatige gedeelte van het subsidieproces is sinds 2020 op één plek geconcentreerd binnen het bestuursdepartement.

Het Subsidieportaal is daarmee een relatief nieuw team die het als haar missie ziet bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven van Justitie en Veiligheid. Met onze expertise zijn wij een onmisbare partner voor beleidsmedewerkers én aanvragers. Onze taak is te adviseren over en ondersteunen bij het rechtvaardig, tijdig en controleerbaar verstrekken van subsidies en bijdragen aan medeoverheden. Onze kernwaarden zijn betrouwbaar, professioneel en zelfstandig.

JenV kent een relatief groot aantal beleidsrijke, incidentele subsidies. Dit vergt medewerkers in het Subsidieportaal die oplossingsgericht meedenken met beleid over de precieze vormgeving.

Het Subsidieportaal voert het proces uit dat leidt tot het rechtmatig, juist, tijdig en controleerbaar verstrekken van een subsidie of bijdrage aan een medeoverheid, met de bijbehorende betalingen. Het Subsidieportaal werkt daartoe met een procesbeschrijving die de basis vormt voor een gedetailleerde werkinstructie. Er zijn dienstverleningsafspraken (dva) gemaakt met die organisatieonderdelen van het bestuursdepartement van het ministerie van Justitie en Veiligheid die subsidies (verwachten te) verstrekken. Onderdeel van die dva is een producten- en diensten catalogus (pdc). Het team bestaat uit tien personen: een MT-lid, juridisch adviseurs subsidies en (senior) medewerkers subsidies.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen
Voorkomen van slachtofferschap en daderschap. Slachtoffers van criminaliteit en kwetsbare personen ondersteunen en beschermen. Daders straffen én hierbij werken aan een goede terugkeer in de samenleving voor het verminderen van de recidivebieden. Dat kunnen we niet zonder partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor.

DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave een veilig en leefbaar Nederland centraal. We dragen bij door middel van genoegdoening en re-integratie via het voorkomen van criminaliteit, snel en effectief tenuitvoerleggen van straffen en financiële sancties en hulp aan slachtoffers.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open, respectvolle transparante wijze.

Het DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis.
Het DG bestaat uit drie directies:

 • De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS)
 • De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC)
 • De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit (DARC)

Tot slot valt het programma Artificiële Intelligentie (AI) onder het DGSenB en is ingericht voor de duur van drie jaar. Het programma zorgt ervoor dat JenV in die drie jaar met inhoudelijk gezag zichtbaar is in de nationale en internationale beleidsontwikkeling op het gebied van AI.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Justus Kox

06–52877176

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Leeuwen

06-52877140

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch adviseur Subsidies

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)