MT-lid Energiemarkt

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 22 augustus Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer DGKE_20220804_15
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Opgave
Als MT-lid Energiemarkt werk je mee aan een van de grootste uitdagingen van de komende decennia: de klimaat- en energietransitie. Het zijn actuele onderwerpen, die voorbijkomen in debatten, media en dichtbij mensen. Denk aan de aanleg van wind- en zonneparken, hoogspanningsverbindingen, alternatieven voor warmte uit aardgas en de ontwikkeling van waterstof. Hiervoor zoeken we een internationaal georiënteerde verbinder die strategisch kan denken en wil bijdragen aan het bouwen van deze nieuwe directie.

De directie bestaat uit een team van 5 MT-leden onder leiding van een directeur. Als MT-lid stuur jij twee clusters aan: Cluster EU & Internationaal en Cluster Netbeheer. In totaal bestaan de clusters uit ongeveer 20 fte.

Je bent verantwoordelijk voor het vormgeven van de Nederlandse energie-inzet op internationaal en Europees terrein. De energietransitie is daarbij leidend, maar je houdt het belang van betaalbaarheid en betrouwbaarheid van het energiesysteem altijd in het oog. De Nederlandse inzet wordt onder meer ingebracht bij de Europese Unie, de Europese lidstaten en bij diverse internationale organisaties, zoals het Internationaal Energie Agentschap. De Europese Unie heeft met het ambitieuze ‘Fit for 55’ pakket een pakket neergelegd met veel regelgeving, onder andere op het energieterrein.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beleid rondom de ordening en regulering van de netbeheerders. Dit doe je in samenspel met de collega’s die de ordening van de verschillende energiemarkten onder hun hoede hebben. Onderwerpen zijn de krapte op het elektriciteitsnet en het afbouwen van gas in de gebouwde omgeving. Dit vergt veel overleg met stakeholders en de inzet van een stevige hoeveelheid wet- en regelgeving. Daarbij denk je ook actief mee met de bredere problematiek van regie van overheidszijde op het toekomstige energiesysteem, gezien de ondersteunende rol van elektriciteitsinfrastructuur. Je overlegt hierbij nauw met de ACM, netbeheerders en grote energiegebruikers.

De energietransitie moet bovendien plaatsvinden in nauwe samenhang met andere grote opgaven zoals woningbouw, natuur/stikstof en de verduurzaming van de industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en land- en tuinbouw.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Energiemarkt richt zich op het realiseren van de ambitie t.a.v. CO2-reductie voor de energiesectoren in het klimaatbeleid. Hierbij is nadrukkelijk aandacht voor een goed functionerend energiesysteem in een mondiale en Europese context om de transitie van fossiele naar duurzame energievoorziening mogelijk te maken. Daarbij borgt de directie de betaalbaarheid en de betrouwbaarheid van de energievoorziening, zowel de leveringszekerheid als de voorzieningszekerheid. De voornaamste instrumenten zijn internationale en Europese samenwerking, ordening en regulering van de verschillende energiemarkten en (subsidie)-instrumentarium in de gebouwde omgeving.

De directie is verantwoordelijk voor het energiebesparingsbeleid en het realiseren van CO2-neutrale grootschalige elektriciteitsproductie, voor het beleid rondom de energierekening, waaronder de energiebelasting en voor de inbreng in en onderhandelingen over het energiebeleid in internationaal verband, in de Europese Unie en in het Pentalaterale Forum. Daartoe zet de directie onder meer de Energiegezant in.

De directie zorgt voor goed werkende energiemarkten. Daaronder valt de bijbehorende wetgeving voor de energiedragers warmte, gas, elektriciteit en waterstof, inclusief de ordening en regulering van de markten en de energie infrastructuur. Het streven is dat de doelen voor 2030 uit het Klimaatakkoord voor de elektriciteitssector worden gerealiseerd.

Daarnaast is de directie verantwoordelijk voor het borgen van het security-beleid voor de energiesector, waaronder crisisbeheersing, cybersecurity en economische veiligheid.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

Samen met zijn partners werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later. EZK verbindt en vernieuwt. Wij werken aan een klimaat neutrale samenleving en schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. We stimuleren innovatie en benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. We geven ondernemers ruimte om te vernieuwen en borgen de balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten. Deze uitdagingen vragen erom dat verduurzaming en economische ontwikkeling samengaan. In Nederland, maar ook internationaal. We zoeken daarbij actieve samenwerking met externe partners, binnen onze grenzen, Europees en globaal.

Het Directoraat-Generaal Klimaat & Energie
Energie is overal. Van de stopcontacten en verwarming in je eigen huis tot aan windparken op de Noordzee en vloeibaar gas uit verre werelddelen. Een doeltreffend energiebeleid is cruciaal voor welvaart en welzijn van de huidige en toekomstige generaties.

De opgave van het DG Klimaat & Energie (DGKE) is te zorgen voor een duurzame energievoorziening die tegelijkertijd veilig, betrouwbaar, ruimtelijk inpasbaar en betaalbaar is. Dat levert grote maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen op: Welke eisen stelt een sterk concurrerende CO2-neutrale economie in 2050 aan ons energiesysteem nu en in de toekomst? Hoe ziet onze lange termijn energievoorziening eruit en hoe spelen we daar nu al strategisch op in? Hoe ontwikkelen we dit energiesysteem op tijd en in samenhang met de andere ruimteclaims? Waar sturen we op als Rijksoverheid en wat laten we aan de markt? Welke kaders stelt de overheid aan marktpartijen en medeoverheden? Hoe realiseren we de grote energieprojecten die hiervoor nodig zijn in ruimtelijk, technisch en financieel opzicht? En hoe creëren we draagvlak voor de effecten van ons beleid, bijvoorbeeld voor de overgang van aardgas naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving? Dit zijn vragen die centraal staan in het werk bij het DGKE. Daarnaast voert het DG ook de regie op het nationale en internationale klimaatbeleid.

Het DG bestaat uit vijf directies plus een cluster Algemene Zaken. Het staat in nauwe verbinding met het programma-DG Groningen & Ondergrond en het DG Bedrijfsleven & Innovatie van EZK. Bij al deze taken werkt het DG bovendien samen met vele stakeholders zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden, burgers, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties.

Anders kijken. Meer zien.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Michel Heijdra, Directeur Energiemarkt

070-3796670

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marens Evers, MD consultant voor de ministeries van EZK en LNV

06-11301726

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT-lid tevens plv. directeur Ondernemingsklimaat

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat/ DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 6 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager Patiënt en Zorgordening met optie van plaatsvervangend directeur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 10 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

MT Lid Digitale Economie tevens plaatsvervangend Directeur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)