Moleculair Mycoloog

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Wageningen
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 1 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20220413_10a
 • Plaatsingsdatum 5 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb je een passie voor het ontwikkelen van diagnostische tools? Was jij tijdens je studie biologie of plantwetenschappen al geïnteresseerd in de schimmels en hun interactie met planten? Dan is dit je kans om die kennis in de praktijk te brengen!

Als Moleculair Mycoloog kom je te werken bij de afdeling Nationaal Referentie Centrum (NRC) en werk je zowel samen in een groep van tien mycologen, als met een groep van twintig moleculair biologen. Zij dienen als opdrachtgever én als sparringpartner en kunnen je helpen bij je inhoudelijke ontwikkeling. Het doel is om de diagnostiek van quarantaineschimmels verder te ontwikkelen met moleculaire technieken en jij bent de brug die beide groepen daarin samenbrengt.

De door jou ontwikkelde methoden worden gebruikt voor het uitvoeren van diagnoses aan ziek plantmateriaal en jullie geven hierover gevraagd en ongevraagd advies aan interne- en externe partijen. Daarmee dragen jullie bij aan het waarborgen van de veiligheid van de Nederlandse landbouw en het openbaar groen.

Wat ga je doen?
De focus van deze positie ligt op het samen met je collega’s verder automatiseren/borgen van de diagnostiek van quarantaineschimmels, door het ontwikkelen van moleculaire toetsen. Hiervoor vertaal je de wensen van de mycologisch diagnostisch specialisten naar de moleculaire biologie en initieer je onderzoek ten behoeve van toetsontwikkeling en tracering. Op het lab heb je hiervoor de beschikking over moderne apparatuur en krijg je de ondersteuning van onze bekwame en enthousiaste analisten. Met deze opzet willen we tijdig gereed staan om adequaat te kunnen handelen bij de opkomst van nieuwe fytosanitaire bedreigingen.

Om deze functie tot een succes te maken, volg je de wetenschappelijke literatuur op de voet én onderhoud je een netwerk op het gebied van de mycologische diagnostiek en taxonomie. Je legt makkelijk contacten en spreekt een behoorlijk woordje mee in het vocabulaire van zowel de mycologen, de moleculair biologen, als de bio-informatici. Je weet mensen te overtuigen van je ideeën en kan deze ideeën goed vormgeven binnen de kaders van een geaccrediteerd laboratorium. Zo lever jij een positieve bijdrage aan het vrijhouden van Nederland en Europa van de meest ongewenste plantpathogene schimmels.

Op z’n tijd kun je in het laboratorium bijspringen bij het diagnosticeren van de belangrijkste quarantainepathogenen of het analyseren van sequenties uit onderzoeksprojecten. Evengoed weet jij je weg te vinden in het overdragen van kennis en methoden aan directe collega’s. Verder ben je samen met je collega’s medeverantwoordelijk voor het onderhoud en de ontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Nationaal Referentiecentrum fytosanitair (NRC-fyto) is binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hét kenniscentrum voor plantenziekten en -plagen, vectoren en invasieve planten.

De afdeling beschikt over moderne laboratorium- en kasfaciliteiten, die het mogelijk maken deze organismen te diagnosticeren en te onderzoeken. Je werkt in een divers team van enthousiaste en bevlogen specialisten, die kennis leveren over schadelijke organismen, zowel op het gebied van de diagnostiek als biologie, epidemiologie en taxonomie.

Vanuit de specifieke vakkennis informeren we over het bestrijden en beheersen van uitbraken en de potentiële risico’s van plantenziekten en plaagorganismen, in relatie tot de wereldwijde handel in planten en plantaardige producten. Hiervoor leggen we contacten met onderzoekers, bedrijven en beleidsmedewerkers in het binnen- en buitenland en onderhouden we deze contacten.

Het NRC-fyto is geaccrediteerd volgens ISO 17025.

We zijn een kennisgeoriënteerde afdeling. We bieden je goede faciliteiten voor kennisverdieping en -verbreding, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen en het bezoeken van congressen en zusterorganisaties.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.
Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

M.M. (Maikel) Aveskamp, teamleider NRC

06-11522844

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider Productveiligheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur EU-subsidies

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inspecteur Auditor dierlijke bijproducten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats = Woonplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)