Modelleur volksgezondheid en preventie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 10 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer V&Z-VPZ-109
 • Plaatsingsdatum 16 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het RIVM is op zoek naar een enthousiaste, wetenschappelijk ingestelde en ervaren modelleur volksgezondheid en preventie.

Algemene omschrijving

Als modelleur binnen de afdeling Statistiek, Informatica en Modellering ga je aan de slag met diverse wiskundige en statische vraagstukken op het gebied van volksgezondheid en preventie. Hierbij kun je denken aan het modelleren van de toekomstige ontwikkeling leefstijlkarakteristieken, zoals roken, overgewicht en alcoholgebruik en berekening van het effect daarvan op daaraan gelieerde ziekten als diabetes en hart- en vaatziekten. Ook zal je meewerken aan modellen die de toekomstige effecten van interventies (zoals vanuit het Nationaal Preventieakkoord) op de volksgezondheid kunnen doorrekenen. En aan modellen om toxicologische effecten van stoffen op de gezondheid van mens en dier te bepalen.
De resultaten van deze modelleervraagstukken beschrijf je in (Nederlandse) rapportages en wetenschappelijke artikelen. Zo draag je bij aan wetenschappelijke input voor beleid op het gebied van preventie en volksgezondheid. Daarnaast draag je bij aan de centrale taken van de afdeling om binnen het RIVM innovatief onderzoek te stimuleren, de kwaliteit van onderzoek/modellering te verhogen en onderwijs te verzorgen. Je herkent welke nieuwe kwantitatieve methoden een substantiële bijdrage aan de kwaliteit van het RIVM onderzoek kunnen leveren. Hiervoor onderhoud je goede contacten met onderzoekers van het RIVM en nationale en internationale samenwerkingspartners. Je hebt hierbij de mogelijkheid je te ontwikkelen in onderzoek op het gebied van statistiek, modellering, epidemiologie en preventie.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Wiskundige en statistische methoden gebruiken om vraagstukken op het gebied van volksgezondheid en preventie te beantwoorden
 • Als volwaardig gesprekspartner meedraaien in RIVM-brede multidisciplinaire onderzoeksprojecten. Je vertaalt vraagstukken uit het domein naar statistische en/of model oplossingen en geeft hierover advies aan onderzoekers en schrijft mee aan wetenschappelijke publicaties;
 • Aansturen van multidisciplinaire projecten of processen op het gebied van gezondheidsmodellering, acquisitie en communicatie met stakeholders
 • Je neemt initiatief wanneer je kansen ziet om de kwaliteit van het modelleren binnen het RIVM te verhogen, onder andere door het leveren van een actieve, resultaatgerichte bijdrage aan het verbinden van modelleringsgroepen binnen het RIVM door het organiseren van activiteiten gericht op kennisdelen en onderlinge afstemming.
 • Je communiceert je ideeën, werkwijze en oplossingen op een manier die voor de ander goed te volgen is, en creëert daarmee draagvlak bij zowel onderzoekers met een andere achtergrond als bij collega’s die gespecialiseerd en veelal gepromoveerd in de methodologie zijn;
 • Je bouwt intern een groot netwerk op, waardoor andere onderzoekers je weten te vinden en je daarmee regelmatig nieuwe opdrachten binnenhaalt;
 • Je onderhoudt externe netwerken en schept daarmee mogelijkheden voor samenwerking.

Functie-eisen

 • Je bent een enthousiaste onderzoeker met een kwantitatieve achtergrond en brede interesse in volksgezondheidsvraagstukken.
 • Je hebt een opleiding op academisch niveau in (toegepaste) wiskunde met specialisatie statistiek/kansrekening/modellering, econometrie, epidemiologie met sterke statistische component, of methoden en technieken voor sociale wetenschappen, bij voorkeur afgerond met een wetenschappelijke promotie.
 • Je hebt brede kennis van én ervaring met methoden en technieken voor data-analyse en modellering, bij voorkeur toegepast op gezondheidsdata.
 • Je hebt kennis van en ervaring met R, je hebt ervaring met programmeren en bent in staat kennis van andere pakketten snel te verwerven.
 • Je hebt een goed analytisch vermogen, neemt initiatief om problemen op te lossen en je kunt complexe problematiek in begrijpelijke taal uitleggen.
 • Je communiceert duidelijk en neemt graag de verantwoordelijkheid op je voor (een werkpakket binnen) een project. Je werkt resultaatgericht en weet werk te prioriteren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

We ontvangen graag je digitale sollicitatie waarbij je je motivatiebrief mag richten aan Inez Joung, hoofd afdeling Statistiek, Informatica en Modellering.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De functie valt binnen de afdeling Statistiek, Informatica en Modellering. Deze afdeling ondersteunt het gehele RIVM bij de uitvoering van zijn kerntaken door middel van deskundig advies, bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling van methodologie. Dit doet de afdeling door het geven van adviezen op het gebied van statistiek, informatica en modellering aan alle centra van het RIVM, door het op verzoek uitvoeren van delen van projecten van deze centra en op basis van eigen onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe statistische en wiskundige methoden. Daarnaast heeft de afdeling RIVM-brede taken zoals het geven van cursussen en ondersteunen van het gebruik van statistische en modelleringssoftware. De afdeling maakt deel uit van het centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ) van het RIVM. Dit centrum onderzoekt en ontwikkelt kennis op het terrein van volksgezondheid, preventie en zorg in het algemeen, en voor voeding en voedsel in het bijzonder. Het centrum VPZ bevordert de publieke gezondheid door kennis in te zetten over de ontwikkeling van belangrijke gezondheidsproblemen (inclusief oorzaken), de mogelijkheden om deze problemen te voorkomen en innovaties in de zorg. Het centrum biedt bouwstenen voor nationaal en internationaal volksgezondheidsbeleid en beantwoordt ad hoc-vragen.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.

Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2021 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 1800 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anoukh van Giessen, Coörd. gezondheidsmodellering & onderz. gezondheids(economische) modellering

030-2749111

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Asmae Uali, Vacaturebeheer

030-2742054

Linda de Greef-Norden, Vacaturebeheer

030-2743682

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Statisticus/Data scientist

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Junior) infectieziektenmodelleur

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 11 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Datamanager / Applicatiebeheerder

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 11 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd