Medior zorg- en behandelinrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 7
 • Uren per week 28 - 36
 • Maand­salaris €2.405 - €3.135
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 oktober
 • Vacaturenummer 2286
 • Plaatsingsdatum 3 juli 2019
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In het penitentiair psychiatrisch centrum in Scheveningen, penitentiaire inrichting Haaglanden, verblijven gedetineerden met psychosociale problemen. Als zorg- en behandelinrichtingswerker geef jij een goede invulling aan de bewaring, beveiliging en begeleiding van deze bijzondere gedetineerden/patiënten. Zo help je ze met een succesvolle terugkeer in de maatschappij én werk je mee aan een veilige samenleving.

Naast bewaring en beveiliging ben je verantwoordelijk voor intensieve individuele begeleiding van de gedetineerden/patiënten in de woon- en leefsituatie en bij activiteiten. Ook verleen je intensieve zorg aan gedetineerden/ patiënten. Jij draagt zo bij aan een humane uitvoering van detentie, de beperking van de detentieschade en het voorkomen van recidive. Dit doe je niet alleen, maar samen met je senior collega’s, verpleegkundigen, het afdelingshoofd en een behandelcoördinator.

Functie-eisen

 • Je hebt een mbo 4-diploma sociaalpedagogisch werk.
 • Je hebt theoretische en toepassingsgerichte kennis van psychopathologie en methodes op het gebied van sociotherapeutische en pedagogische begeleiding.
 • Je hebt kennis van veiligheidsvoorschriften en procedures.
 • Je hebt inzicht in intermenselijk gedrag.
 • Je kunt helder communiceren met gedetineerden met psychosociale problemen.
 • Je kunt rapportages opstellen.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je bent weerbaar en hebt een goede fysieke conditie.
 • Je weet je flexibel te bewegen in het spanningsveld tussen vaste procedures en
  werkafspraken enerzijds en maatwerk en een persoonsgerichte aanpak anderzijds.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 7
 • Maand­salaris Min €2.405 Max. €3.135 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 28
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en tijd (bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met:

De heer R. Eickhoff, afdelingshoofd (ZBIW PPC), tel: 08807 14452 en de heer A. Verschoor, plv. vestigingsdirecteur, tel: 08807 14601

 

 

 

 

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Locatie Scheveningen van de penitentiaire inrichting Haaglanden bestaat uit het penitentiair psychiatrisch centrum en het justitieel centrum voor somatische zorg. Ook herbergt de locatie de detentie-units van de internationale organisaties.

PI Haaglanden heeft een korte film gemaakt waarmee je een beeld krijgt van het complex en onze verschillende functies, afdelingen en werkzaamheden. Je kunt het filmpje bekijken via het volgende linkje: https://www.dji.nl/pers-media/videos/corporate-films/film-pi-haaglanden.aspx

 

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R. Eickhoff, afdelingshoofd (ZBIW PPC)

08807 14452

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Verpleegkundige zorg en behandel inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Justitieel verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Complexbeveiliger penitentiaire inrichting Haaglanden

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd