Medior/Senior wetenschappelijk medewerker

Ministerie van Algemene Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 8 maart
 • Vacaturenummer AZ-2020-003
 • Plaatsingsdatum 12 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe speelt Nederland in op Europese en mondiale geopolitieke en economische verschuivingen? Wat is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven? Hoe kan de overheid de kwaliteit van het openbaar bestuur verhogen? Welke sociale spanningen zetten het samenleven onder druk? Hoe ziet de natuur er in de toekomst uit? Als wetenschappelijk medewerker werk jij aan onderzoeken en adviezen over uiteenlopende thema’s die de basis vormen van het regeringsbeleid.

Je gaat aan de slag bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Je neemt deel aan multidisciplinaire projectteams die onderzoek doen naar uiteenlopende onderwerpen. De projectteams kennen een wisselende omvang en bestaan uit wetenschappers met verschillende achtergronden, zoals bestuurskunde, recht, economie, filosofie, sociologie, geschiedenis, natuurkunde en internationale betrekkingen. Jij stimuleert je collega’s om hun individuele kennis en kunde in te brengen en geeft ze opbouwende feedback.

 

Functie-eisen

 • Je bent een talentvolle onderzoeker met kennis en ervaring met wetenschappelijke beleidsadvisering.
 • Je bent gepromoveerd en bent breed georiënteerd.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het leiden van multidisciplinaire onderzoeksprojecten.
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en hebt overtuigingskracht.
 • Je bent in staat om buiten de gevestigde denkpatronen nieuwe ideeën, concepten en oplossingen te ontwikkelen.
 • Je kunt opbouwende kritiek geven én ontvangen.
 • Je bent in staat om gedachtevorming in teamverband op gang te brengen en op basis daarvan ideeën verder te ontwikkelen.
 • Je bent omgevingsgericht, zowel extern (politieke en maatschappelijke ontwikkelingen) als intern (organisatorische uitdagingen bij het werken in projecten).

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  De functie van medior wetenschappelijk medewerker is ingedeeld in schaal 12. Bij de senior wetenschappelijk medewerker past schaal 13 (in bijzondere gevallen is schaal 14 bespreekbaar).

  Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en aantoonbare, relevante werkervaring.

 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken staan gepland voor 10, 12 en 16 maart 2020.
 • We vinden het belangrijk dat je waarde toevoegt aan ons team, zodat we inzichten en kennis verder kunnen verbreden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid streeft een zo divers en inclusief mogelijke teamsamenstelling na.
 • Als je bij ons in dienst komt, vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.
 • Het ministerie gaat zorgvuldig om met verstrekte gegevens. Solliciteren is instemmen met gegevensverwerking en bewaren t.b.v. de sollicitatieprocedure. Na afronding van de selectieprocedure worden uw gegevens binnen 6 weken vernietigd.

Meer over de functiegroep Senior Wetenschappelijk Medewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de Nederlandse regering. Het bureau van de WRR staat de Raad bij in zijn taak de regering, het parlement en de samenleving te informeren en te adviseren over strategische langetermijn vraagstukken. Het ontwikkelen, ontsluiten en verbinden van op vele plaatsen aanwezige kennis ten behoeve van het regeringsbeleid is een kerntaak van de WRR. De onderwerpen waarover we adviseren zijn sectoroverstijgend en hebben betrekking op maatschappelijke vraagstukken waarmee de regering nu of in de toekomst te maken kan krijgen. Denk daarbij aan thema’s als de rechtstaat, kwaliteit van het openbaar bestuur, migratie, maatschappelijk onbehagen en duurzaamheid. Bij de WRR werken we in projectteams, veelal onder leiding van een raadslid en een projectcoördinator van de wetenschappelijke staf. Meer informatie is te vinden op de website https://www.wrr.nl.

Ministerie van Algemene Zaken

Het ministerie van Algemene Zaken is een relatief klein departement dat echter meer omvat dan alleen het ‘torentje’. Met onze circa 400 medewerkers bevorderen wij het algemeen regeringsbeleid. Onze belangrijkste taken zijn de ondersteuning van de Minister-president bij de coördinatie van het algemene regerings- en communicatiebeleid. Bekend zijn het Kabinet Minister-president, de Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst en de Dienst Publiek en Communicatie. Ook het bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering, is onderdeel van onze organisatie. Concern-Control en de Directie Bedrijfsvoering ondersteunen de activiteiten van deze organisatieonderdelen, eveneens als een wisselend aantal onafhankelijke commissies.

Meer informatie over de organisatie (http://www.minaz.nl)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Frans Brom, directeur WRR

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Petra Zwart, personeelsadviseur

070-3564067

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatieadviseur

Ministerie van Algemene Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker / secretaris beroepen in de zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Communicatiestrateeg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd