• Utrecht
 • HBO bachelor
 • 38 uur
 • €4.545 - €6.237 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 4 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 572060, Plaatsingsdatum: 2 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Medior Security Specialist!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

De afdeling M&F IT heeft tot doel het beheren en door ontwikkelen, van circa 200 applicaties (o.a. SAP, maar ook andere COTS -Commercial Off The Shelf- en zelf ontwikkelde applicaties) voor de financiële en (materieel) logistieke processen binnen defensie oftewel “Achter elke militair staat het technisch en logistiek leger van JIVC/M&F IT!”

Wat ga je doen?

1. Levert een bijdrage aan de inhoud en kwaliteit van de security processen, door:

 • Het opstellen van kaders, procedures en/of werkinstructies security werkgebied;
 • Het analyseren van geconstateerde security uitdagingen en het team overstijgend adviseren van afdeling M&F RUN, projectleiders en het security team over de te maken keuzes en gevolgen;
 • Het volgen van ontwikkelingen, innovaties, kansen en verbetermogelijkheden binnen het security domein;
 • Het analyseren van deze ontwikkelingen en innovaties en vertalen naar potentiele gevolgen voor de data veiligheid bij M&F;
 • Het adviseren over vraagstukken waarbij security kaders overschreden worden;
 • Het afwegen van risico's op data (beschermen) en processen (werkbaarheid) voor Defensie;
 • Het besluiten over uitzonderingen op de werkinstructies of procedures.

2. Adviseert intern JIVC over de beveiliging van data in de systemen, door:

 • Adviseren van structurele verbeteringen op beveiligingsgebied;
 • Analyseren en evalueren van de kwaliteit van dienstverlening door het security team en het adviseren van verbeteringen;
 • Gevraagd en ongevraagd advies over actuele beveiligingsvraagstukken vanuit actualiteit, nieuwsbrieven, monitoring of geconstateerde tekortkomingen;
 • Het meewerken aan het verwoorden van beveiligingsconcept;
 • Het ontwikkelen van draagvlak voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen;
 • Het actief stimuleren van kennisoverdracht binnen het Security Team;
 • Het begeleiden van externe auditors tijdens het onderzoek, levert data op en beantwoord de eerste vragen.

3. Coördineert de samenhang tussen meerdere samenwerkende applicaties op security gebied, door:

 • Het bewaken van het behalen van het doel van wijzigingen en de realisatie binnen de kaders van tijd, geld en kwaliteit;
 • Het bewaken de integrale, samenwerkende functionaliteit van de gewijzigde applicaties;
 • Het afstemmen met (functioneel, applicatie en technisch) beheerders van individuele applicaties;
 • Het opleveren van data over de samenwerking van de applicaties tot een geleverde functionaliteit ten behoeve van externe auditors;
 • Het initiëren van afstemmomenten tussen de verschillende betrokken partijen en hiervoor een agenda opstellen en het leiden van het overleg.

4. Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van de security visie en roadmap door:

 • Het na analyse van gegevens aanleveren van advies en management- en sturingsinformatie;
 • Het toetsen en analyseren van beleidsplannen op operationele uitvoerbaarheid;
 • Het actief uitdragen van de security visie binnen afdeling M&F;

5. Leidt security projecten door:

 • Het formuleren van (eind)resultaten, beoordelen van organisatorische haalbaarheid en het benoemen van kritische succesfactoren;
 • Het opstellen van een plan van aanpak (definiëren fasen, benoemen deelprojecten/-producten, projectstructuur- en organisatie, bepalen financiën en globale planning);
 • Het inhoudelijk, procesmatig en procedureel voorbereiden van besluitvorming in de verschillende fasen van een project;
 • Neemt initiatief om de informatie beveiliging van Defensie op het Materieel-Logistieke en Financiële domein te verbeteren en draagt dit aan ter opname in afdelingsverbeterplannen;
 • Verantwoord en verdedigt de beveiligingsverbeterplannen bij de teamleider en Senior Security specialisten;
 • Kweekt draagvlak binnen afdeling M&F en speelt in op de zorgen en uitdagingen van de overige beheerteams op beveiligingsgebied en op het gebied van beveiligingsplannen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Logistiek is “uitgevonden” binnen defensie. We bieden jou een plek in een omgeving met alles wat automatisering te bieden heeft op het gebied van materieel logistiek en financiën.

Ook bieden wij je leuke collega’s en doorgroeimogelijkheden. M&F is een grote organisatie van ca 250 mensen, waarin je je zowel in de breedte (verschillende teams/onderwerpen) als qua niveau (junior, medior, senior) kunt ontwikkelen. Mocht je je ooit buiten M&F willen oriënteren dan zijn er binnen JIVC nog 3000 andere functies, en binnen defensie nog veel meer. Alles wat je in de maatschappij zou kunnen zoeken is er binnen defensie.

We zijn flexibel als het gaat om thuiswerken maar vinden het ook belangrijk dat je je collega’s goed kent, en persoonlijk contact onderhoudt. In de meeste gevallen betekent dit ca 50/50 thuis en op locatie werken.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jorrit Middeldorp

06-83428477

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Floris-Jan Henzen, Recruitment Adviseur

06-33051490

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Security Specialist

Ministerie van Defensie
 • Utrecht-Kromhoutkazerne
 • HBO bachelor
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)

Senior Autorisatie Specialist

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • HBO bachelor
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)

Senior Consultant M&F

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • HBO bachelor
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)