Medior APV vergunningverlener

Gemeente Zoetermeer

 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36 - 32
 • Maand­salaris €2.729 - €4.008
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 23 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 1125983
 • Plaatsingsdatum 11 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zoetermeer heeft de ambitie binnen vijftien jaar 10.000 tot 16.000 extra woningen te bouwen, op verschillende plekken in de stad, ook in de bestaande bebouwing. Daarnaast wil de gemeente Zoetermeer bruis en evenementen in de stad stimuleren. En staan we aan de vooravond van de invoering van de Omgevingswet. Een enorme opgave, waar de 35 medewerkers van het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving de komende jaren hun handen meer dan vol aan gaan hebben. Als APV vergunningverlener ben je als casemanager verantwoordelijk voor de beoordeling van de complexe vergunningaanvragen. Het gaat hoofdzakelijk om de Algemene Plaatselijke Verordening (zoals evenementenvergunningen) en Bijzondere Wetten (zoals de Drank- en Horecawet, Zondagswet en de Wet op de Kansspelen). Het voeren van een intakegesprek met de aanvrager en het adviseren van de aanvrager in het proces van vergunningverlening behoort tot jouw takenpakket, alsmede het voeren van overleggen voeren met en inwinnen van adviezen bij de VRH, ODH, politie of andere adviseurs.

Takenpakket
 • Fungeren als case manager voor aanvragers van vergunningen
 • Beoordelen van complexe aanvragen, waarbij het hoofdzakelijk gaat om Apv (evenementen) en Bijzondere Wetten (zoals DHW, Zondagswet, Wet op de Kansspelen)
 • Beoordelen of aanvragen volledig zijn en onder welke voorwaarden de vergunningen of ontheffingen verleend kunnen worden
 • Overleggen voeren met organisatoren en adviseurs, zoals, VRH, politie en andere adviseurs
 • Uitvoeren Bibob toets
 • Opstellen van een vergunning of ontheffing
 • Gemotiveerd afwijzen van een verzoek en het verzorgen van de volledige administratieve afwikkeling
 • Het behandelen van informatieverzoeken en vragen van burgers over het verlenen van vergunningen
 • Bijdrage leveren aan verbetering van de kwaliteit van werkwijzen en producten van het team op het gebied van vergunningverlening APV en bijzondere wetten
 • Opstellen dan wel input leveren voor beleid binnen genoemde taakvelden

Functie-eisen

 • Minimaal HBO opleiding (bij voorkeur HBO rechten of vergelijkbaar)
 • Aantoonbare kennis en werkervaring van de Awb, de APV, Bijzondere Wetten en de wet Bibob
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Medewerker Vergunningen

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving
 • Maand­salaris Min €2.729 Max. €4.008 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 32

Bijzonderheden

Competentieprofiel
Klik hier voor het competentieprofiel.

Functieprofiel
De gemeente Zoetermeer werkt met generieke functiebeschrijvingen. Klik hier voor het profiel van de generieke functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving bestaat uit 2 teams: het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid.
Het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (team VTH) is primair een uitvoeringsgericht team. Het team is verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken ten aanzien van vergunningverlening, het houden van (bouw)toezicht en de juridische handhaving van het overtreden van wet- en regelgeving binnen de fysieke leefomgeving.
Het team Openbare Orde en Veiligheid (team OOV) is verantwoordelijk voor de beleidsvorming en bestuursondersteuning ten aanzien van veiligheid en openbare orde in de stad. Binnen OOV is ook het team Handhaving gepositioneerd dat zich bezig houdt met het toezicht op de openbare ruimte etc.

Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert.
Daarbij staan vijf thema’s centraal:
Hart voor de Stad denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers
Eigen kracht we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers
Samen bouwen we werken samen met interne en externe partners
Tijd & Ruimte om te leren we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk
Samen bewegen door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Zoetermeer nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Gegevensmanager/-architect

gemeente Zoetermeer
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 24 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Projectmanager Civiel

gemeente Zoetermeer
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Werkvoorbereider openbare verlichting

Gemeente Zoetermeer
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 18
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd