Medewerker Toezicht en Handhaving Wet natuurbescherming

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Contractduur 2 jaar (met de mogelijkheid tot verleniging)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.881 - €4.070
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Juridisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 2 juni Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20220429_9
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als medewerker toezicht en handhaving beoordeel je of de Wet natuurbescherming wordt overtreden bij (grote) infrastructurele projecten. Je doet dit zowel intern als op locatie waarbij je handhavend kunt optreden. Hierbij pas je een breed palet aan bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen toe. Je gaat aan de slag als toezichthouder en handhaver soortenbescherming en wordt daarbij ingezet op verschillende onderwerpen, zoals; ruimtelijke ingrepen, houtopstanden, gedragscodes. Een ander onderdeel van je takenpakket is handhaving en toezicht op de wet- en regelgeving over invasieve uitheemse soorten. Hiermee draag jij bij aan de opgave van RVO.nl; het beschermen van inheemse dier- en plantensoorten, ecosystemen en biodiversiteit.

Wat ga je doen?

 • Je behandelt handhavingsdossiers op de onderwerpen ruimtelijke ingrepen, houtopstanden en gedragscodes.
 • In het kader van toezicht en handhaving breng je gemiddels 1 à 2 keer per maand (on)aangekondigd bezoeken aan infrastructurele projecten door heel Nederland. Je bereidt het bezoek voor, legt een bezoek ter plaatse af en zorgt voor de verslaglegging en verdere afhandeling van dossiers (en voert waar nodig hercontroles uit).
 • Je treedt in overleg met initiatiefnemers en eventueel belanghebbenden in het kader van lopende handhavingsdossiers en geeft voorlichting over de Wet natuurbescherming.
 • Intern heb je korte lijntjes met onze ecologen en juristen om gezamenlijk te bepalen welke stappen in een dossier gezet moeten worden.
 • Je verricht tevens collegiale handhavingstoetsen op de door RVO.nl af te geven ontheffingen. Deze toets kan eraan bijdragen dat ontheffingen beter uitvoerbaar zijn en worden nageleefd door initiatiefnemers, waardoor overtredingen van de Wnb worden voorkomen.
 • Je beoordeelt samen met onze ecologen steekproefsgewijs de ecologische werkprotocollen van projecten.
 • In samenwerking met collega's, handhavings- en ketenpartners behandel je handhavingsdossiers en hou je toezicht op de wet- en regelving over invasieve uitheemse soorten. Je beoordeelt of er sprake is van een overtreding en bepaalt welke maatregelen ingezet worden om de overtreding te stoppen/toekomstige overtredingen te voorkomen. Je onderhoudt hierbij contacten met diverse doelgroepen en betrokkenen. Je neemt daarnaast deel aan voorlichtingsactiviteiten om naleving van de wet- en regelgeving te verhogen.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Vergunning en Handhaving is onderdeel van de directie Kernprocessen EU. Binnen deze afdeling worden vergunningen en ontheffingen verleend. Tevens vindt handhaving plaats op vigerende wetgeving.

Het team Handhaving Dier, Natuur & Handhavingsregie is gespecialiseerd in de bestuursrechtelijke handhaving op het terrein van de natuurwetgeving (Wet natuurbescherming, CITES-verdrag) en dierenwelzijn (Gezondheids- en Wet dieren) en maakt onderdeel uit van de afdeling Vergunningen & Handhaving. Deze handhaving bestaat uit het opleggen van bestuursrechtelijke maatreglen zoals het schrijven van waarschuwingsbrieven en beschikkingen (bestuurlijke boete, last onder dwangsom en -bestuursdwang) en het geven van voorlichting over de regelgeving. Het team bestaat uit ca. 45 medewerkers en heeft als standplaatsen Den Haag en Assen.

De medewerkers binnen de afdeling V&H bedienen een breed scala aan sectoren zowel binnen de agrarische sector, alsmede dier, natuur en visserij. We werken voor verschillende opdrachtgevers en diverse ministeries, maar met name voor het ministerie van LNV.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ana Fernández Rodríguez, coördinator

06-11593732

Kavita Hira, teammanager

06-29469539

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Uitvoeringsexpert handhaving Wet natuurbescherming

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag/Zwolle/Utrecht/Roermond/Assen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beoordelaar Wet natuurbescherming en Wet dieren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medewerker Woo

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd