• Stand­plaats Amersfoort - Bernhardkazerne
 • Contractduur Btreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.146 - €4.343
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 1 januari
 • Vacaturenummer 570504
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Medewerker Techniek bij Defensie!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 41.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Staat de operationele militair bij jou op de eerste plaats en weet jij de (technische)vraag van de operationele militair op juiste waarde te schatten? Dan nodigen we jou uit om te solliciteren op de volgende functie. Deze functie biedt vrijheid en flexibiliteit, maar er wordt ook veel zelfstandigheid gevraagd.

Als Medewerker Techniek, draag je bij aan de ontwikkeling van het Informatie Gestuurd Optreden van de Landmacht.

Wat ga je doen?

 • Als Medewerker Techniek werk je onder leiding van zelfstandig of samen met medewerkers van het team Engineering aan meerdere projecten en onderhoud- of revisietrajecten van (wapen)systemen en voertuigen waar de hardware ter ondersteuning van C4I (Command and Control, Communicatie, Computers en Informatie) wordt toegepast.
 • De werkzaamheden zijn gericht op de fysieke integratie van C4I middelen binnen de verschillende platformen (voertuigen) met als doel het opstellen van documenten die samen de handleiding vormen voor verdere seriematige inbouw en instandhouding. De benodigde informatie voor het opstellen van de documenten wordt gegenereerd door middel van het opbouwen van een prototype. Het prototype wordt tevens gebruikt om de opgestelde eisten af te testen. Je draagt bij aan het prototypeontwerp met het uitbrengen van advies dat is gebaseerd op jou technische en operationele kennis aangevuld met ervaring, inzichten en creativiteit. In het ontwerp dient rekening te worden gehouden met voorwaarden en wensen op operationeel, financieel, contractueel en technisch gebied. In het gehele proces vindt samenwerking plaats met opdrachtgevers, gebruikers, regelgevende instanties, (internationale) fabrikanten en leveranciers. Overleg (gaat deels via media) en de werkzaamheden vinden, uit bedrijfskennis bescherming en logistiek oogpunt, vaak plaats op de locatie van een gebruiker of (internationale)fabrikant.
 • De opdrachten krijg je veelal van projectmanagers of systeemmanagers van de betreffende voertuigen of systemen en de Staf Officier Integratiemanager Medior aan wie je ook de verantwoording van de werkzaamheden af legt.
 • Je levert bijdragen aan de realisatie van projecten en systemen, met ondersteuning bij het opstellen van het Plan van Aanpak (PVA) en het Integrated Logistic Support( ILS)-plan. Ook ondersteun je bij het opstellen van het Programma Van Eisen (PVE) van het aan te schaffen materieel op grond van de aangegeven gebruikerseisen, componenten, de verpakking daarvan en de daaraan gerelateerde kwaliteitszorg, milieu en ARBO-aspecten.
 • Je levert advies en assistentie op het gebied van technische en logistieke aspecten binnen projecten/systemen, door het adviseren en uitvoeren van kwaliteitscontrole bij de serieproductie.
 • Je voert onderzoeken uit naar de defecten dan wel kwaliteitsafwijkingen en (seriematige) fouten.
 • In voorkomend geval neem je deel aan (inter-)nationale overlegorganen op het gebied van samenwerkingsaspecten, standaardisatie en studies.

Wat vragen we?

Opleidingseisen:

 • MBO werk en denkniveau, bij voorkeur (technische) opleiding of een gelijkwaardige militaire opleiding, eventueel aangevuld met cursussen op het gebied van technische documentatie vervaardiging;
 • Cursussen op het gebied van milieu, ARBO.

Ervaringseisen:

 • Ervaring met logistieke geautomatiseerde systemen;
 • Ervaring met specifieke documentatie- en tekstverwerkende programma’s.
 • Ervaring met resultaatgerichte bedrijfsvoering.

Overige kennis en vaardigheden:

 • Kennis van de (Europese) regelgeving, normen, voorschriften en wettelijke kaders gerelateerd aan het vakgebied (incl. kwaliteitszorg, ARBO en milieu);
 • Kennis van kwaliteitsbewaking inclusief de praktische toepassing hiervan;
 • Vaardigheid in het maken van technische documentatie;
 • Vaardigheid in het lezen en interpreteren van technische (systeem) specificaties;
 • Vaardigheid in het doorrekenen van technische specificaties aangaande systeemimplicaties;
 • Vaardigheid in het opstellen van een Programma Van Eisen;
 • Vaardigheid op het gebied van toepassen van milieu, -en arbozorg en materiële ARBO;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
 • Vaardigheid in het signaleren en inhoudelijk analyseren van ontwikkelingen en problemen;
 • Vaardigheid in het opstellen van adviesrapporten, notities en dergelijke en inhoudelijk tot stand brengen van advies(deel)producten.

Competenties:

 • Communiceren: Overleg vindt veelal plaats met gesprekpartners met een operationele of industriële of technische achtergrond met elk hun eigen complexe belangen. Er wordt verwacht de ideeën en informatie beargumenteerd en inzichtelijk te kunnen overbrengen op anderen van een verschillend niveau.
 • Samenwerken: In het gehele proces vindt samenwerking plaats met opdrachtgevers, gebruikers, regelgevende instanties, (internationale) fabrikanten en leveranciers. Er wordt verwacht actief samenwerking met groepen elders in de organisatie en partners op te zoeken om gezamenlijke doelstellingen te ontwikkelen en te realiseren.
 • Plannen en organiseren: De werkomgeving met veel partners met elk hun eigen belangen. Er wordt verwacht vanuit de eigenwerkzaamheden de zaken te organiseren. Binnen gegeven randvoorwaarden, die op korte termijn behaald moeten worden.
 • Creatief: Het operationeel optreden vereist dat er een steeds groter wordend aantal systemen op een platform geïntegreerd moeten worden. Er wordt verwacht om bij te dragen aan en het initiëren van innovatieve ideeën om tot realiseerbare en toekomstbestendige oplossingen te komen.
 • Analyseren: Platformen bestaan uit verschillende systemen die elk hun eigen specificatie hebben. Bij nieuwe of wijzigingen in configuraties wordt verwacht de verbanden te leggen die invloed hebben op de specificaties zodat deze beperking kan worden ondervangen.
 • Initiatief: Door de aanwezige technische of algemene kennis wordt geacht om gevraagd en ongevraagd advies te geven om verbeteringen tot stand te laten komen. Er wordt verwacht kansen te onderzoeken en actie te ondernemen ter verbeteringen van de resultaten in de aanwezige behoeften.
 • Resultaatgericht: Er wordt verwacht om gebruiksvriendelijke platformen te realiseren en efficiencyverbetering in de werkzaamheden te behalen.

Een pre hebben kandidaten die:

 • Ervaring hebben met de inbouw van ICT in voertuigen;
 • Een beeld hebben bij de organisatie Commando LAnd Strijdkrachten (CLAS).
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur. Je inschaling wordt gebaseerd op je werkervaring en opleidingsachtergrond.

 • Maand­salaris Min €3.146 Max. €4.343 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Btreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast.
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. Daarnaast is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

 • De selectiegesprekken zullen vooralsnog plaatsvinden op 12-09-2023; het zou kunnen dat gesprekken met externe kandidaten later of niet gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

COMMIT is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen je daarom graag uit om te solliciteren op deze functie!

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

o De werkzaamheden worden verricht binnen het team Engineering bij de sectie Plannen en Business-IT-Alignment van de afdeling Landgebonden IT, vallend onder het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC), wat onderdeel uitmaakt van Commando Materieel & IT (COMMIT).

 • Bij team Engineering is de teamleider is een militair. Het team is een goede mix van militairen en burgers met groeimogelijkheden ook binnen het team. De kern van het team is een 12-tal functies, en daar waar nodig tijdelijk aangevuld met inhuur capaciteit.
 • De thuisbasis is de Bernhard kazerne te Amersfoort waar een kantoor en werkplaats beschikbaar zijn. Het team is mobiel en voert met grote regelmaat overleg en werkzaamheden uit op locaties van gebruikers en (internationale) leveranciers. Thuiswerken en een flexibel rooster behoort tot de mogelijkheid, echter dient er rekening worden gehouden met verschuivingen door geplande afspraken.
 • De fysieke werkzaamheden vinden grotendeels plaats op en in zeer robuuste voertuigen met een hoge beschermfactor en terreinvaardigheid. Deze eigenschappen vormen bij het, met grote regelmaat, beklimmen en opvoeren van materiaal voor een intensieve lichamelijk belasting.

Commando Materieel en IT

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 61.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Ministerie van Defensie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Majoor D.E. Wijnen

0683011095

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

L. (Lisa) Girgis, Recruitment Adviseur

0616910803

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

SR medewerker Techniek

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort, Bernhard Kazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Systeem Manager CAT 2

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker Integrated Logistic Support

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd