Medewerker Procesmanagement en Continu Verbeteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.817 - €3.782
 • Niveau MBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 30 maart Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer DIV_20230227_8
 • Plaatsingsdatum 16 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Is het voor jou een uitdaging de toegevoegde waarde van onze dienstverlening te vergroten en verbeteren? Wil jij je vaardigheden graag inzetten en ondersteunen bij het inzichtelijk maken en verbeteren van onze bedrijfsvoering processen en prestaties? Dan willen wij graag met je kennismaken!

Hoe ziet jouw rol eruit op hoofdlijnen:

 • Je ondersteunt de Verbeterexpert en Business analist bij voorbereidende en uitvoerende activiteiten op het gebied van procesoptimalisaties, continue verbeteren, procesbeschrijvingen, uitwerkingen en analyses.
 • Je organiseert en plant optimalisatietrajecten en onderhoudt contacten met deelnemers en betrokkenen.
 • Je participeert en ondersteunt tijdens de uitvoering van optimalisatietrajecten en brown paper sessies.
 • Je werkt de uitkomsten van brown paper sessies uit, ondersteunt bij het maken van analyses, procesverbetervoorstellen en vertaling naar werkinstructies.
 • Je denkt mee en draagt bij aan het ontwikkelen en genereren van (sturings)informatie en rapportages.
 • Je levert een pro-actieve bijdrage in de verdere ontwikkeling van onze afdeling.

Wat verwachten wij van jou

 • Je bent analytisch sterk.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Je beschikt over een kritisch constructieve en flexibele instelling.
 • Je handelt organisatie bewust en heb aandacht voor kwaliteit.
 • Je toont enthousiasme, inzet en betrokkenheid.
 • Je bent stressbestendig, gedreven en proactief.

Duizenden ambtenaren binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de beste dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering bieden, dat is de boeiende opgave van het Servicepunt Bedrijfsvoering.

Het Center of Excellence (CoE) is onderdeel van het Servicepunt en heeft de ambitie om HET kennis en expertise centrum te worden op het gebied van procesmanagement, operational excellence en continue verbeteren. Het CoE is een belangrijke pijler van het Servicepunt in de realisatie van excellente dienstverlening op het gebied van bedrijfvoerings diensten en producten.

Het CoE is volop in ontwikkeling, samen met je collega’s draag je bij aan het verder professionaliseren en vorm geven van onze afdeling. Het zwaartepunt daarbij ligt op het inbedden en borgen van procesmanagement als belangrijke pijler van continue verbeteren in de bedrijfvoeringsketen. Een pro-actieve inbreng vanuit je eigen expertises en kennis is daarin een belangrijke component.

We zijn een nieuw team collega’s die houden van samenwerken met een gezonde dosis humor. Hard werken en gezelligheid gaat bij ons hand in hand. We zoeken iemand die net als ons resultaatgericht is, met passie zijn/haar werk verricht en altijd open staat voor vernieuwing. Leergierigheid en een open houding worden gewaardeerd.

 • Je heb minimaal MBO-niveau
 • Je bent bekend met de Lean systematiek
 • Je bent bekend met procesinrichting en kwaliteitsmanagement
 • Je hebt kennis van en ervaring met MAVIN en Visio of bent bereid dit te gaan leren
 • Je bent bekend met het opstellen van rapportages en sturingsinformatie
 • Je bent hands-on, pragmatisch en organisatorisch sterk
 • Je kunt goed plannen en werkt graag resultaatgericht
 • Je weet uitstekend theoretische kennis te vertalen naar de praktijk en kan vaktechnische taal en keuzes eenvoudig uitleggen in ‘lekentaal’.

Voldoe je (nog) niet aan alle eisen, maar heb je wel de ambitie en potentie om je te ontwikkelen tot Medewerker Procesmanagement en Continu Verbeteren?
Ook dan willen we graag kennis met je maken. We bekijken dan samen met jou wat de mogelijkheden zijn!

Competenties:

 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Klantgerichtheid
 • Analyseren
 • Zelfontwikkeling
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.817 Max. €3.782 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering is per 1 januari 2023 gesplitst in twee nieuwe directies: een directie Informatievoorziening en een directie Mens & Organisatie, inclusief een daartussen gepositioneerd Servicepunt Bedrijfsvoering. Met deze nieuwe hoofdstructuur ontstaat een logische ordening van bedrijfsvoering expertises en -taakgebieden en daarmee een duidelijke positionering voor onze klanten. Bovendien biedt het een basis voor betere sturing én betere dienstverlening. Deze structuurwijziging is een eerste stap om onze dienstverlening aan te passen naar de wensen van deze tijd én daarmee adequaat bij te dragen aan de missies van EZK en LNV .

Het Servicepunt regisseert de verschillende bedrijfsvoeringsdiensten/services. Zij zorgt voor tijdige, kwalitatief hoogwaardige levering van de dienstverlening, vanaf het moment van vraagstelling totdat de vraag naar tevredenheid is uitgevoerd. Hiervoor vindt op regelmatige basis afstemming plaats met de DG’s en stafdirecties over wat er speelt en wat de behoeften/wensen zijn op het vlak van bedrijfsvoering zodat dit vertaald kan worden naar passende dienstverlening.
Binnen het Servicepunt worden bestaande service desks en overkoepelende bedrijfsvoeringstaken bijeengebracht op het gebied van Inkoop, Communicatie en Aanvragen ICT & Facilitair, In- Door en Uitstroom.

Het Center of Excellence (CoE) is een van de afdelingen van het Servicepunt en nieuw binnen de organisatie. Het CoE is nog volop in ontwikkeling en zal in eerste instantie gaan bestaan uit een Team Experts (oa procesmanagement, leansytematiek, informatievoorziening, businessanalyse) en een Team Communicatie. De verdere doorontwikkeling van het Servicepunt de komende jaren zal mede bepalend zijn voor verdere ontwikkelingen en mogelijke groei van expertises binnen het CoE.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord, en maken hiervoor gebruik van onze innovatiekracht. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én met elkaar schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Saskia van der Meer

06-29158402

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ronald Garretsen, Senior adviseur recruitment

06-29636873

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel adviseur eigenaarsadvisering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Clustercoördinator eigenaarsadvisering FEZ

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsondersteunend medewerker Departementaal Crisis Centrum (DCC)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-27
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)