Medewerker patiëntenlogistiek

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Balkbrug
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €2.166 - €2.814
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Reageren voor 26 september Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 2444
 • Plaatsingsdatum 13 september 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Veldzicht, een centrum voor transculturele psychiatrie (CTP), behandelt mensen met complexe psychiatrische problemen door middel van een transculturele aanpak. In dit ziekenhuis met een bijzondere doelgroep zorg jij er als medewerker patiëntenlogistiek voor dat de procedures die met opname en behandeling gepaard gaan, vlot verlopen.

Jij komt te werken bij het BOPZ-bureau, dat er onder meer op toeziet dat alle administratieve en juridische procedures die moeten worden doorlopen bij gedwongen opname en dwangbehandeling, worden nageleefd. Om alle processen en termijnen zorgvuldig te doorlopen én te bewaken hebben we jouw oog voor detail en accuratesse nodig. Je hebt als medewerker patiëntenlogistiek een verantwoordelijke functie: jouw werk is essentieel voor een goede, efficiënte en veilige behandeling van onze patiënten.

De taken die je hebt, zijn divers en vragen een zelfstandige en vaak planmatige manier van werken. Je zorgt bijvoorbeeld voor de voorbereiding en ondersteuning bij de aanvraag van rechterlijke machtigingen en inbewaringstellingen in het kader van de Wet BOPZ, die volgend jaar de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) wordt. Je houdt nauwlettend in de gaten wanneer de termijnen van de machtigingen aflopen en zorgt ervoor dat de daarvoor verantwoordelijke disciplines tijdig het verzoek krijgen om de rapportages op te stellen die nodig zijn voor verlenging. Ook verzorg je de organisatie van en de communicatie rond de zittingen voor de BOPZ-machtigingen in de kliniek. Je ondersteunt verder bij procedures voor voorwaardelijk ontslag, omzetting van machtigingen en overdracht van machtigingen bij overplaatsingen. We kunnen op jou rekenen voor een zorgvuldige voorbereiding en afhandeling.

Daarnaast is er dagelijks het ochtendoverleg vrijheidsbeperkende interventies. Jij notuleert dit overleg en ook andere overleggen met betrekking tot dwangbehandeling en je handelt de daaruit voortkomende werkzaamheden af. Ook houd je je bezig met de voorbereiding, ondersteuning en afhandeling van procedures met betrekking tot de dwangbehandeling van patiënten die zijn opgenomen met een BOPZ-machtiging, tbs-maatregel of detentie. Denk bijvoorbeeld aan middelen en maatregelen als afzondering en separatie en de toediening van medicatie onder dwang. Je verzorgt de melding van deze middelen en maatregelen in de systemen die we daarvoor gebruiken (MITS, TULP en USER) en aan de Inspectie. Verder ben je verantwoordelijk voor de archivering van post- en behandelstukken en het aanleveren van informatie voor managementrapportages.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde administratieve opleiding op minimaal mbo 4-niveau.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands.
 • Je hebt kennis van en bent gewend om te werken in geautomatiseerde systemen.
 • Je hebt ervaring met de MS Office-programma’s Word en Excel. Ervaring met de applicaties Argus, USER, TULP en MITS is een pre.
 • Je bent nauwkeurig en zorgvuldig in het afronden van je werk.
 • Je kunt goed planmatig werken en de voortgang bewaken.
 • Je durft andere disciplines aan te spreken op hun verantwoordelijkheid in processen.
 • Je kunt zelfstandig werken en ook onder druk goed werk blijven leveren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 6
 • Maand­salaris Min €2.166 Max. €2.814 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.

Meer over de functiegroep Medewerker Verwerken en Behandelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Veldzicht is een centrum voor transculturele psychiatrie (CTP). Wij richten ons op patiënten met complexe psychiatrische problematiek voor wie, naast een intensieve behandeling, een (zeer) beveiligde omgeving noodzakelijk is. Dit kan zowel op basis van vrijwilligheid zijn als binnen een gedwongen (juridisch) kader. Veldzicht zet zijn expertise ook ambulant in om opname te voorkomen of goede resocialisatie/re-integratie na behandeling mogelijk te maken.

Het merendeel van patiënten in CTP Veldzicht bezit een andere dan de Nederlandse nationaliteit en heeft veelal een niet-westerse culturele achtergrond. Wij zorgen dat de patiënten veilig en efficiënt worden gestabiliseerd en verder behandeld, zodat zij terug kunnen keren naar een minder beveiligde inrichting, het COA, de penitentiaire inrichting, een passende plek in een beschermende omgeving of in de samenleving. Dit kan ook toeleiding naar het land van herkomst betekenen.

CTP Veldzicht ontwikkelt zich als kenniscentrum op het gebied van de transculturele psychiatrie en zet mede daarom in op goede samenwerking met ketenpartners in binnen- en buitenland en op het doen van onderzoek om de diagnostiek en behandeling voor onze doelgroep te verbeteren.

BOPZ-bureau

Het BOPZ-bureau is verantwoordelijk voor het bewaken van naleving van de administratieve en juridische procedures die moeten worden doorlopen bij gedwongen opname en dwangbehandeling ,en het signaleren van de kwaliteit hiervan. Het BOPZ-bureau informeert behandelaren over de uitvoering van de processen.

Het BOPZ-bureau werkt nauw samen met de geneesheer-directeur, de algemeen directeur, de jurist, de medische dienst, psychiaters, hoofdbehandelaren, behandelrapporteurs en medewerkers zorgadminstratie/patiëntservicebureau en medewerkers directiesecretariaat.

Extern is er contact met de rechtbank, het Openbaar Ministerie, de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd, het ministerie van Justitie en Veiligheid, advocaten en andere zorginstellingen. De werkzaamheden van het BOPZ-bureau zijn enerzijds planmatig en anderzijds doen zij een beroep op het continu stellen van prioriteiten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M. Philippi, Manager Behandeling

06-52780414

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

088-0754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Behandelcoördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Balkbrug
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Justitieel verpleegkundige PI Vught

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Inrichtingspsycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling