Medewerker Ondersteuningsgroep FIOD

Belastingdienst

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Werkplekken 2
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.693 - €3.477
 • Niveau MBO, HAVO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 30 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 1209979
 • Plaatsingsdatum 23 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als medewerker van de ondersteuningsgroep van het Team Bijzondere Bijstand in Rotterdam draag je actief bij aan de voorbereiding en uitvoering van risicovolle acties, zoals het aanhouden van verdachten van criminele organisaties. Door onze inzet lever je een grote bijdrage aan de veiligheid van collega’s en verdachten.

Dit doe je bij de FIOD
Samen met collega’s werk je vanuit vijf basistaken: het aanhouden van verdachten, het overbrengen van verdachten, het bewaken en beveiligen van objecten en personen, het afschermen van team Heimelijke Inwinning of team Opsporingsondersteuning, en het overbrengen van goederen en beveiligen van transporten. Van de uitgevoerde werkzaamheden maak je processen-verbaal op. Al je taken voer je integer uit op basis van je aangeleerde vaardigheden in de OG opleiding.

Hoe een werkdag eruit kan zien? In de nacht doe je een voorverkenning voor een instap volgende week. Met je sectiecommandant stem je vervolgens nog even af over een aanhouding die we binnenkort gaan verrichten. Daarop volgt een doorzoeking die we samen met de collega’s beveiligen. Gaat het om een doorzoeking in samenwerking met andere bijzondere opsporingsdiensten, dan ben je ook betrokken bij alle voorbereidingen die we samen met hen treffen. Later heb je nog een vergadering met de teamleiding over je specialisme. En samen met je collega’s onderhoud je je individuele- en groepsvaardigheden in het wekelijkse programma waar schieten, procedures en sporten onderdeel van zijn.

Een bijzondere baan, omdat …

 • Je aan de slag gaat in een van de weinige fulltime ondersteuningsgroepen in Nederland.
 • Je met het team voor zowel de FIOD en de politie als voor de overige bijzondere opsporingsdiensten werkt.
 • Je onderdeel bent van een kleine groep collega’s die allemaal allround inzetbaar zijn. 
 • We landelijk werken en centraal in Nederland gehuisvest zijn.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Door jouw voorverkenning verloopt de actie zoals gebrieft. Soepel kunnen we als team opdrachten met succes uitvoeren. Tijdens de evaluatie zetten we de puntjes op de i voor de volgende acties.” John, medewerker Ondersteuningsgroep, Team Bijzondere Bijstand.

 • Je hebt mbo-werk- en –denkniveau op het gebied van algemene opsporing.
 • Je hebt een diploma politie onderwijs en/of Kmar.     
 • Je hebt rijbewijs B.
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands; noodzakelijk voor het aanspreken van bijvoorbeeld aan te houden verdachten of andere personen die bij doorzoekingen aanwezig zijn en het vastleggen van bevindingen in processen-verbaal.
 • Je hebt een algemene opsporingsbevoegdheid.
 • Je voldoet aan de specifieke geschiktheids- en vaardigheidseisen die we testen door middel van een stabiliteitstest, fittest en medische keuring.
 • Je bent bereid een vuurwapen te dragen.

LET OP: alleen cv's die voldoen aan bovenstaande eisen worden in behandeling genomen!

Jouw competenties

 • besluiten nemen
 • flexibiliteit
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • samenwerken
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Salaris­omschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
 • Maand­salaris Min €2.693 Max. €3.477 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. Daarom worden alle medewerkers van de FIOD gescreend. De zwaarte van de screening is afhankelijk van de specifieke functie die je gaat bekleden. Alle opsporingsmedewerkers van de FIOD worden gescreend door de AIVD. Pas als deze screening geen belemmeringen oproept kan je in dienst treden bij de FIOD Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding opsporingsambtenaar en rechercheopleiding (inclusief praktijkstage) niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de interne kandidaat geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Voorlichtingsavond 25 mei 2023
 • Speeddate 8 juni 13:00-15:00
 • Intest OG opleiding 24 juni 2023 van 07:00-21:00
 • Arbeidsvoorwaardengesprek Week 26
 • Intest Rijopleiding 17/18 juli 2023 (of in overleg indien vakantie)
 • AIVD B Screening
 • Aanstelling FIOD 01 september 2023
 • Rijopleiding September 2023
 • Start OG opleiding 09 oktober 2023 op de Politie Academie 

Ter voorbereiding op de intest delen we wat er op die dag in ieder geval van je verwacht wordt:

Onderdeel:

 

Mannen:

 

Vrouwen:

 

1. Shuttle run ( indoor)

 

trede 10

 

trede 10

 

2. Sprint 60 mtr.

 

 

8.8 sec

 

8.8 sec

 

3. Indoorparcours

 

 

2.12 min

 

2.20 min

 

4. touwklimmen/ 30 sec na uitv.

2x 4 mtr

 

2x 4 mtr

 

5. Fysieke oefeningen:

 

 

 

 

 

1. push ups , 1 minuut op tel

 

30 x

 

25 x

 

2. sit ups, 1 minuut

 

 

30x

 

25 x

 

3. hip hops, 1 minuut

 

30 x

 

30 x

 

4. optrekken bovenhands

 

6x

 

3x

 

5. optrekken onderhands

 

6x

 

3x

 

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Criminelen die geld witwassen. Mensen die zich verrijken ten koste van óns belastinggeld. Óf bedrijven die hun werknemers of leveranciers schaden door faillissementsfraude. Er is altijd iemand de dupe en fraude kent vele gezichten. Komt in het groot en klein voor én in alle lagen van de bevolking.    
Fraude bestrijden is dan ook van groot financieel én maatschappelijk belang en dat doet de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst.

Naast de traditionele fiscale, financiële en economische onderzoeken, waaronder complexe faillissementsfraude, zijn witwasbestrijding en corruptiebestrijding terreinen waar de FIOD meer op inzet. Daarnaast is er toenemende aandacht voor de aanpak van terrorismefinanciering, cyberfraude en ondermijning. We werken met gebruik van digitale middelen en de inzet van moderne technologieën. Ook wordt steeds meer opgetreden en gehandeld in internationale context.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bas Smits, Teamleider

06 - 25 74 35 40

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Daphne van Luijk, adviseur Werving & Selectie

06 - 11 59 63 66

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Rechercheur FIOD

FIOD
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Platform engineer FIOD

Belastingdienst
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Onderwijskundige FIOD

FIOD
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd