• Veenhuizen
 • MBO - 4
 • 38 uur
 • €3.275 - €4.396 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 1 juli 2024 Nog 12 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 573832, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Medewerker Management Informatie SAP

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Werk mee aan de verdere ontwikkeling van onze sectie Fysieke Distributie bij het Munitiebedrijf van Defensie

Wat ga je doen?
De werkzaamheden worden verricht binnen het bureau Productiebesturing van de sectie Fysieke Distributie (FD) van het Defensie Munitiebedrijf. De sectie FD valt onder de afdeling Logistiek.

Als medewerker management informatie & key user SAP FD draag je zorg voor het opstellen van managementinformatie, vervul je de rol van SAP key-user voor de logistieke processen met name gericht op de sectie FD en neem je deel aan diverse (SAP) projecten.

Werkzaamheden die hier onder andere onder vallen:

 • Het zorgdragen en onderhouden van managementinformatie voor de sectie FD;
 • Het bijdragen aan voorstellen om tot verbetering van de invulling van de processen te komen en deel te nemen aan de hieruit voortkomende verbetertrajecten;

Zorgdragen voor een optimaal functioneel SAP systeembeheer door oa.:

 • Het coördineren op lokaal niveau, van de te nemen acties bij onderhoud aan de SAP toepassingen;
 • Het onderzoeken en testen van nieuwe software ten behoeve van de SAP applicatie;
 • Het fungeren als tussenpersoon bij het verhelpen van soft- en hardware problemen tussen eindgebruikers, helpdesk JIVC en het PMM loket;
 • Het aansturen en instrueren, daar waar nodig, van SAP gebruikers direct, of via de Superuser en het verzorgen van daarbij behorende informatiestromen;
 • Het uitbrengen van adviezen aan lijnmanagement, Superusers en de SAP eindgebruikers;
 • Het bewaken van de integriteit van de SAP database;
 • Het initiëren en verzorgen van SAP-refreshments/workshops aan (nieuwe) eindgebruikers en de Superusers specifiek, periodiek en eventueel incidenteel na nieuwe releases van SAP;
 • Het signaleren van behoeften aan opleidingen voor (nieuwe) eindgebruikers en het geven van training;
 • Het zorgen voor een actieve begeleiden en motiveren van SAP gebruikers om het systeem op een goede manier te gebruiken
 • Het vervullen voor Fysieke distributie de rol van keyuser voor de logistieke processen;
 • De SAP superusers/gebruikers te ondersteunen en de intermediair te zijn tussen de 'bedrijfsvoering’ (gebruikers) en de 'informatievoorziening’ (beheerorganisatie)
 • Het actueel houden van de binnen DmunB in gebruik zijnde SAP gerelateerde werkinstructies;
 • Draagt bij aan risicoanalyses voor de procesinrichting en hieruit voortkomende beheermaatregelen binnen de logistieke processen;
 • Het uitvoeren van onderzoek naar de kwaliteit en het verbeteren van het gebruik van SAP;
 • Het vertegenwoordigen van het DMunB / Sectie FD in diverse in- en externe overleggen / projecten;
 • Te functioneren als vraagbaak voor superusers en (coördinerend) procesmanager van Fysieke Distributie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
Het Defensie Munitiebedrijf maakt deel uit van de Directie Wapensystemen en Bedrijven (DWS&B) en is onderdeel van COMMIT.

Het Defensie Munitiebedrijf is voor de gehele krijgsmacht de leverancier voor het totale munitiepakket en zorgt er voor dat u op veilige en tijdige wijze over munitie kan beschikken.

De werkzaamheden worden verricht binnen het bureau Productiebesturing in Veenhuizen. Bureau productiebesturing bestaat uit een Bureauhoofd, Medewerkers Frontoffice, Werkvoorbereiders, Transport Coördinatoren, medewerkers Kwaliteitsbewaking en een Data Analist.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.

Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.

Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Soewana de Wilde

0620333017

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Frontoffice medewerker bij het Defensie Munitiebedrijf

Ministerie van Defensie
 • Veenhuizen
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 8
  €3.275 - €4.396 (bruto)

Technisch Specialist Innovatie bij KIXS

Ministerie van Defensie
 • Amersfoort
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)

Junior Business Consultant M&F

Ministerie van Defensie
 • Kromhout Karzerne
 • WO bachelor
 • 38
 • schaal 9
  €3.583 - €5.010 (bruto)