Medewerker ketenondersteuning

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 11 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 15 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 36/22-14
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nieuwkomers in Nederland zo snel mogelijk mee laten doen, het liefst via betaald werk, dat is ons doel bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. Als ketenondersteuner inburgering ondersteun je de afdeling Ketenregie Inburgering administratief en logistiek bij het vormgeven van de samenwerking tussen partijen in de inburgeringsketen. Een mooie taak waarmee je zowel ketenpartners, collega’s als inburgeraars helpt.

De inburgeringsketen bestaat uit meerdere partijen, onder andere gemeenten, de Dienst Uitvoering Onderwijs en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Om de samenwerking tussen deze partijen goed te laten verlopen, zijn er ketenoverleggen, bijeenkomsten en evenementen. Jij kunt een belangrijke rol spelen in de ondersteuning hiervan. Met jouw bijdrage zorg je ervoor dat deze overleggen soepel gepland, genotuleerd en opgevolgd worden.

Jouw taken

 • Je beheert de agenda en verzorgt de verslaglegging van diverse ketenoverleggen, zoals de architectuurboard en de werkgroep ketenprocessen.
 • Je verstuurt uitnodigingen en regelt vergaderlocaties voor de ketenoverleggen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van actielijsten en het faciliteren van follow-up op de acties.
 • Je biedt administratieve ondersteuning en afhandeling bij een aantal interne processen rondom inkoop, inhuur en sollicitaties.
 • Je ondersteunt bij de organisatie van bijeenkomsten en evenementen door bijvoorbeeld het bijhouden van aanmeldingen, versturen van uitnodigingen en regelen van locaties.
 • Je ondersteunt bij het beantwoorden van vragen die binnenkomen voor de keten.
 • Je ondersteunt bij het versturen van de nieuwsbrief Inburgering.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Nieuwkomers in Nederland zo snel mogelijk mee laten doen, het liefst via betaald werk, dat is ons doel bij de afdelingen Inburgeringsbeleid en Ketenregie Inburgering. Dit doel willen we bereiken met een nieuw en verbeterd inburgeringsstelsel. Daarom is de nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2022 in werking getreden. Tegelijkertijd houden we aandacht voor de inburgeraars die onder de oude stelsels (WI2007 en WI2013) vallen.

Onze afdelingen zijn beide in opbouw. Samen zorgen we voor de invulling van de stelselverantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor zowel de nieuwe Wet inburgering als de oude stelsels. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met onze ketenpartners zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Je verricht werkzaamheden voor beide afdelingen, maar je valt onder de afdeling Ketenregie Inburgering. Deze afdeling bevordert de samenwerking in de keten en de afstemming tussen (uitvoerings)processen. We vormen een enthousiast team en hebben de ambitie om van het nieuwe inburgeringsstelsel een succes te maken én om te zorgen dat er voldoende aandacht blijft voor de inburgeraars die onder de oude stelsels vallen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ruben van Genderen

06 122 94 985

Birgit Bakker

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel adviseur inburgering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur kabinet, protocol en evenementen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)