Medewerker Kenniscentrum

Opleidings en Trainingscommando (OTCO)

 • Stand­plaats Oirschot
 • Contractduur 2 jaar en 6 maanden
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.858 - €3.838
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 16 april
 • Vacaturenummer 551272
 • Plaatsingsdatum 16 maart 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

1. Managet de Expertiseprojectgroep door:

 • het aansturen van personeel binnen de expertise projectgroep;
 • het vertalen van doelstellingen naar concrete resultaten;
 • het controleren en rapporteren van behaalde resultaten;
 • het evalueren van het project;
 • het ondersteunen van H Bureau expertise m.b.t. ontwikkeling van beleid op het gebied van rijden;
 • het deelnemen aan overleg fora, werkgroepen, symposia en conferenties intern en extern Defensie,

2. Levert een bijdrage aan de bedrijfsvoering op gebied van het rijden door:

 • het functioneren en de ontwikkeling van medewerkers te bewaken;
 • het verzorgen van intervisie;
 • het verzorgen van workshops;
 • het fungeren als kwaliteitszorgmanager.

3. Levert een bijdrage aan het ontwerp van producten en diensten door:

 • het doen van verbetervoorstellen ten behoeve de uitvoering van de producten en diensten portfolio (PDP);
 • het verlenen van Advies & Assistentie (A&A) aan de Defensieonderdelen en opleidingseenheden;
 • het vertalen van de klantvraag naar voorstellen van producten en diensten;
 • het initiëren van praktijkonderzoek;
 • het voorstellen van O&iT ontwerpen;
 • het bijdrage aan het ontwerpen van kennisproducten;

Algemeen theoretisch, praktische kennis van O&iT.

Kennis en inzicht van de defensieorganisatie en de dienstonderdelen, van loopbaantrajecten en -mogelijkheden van de Nederlandse opleidings- en trainingsmarkt.

Inzicht in de verschillende opleidingsmethoden van Defensie, in de opzet van de PDP van het ECOD, en de werking van elektronische leeromgevingen.

Inzicht in de organisatie en werkwijze van de verschillende opleidingsinstituten en opleidings- en trainingsactiviteiten bij operationele eenheden binnen defensie.

Vaardigheid in het opstellen van brieven en -uitingen en in het geven van adviezen.

Vaardigheid in het doen van onderzoek en projectmatig werken.

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.858 Max. €3.838 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar en 6 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Functionaris is belast met het genereren van kennis op de materiedeskundigheidsgebieden.
De functionaris is werkzaam binnen het Kenniscentrum en is belast met het uitvoeren van expertiseactiviteiten binnen het bureau expertise.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Opleiding- en Trainingscentrum Rijden (OTCRij) is de organisatie van de krijgsmacht die verantwoordelijk is voor het duurzaam gereed stellen van militair chauffeurs en bergers.
Het Kenniscentrum OTCRij ressorteert rechtstreeks onder de Chef Staf (CS) van het OTCRij. Tot het kenniscentrum behoren, naast het Hoofd, vier stafofficieren, vijf stafonderofficieren en een stafmedewerker.

Opleidings en Trainingscommando (OTCO)

Het OTCo bestaat uit Staf OTCo, Land Warfare Centre(LWC), Land Training Centre (LTC), Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre (OTCMAN), Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek(OTCLOG), Opleidings- en Trainingscentrum Genie (OTCGn), Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (OTCRIJ), Koninklijke Militaire School(KMS) en LO & Sportorganisatie (LO/S).

Het OTCo heeft tot doel bij te dragen aan de missiegereedheid van operationele eenheden door zorg te dragen voor initiële, functiegerichte en carrière opleidingen, trainingsondersteuning, kennisontwikkeling en innovatie.
Binnen de Koninklijke Landmacht is OTCo de autoriteit op het gebied van opleiding, training en kennisproductie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lkol Wim van Rennes

0619265924

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dhr Henri Spierings

0651221198

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Junior stafmedewerker O&T innovatie

Opleidings- en Trainingscommando (OTCo)
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Projectleider Opleidingen en Trainingen

Ministerie van Defensie, Opleidings- en Trainingscommando (OTCo)
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior O&T-ontwerper

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd