Medewerker inkoop forensische zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 16 - 24
 • Maand­salaris €3.028 - €4.247
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Inkoop
 • Reageren voor 30 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 35102
 • Plaatsingsdatum 15 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Met jouw hulp maken we Nederland elke dag een stukje veiliger. Samen met collega’s en partnerorganisaties draag jij hier als medewerker inkoop forensische zorg vanuit Den Haag of thuis aan bij door het borgen van goede contractvoorbereiding en –beheer voor de contracten met forensische zorgaanbieders. Iedere dag weet jij waarvoor je jouw werk doet: een veiliger Nederland en eerlijke kansen voor iedereen in onze maatschappij. En dat in een omgeving waar gezelligheid en plezier net zo belangrijk zijn als werken. 

De divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van doelmatige forensische zorg, somatische zorg aan ingeslotenen en justitiële jeugdzorg. Hiermee zorgen wij voor een zo goed mogelijke terugkeer van justitiabelen in de maatschappij. Als medewerker inkoop forensische zorg help jij de divisie door de ondersteuning van het volledige inkoopproces tot inrichting van contractmanagement samen met je collega medewerker inkoop. Naast jou zal er ook gezocht worden naar een administratief medewerker voor het contractbeheer.

Ontwikkelingen in de laatste jaren hebben geleid tot het opnieuw inrichten van de divisie ForZo/JJI. Na een reorganisatie gaan we ons werk anders inrichten en de nieuwe organisatiestructuur biedt ruimte voor een nieuwe collega in de functie van medewerker inkoop forensische zorg binnen de afdeling accountmanagement. De afdeling accountmanagement sluit voor alle benodigde zorg verschillende contracten met zorgaanbieders. In totaal gaat dit om ca. 1 miljard euro per jaar. Het is een gezellig en hecht team, met mensen met een zeer diverse achtergrond. Het team is enthousiast en werkt hard, maar kan ook veel lol met elkaar hebben. Iedereen is open naar elkaar en werkt continu samen. In jouw functie kom je bijna iedereen van het team weleens tegen en heb je ook veel contacten met andere afdelingen binnen DJI en met zorgaanbieders.

Voor de forensische zorg zijn er ca. 180 aanbieders met vaak complexe contracten. Dat vraagt veel van contractbeheer. Als medewerker inkoop en contractbeheer ben je onderdeel van het team Contractbeheer en lever jij een belangrijke bijdrage aan het tot stand komen van deze contracten en het beheren ervan in het inkoop- en contractbeheersysteem CTM. Bovendien verricht je taken in het kader van de monitoring van de contracten. Ook communicatie met onze inrichtingen is een onderdeel van jouw werk.

Jouw werkzaamheden zijn:

 • Je ondersteunt de contractering en contractbeheer incl. verlengingen, beëindigingen en jaarlijkse prijsindexaties.
 • Je analyseert gegevens betreffende contract en uitvoering en adviseert hoe het operationele proces te verbeteren.
 • Je controleert steekproefsgewijze prestaties en contracten.
 • Je creërt overzicht met geaggregeerde informatie.
 • Je ondersteunt de accountmanagers forensische zorg bij bijvoorbeeld informatieuitvragen en het vaststellen van de prestatie-indicatoren.
 • Je legt ongecontracteerde zorg vast.
 • Je houdt het informatiesysteem voor de forensische zorg bij.
 • Je bent achtervang voor de afdeling somatische zorg bij pieken.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de uitvoering van de forensische zorg, somatische zorg en justitiële jeugdzorg belegd bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) regisseert de keten van de forensische zorg en is verantwoordelijk voor de inkoop en financiering van forensische zorg, somatische zorg en justitiële jeugdzorg.

Werken bij de divisie betekent werken in een enthousiast en betrokken team. Medewerkers bij de divisie herkennen zich goed in de acht kernwaarden: plezier, deskundig, teamgeest, betrokken, innovatief, kritisch, politiek-bestuurlijk en ambassadeur. Als medewerker bij ForZo/JJI draag je niet alleen zorg voor je eigen werk, maar ben je ook het gezicht naar buiten. In je dagelijks werk is er veel ruimte voor eigen initiatief. Je collega’s zijn intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan een veiligere samenleving.

De divisie bestaat uit vijf afdelingen: Accountmanagement, Expertisecentrum, Financiën, Somatische zorg en Strategie & advies. De afdeling accountmanagement bestaat uit ongeveer 25 medewerkers en is verantwoordelijk voor het contract en contact met forensische zorgaanbieders en justitiële jeugdinrichtingen en accountmanagement van de Rijksklinieken. De afdeling heeft als belangrijkste doel dat voldoende passende zorgcapaciteit beschikbaar is die voldoet aan de eisen zoals opgenomen in wet- en regelgeving, contracten en overeenkomsten, en de kwaliteit van de geleverde zorg in de sector is gestimuleerd. Accountmanagement betreft zowel het monitoren van het nakomen van contractuele afspraken, het aanjagen van de kwaliteit van zorg van deze aanbieders als het proactief in gesprek gaan met ketenpartners in de regio. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch-psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M. van der Hoog, afdelingshoofd Inkoop en kwaliteit

06-50088678

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker inkoop somatische zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 16-24
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Specialistisch ICT-adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Auditor forensische zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)